Sådan optages du på Arveprins Knuds Kollegium

For at komme til at bo på Arveprins Knuds Kollegium skal du sende en ansøgning til

Grænseforeningen
att. Gunvor Vestergaard
Peder Skrams Gade 5
1054 København K

Du kan også sende ansøgningen pr. mail til Gunvor på adressen gv@graenseforeningen.dk

I ansøgningen skal du oplyse

1. Navn, adresse, e-mail adresse og telefon-nummer.

2. Lidt om dig selv, din forbindelse til Sydslesvig og hvilken uddannelse du har søgt/søger ind på, eller hvilken uddannelse du er i gang med.

3. Hvis du søger optagelse med henvisning til, at du har engageret dig i mindretallets arbejde, f.eks. som spejder- eller idrætsleder i SdU eller som ambassadør på Duborg-Skolen, skal du beskrive, hvilket arbejde du har deltaget i og vedlægge beskrivelsen en anbefaling/udtalelse fra f.eks. en distriktsleder, lærer el. lignende.

Efter at vi har modtaget ansøgningen optages du på kollegiets venteliste. Vi sender en kvittering og et kodenr. til dig, så du kan se hvor du befinder dig på ventelisten, som kan ses her. Du forbliver på ventelisten ved hver tredje måned i en e-mail at tilkendegive din fortsatte interesse. Husk altid at meddele os eventuel ny e-mail adresse.

Det er vigtigt at søge om et værelse i god tid inden du påbegynder en uddannelse i København, da der er kø på kollegiets venteliste.

Du er velkommen til at ringe eller maile ind, om alt hvad der har med kollegiet, værelser, ansøgning og venteliste at gøre.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du rette telefonisk henvendelse til Gunvor Vestergaard på tlf. 0045 30 26 51 29 eller sende e-mail på adressen gv@graenseforeningen.dk