Regeringen vil gøre det nemmere for sydslesvigere at opnå dansk statsborgerskab

Sydslesvigere, der som oftest har et tysk pas, får nu mulighed for også at få et dansk pas, hvis det står til den danske regering, der onsdag fremlagde et udspil til en ny indfødsretsaftale. Siden 2015 har Danmark tilladt dobbelt statsborgerskab. Foto: Grænseforeningen

Tilføjet 17. maj 2018 - 12:50
Del nyheden

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) præsenterede onsdag regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale. Der er overordnet tale om, at regeringen ønsker at stramme betingelserne for at blive dansk statsborger, men på et enkelt punkt ønsker regeringen at lempe lovgivningen på området. Nemlig i forhold til dansksindede sydslesvigere.

I regeringens udspil, der nu skal forhandles på plads med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, foreslås, at dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig gives mulighed for at opnå dansk statsborgerskab under lempede betingelser. Ansøgere skal opfylde to ud af de fire følgende kriterier for at opnå dansk statsborgerskab. Dog er kriterium nr. 1 obligatorisk:

1. Ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig, og har helt eller delvist gået i dansk skole, eller kan godtgøre danskkundskaber i skrift og tale på linje med de krav, der stilles til ansøgere, der ønsker at opnå dansk indfødsret efter Prøve i Dansk 3.

2. Ansøgeren er af dansk afstamning, dvs. mindst én person i ansøgerens slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen.

3. Ansøgeren har på et tidligere tidspunkt haft bopæl i Danmark i mindst tre år i træk (undtagelsesvis vil dette kriterium kunne opfyldes via tidligere bopæl i et andet nordisk land, såfremt ansøgeren i øvrigt har en særlig tilknytning til det danske mindretal).

4. Ansøgeren har i en periode af mindst 10 år udført aktivt bestyrelsesarbejde, udført frivilligt arbejde eller på anden måde været aktivt medlem i én eller flere af det danske mindretals foreninger.

I forvejen gælder lempet adgang til dansk statsborgerskab for dansksindede sydslesvigere. De skal eksempelvis ikke opfylde kravet om en tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark og skal ikke bestå Prøve i Dansk 3 eller Indfødsretsprøven af 2015, hvis de helt eller delvist har gået i dansk skole og under ophold i Sydslesvig som voksen har vist tilknytning til danske forhold. Det er derimod et krav, at de er bosat i Danmark og har to års uafbrudt ophold i Danmark, skriver regeringen i sit udspil.

Det er Sydslesvigsk Forening (SSF), der oprindeligt har bedt den danske regering om at give mulighed for dansk pas til dansksindede sydslesvigere. Et flertal i Folketingets Sydslesvigudvalg fremførte forslaget i februar 2017, og et flertal i Folketinget bakkede op om forslaget. I Sydslesvig har forslaget imidlertid fået en blandet modtagelse. Blandt andet har tidligere justitsminister Anke Spoorendonk (SSW) tidligere talt imod det, og det er blevet kritiseret, at forslaget kunne føre til en opdeling i ”rigtige” og ”mindre rigtige” medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig.