Grænseforeningens regnskaber

Grænseforeningens drift finansieres af kontingentmidler og renteindtægter af foreningens egenkapital, af fondsmidler, især fra Grænsefonden samt af tilskud fra den danske stat (Sydslesvigudvalget). Driftsregnskabet balancerer med en samlet omsætning på ca. 12 mio. kr.

Foreningens indtægter var til og med regnskabsåret 2009 opdelt i to hovedgrupper – dels indtægter til særlige formål, dels indtægter til  Grænseforeningens formål. Indtægter til særlige formål var alt overvejende statsmidler, som var øremærket til en række organisationer i Sydslesvig (Dansk Centralbibliotek, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger, Sydslesvigsk Forening, Fælleslandboforeningen, Sydslesvigsk Vælgerforening og Sydslesvigsk Kultursamfund). Det modtagne beløb fra staten, som i de senere år havde en størrelsesorden på ca. 90 mio. kr., blev ekspederet videre til modtagerne i Sydslesvig. Grænseforeningens rolle som ”mellemmand” ophørte ved udgangen af 2009. Det understreges at Grænseforeningen aldrig har taget sig betalt for dette arbejde, hverken via honorar eller renteindtægter.

Fra og med regnskabsåret for 2010 udviser regnskabet et mere traditionelt driftsregnskab og balance med en samlet omsætning på ca. 12 mio. kr.

Bemærk at Grænseforeningen i 2009 ændrede sit regnskabsår, således at regnskabsåret for 2009 dækker perioden 1. april til 31. december. Herefter følger regnskabsåret kalenderåret.

Spørgsmål til Grænseforeningens regnskab rettes til økonomichef Gert Mailand.

Grænseforeningens årsregnskab 2017

Grænseforeningens årsregnskab 2016

Grænseforeningens årsregnskab 2015

Grænseforeningens årsregnskab 2014

Grænseforeningens årsregnskab 2013

Grænseforeningens årsregnskab 2012

Grænseforeningens årsregnskab 2011

Grænseforeningens årsregnskab 2010

Grænseforeningens årsregnskab 2009

Grænseforeningens årsregnskab 2008-09

Grænseforeningens årsregnskab 2007-08