RESPEKT FOR SØNDERJYSKE GRÆNSEFORENINGER

Tilføjet 28. sep 2011 - 13:24
Del nyheden

Bestyrelsen respekterer de sønderjyske grænseforeningers holdning

Grænseforeningens bestyrelse har med stor interesse læst pressemeddelelsen fra de fem sønderjyske lokalforeningers møde den 26. september 2011.

I den anledning skal bestyrelsen udtale, at når de fem lokalforeninger klart vender sig imod idéen om, at et forsoningsmonument, som foreslået af kunstneren Kenn André Stilling kan placeres på Dybbøl, må bestyrelsen respektere dette. Såfremt idéen om et sådant monument overhovedet bliver til virkelighed, vil det derfor være bestyrelsens holdning, at der må findes en anden placering end på Dybbøl.

Bestyrelsen er enig i mødets opfordring om, at Grænseforeningen retter henvendelse til kommandanten på Sønderborg Kaserne om at nytænke arrangementet på Dybbøldagen den 18. april, så man undgår, at de soldater, der deltager i mindehøjtideligheden, bærer våben og er i kampuniform.

Bestyrelsen glæder sig over, at det nu endeligt er fastslået, at der har været tale om en misforståelse, når nogen har haft den opfattelse, at brugen af begrebet Slesvig skulle fortrænge betegnelsen Sønderjylland.

Endelig deler bestyrelsen ganske ønsket om at forbedre kommunikationen mellem ledelse og lokalforeninger.


På bestyrelsens vegne

Finn Slumstrup
Formand