Samfundsfag og grænselandet

SAMFUNDSFAG OG GRÆNSELANDET

Kernestof

Identitet:
Danskerne og Samfundet, kap.2.3 Hvem er jeg? S.59-67
Dit Samfund s.63-67
Håndbog til Samfundsfag, dele af G Identitet, s.91-102, s.108-111
Liv i Danmark, kap. 1 At konstruere sin egen identitet s.9-24

Grænseland - krig og kulturmøde s.81-91

Ungdomssociologi, Identitet og samfund under forandring s.10-27 (evt. Socialiseringens byggesten s.28-42 med fokus på det at socialiseres til det danske) + Dansk, tyrkisk eller noget helt tredje s.232-

Sociologi, kap.6 Ungdommens forvandling og kap.7 Individualisme og det refleksive samfund

Kulturmøder:
Danskerne og Samfundet, kap. 2.1 Os og dem s.33-44, evt. dele af 2.2 Er der forskel på folk
Samfundsfag C, kap.28 Kulturforståelse s.399-409

Ungdomssociologi, Dansk tyrkisk eller noget helt tredje s.232, Fremtidens Danmark – en flerkulturel park? s.255

Sociologi, Del 5 Kulturelle mønstre

SamfNU  kap. 2 Kultur og kulturmøder

Andre litteraturmuligheder

Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim Kulturforskelle – kulturmøder i praksis
Iben Jensen Grundbog i Kulturforståelse
Geert Hofstede Kultur og organisationer, Overlevelse i en grænseoverskridende verden
Anne Knudsen og Lisanne Wilken Kulturelle Verdener – kultur og kulturkonflikter i Europa
Jørn Møller red. Folk – om et grundbegreb i demokrati og kultur
Carsten Yndigegn Unge og regional identitet
Carsten Yndigegn m.fl. Unges holdninger til nabolandet
Jørgen Kühl Folk uden Grænser
Bonn-Erklæringen og de unge, Elevberetninger fra Duborg-Skolen
Jørn Buch Mindretal i Europa – Pandoras æske

Institut for Grænseregionsforskning har udgivet adskillige bøger om grænselandet. Det meste er dog forholdsvis svært tilgængelig, men enkelte uddrag kan sagtens bruges. De udgiver også tidsskriftet Pluk.

Flensborg Avis er en del af infomedia

Andre temaer
Mindretal og mindretalsrettigheder
- demokrati
- konflikteperspektiv
- internationale organisationer

EU
- mellem nationalstater og regioner
- det grænseoverskridende samarbejde

Grænser (grænsen på kortet og grænsen i hovedet)
- kan have både et sociologisk, et politisk og et økonomisk perspektiv

Danskhed
- Hvornår er man dansk?
- Nationalstaten i en global tid
- Den politiske kamp om danskheden

Fordomme og stereotyper
- det tyske fjendebillede

Grænselandet i medier

Medborgerskab i Grænselandet
- demokrati og medborgerskab
- integration