Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Kontakter

Kalender

Sted:

Medborgerhuset, Herningvej 7, Ringkøbing.

Også i år starter vi aftenen med fælles spisning. Herefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Sted:

Vestjyllands Højskole

Vestjyllands Højskoles ”nye” forstander, filosof og forfatter Anders Fogh Jensen vil præsentere sig og holde foredrag – emnet aftales senere.

Sted:

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus den 25. - 26. - 27. oktober med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa.

Sted:

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg.

Sted:

Museumspladsen, Ringkøbing

Afgang med bus fra Museumspladsen kl. 7.30 med kurs mod den julepyntede Flensborg.