Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Kontakter

Engdraget 3, 6880 Tarm

Tlf. 97 37 52 70

Kalender

Sted:

Højskolen Østersøen

Vi tilbyder en højskoleweekend med bus med ophold og to overnatninger på ”Højskolen Østersøen” - skønt beliggende i Aabenraa.

Sted:

Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg.

Sted:

Skjern Rutebilstation

Turen foregår i bus til den julepyntede Flensborg. Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked – med mulighed for juleindkøb.

Sted:

AktivitetsCenter Skjern, Nygade 48

Vi begynder året med at ønske hinanden godt nytår med champagne og kransekage. Derudover vil vi synge et par sange, samt høre nyt fra Grænseforeningen.

Sted:

Westergaards Hotel, Bredgade 12, Videbæk

Først fortæller Jørn Dalgaard om livet i Fiskbæk og omegn gennem tiderne.

Sted:

Vindmøllen, Marupvej 25, Skjern

v. fhv. forstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg.

Sted:

He Kirke og Hee station

Aftenen starter med en kort gudstjeneste ved sognepræst Lars Christoffersen i Hee Kirke.

Sted:

Start og slut på parkeringspladsen ved Bechs Hotel i Tarm

En busudflugt ud fra Tarm til 10 lokale mindesmærker.

Sted:

Kuben, Skolevej 44, Herborg

Aftenen er en del af en landsdækkende turné på 100 koncerter, hvor Grænseforeningens og Sigurd Barretts ambition er at fortælle om genforeningen i øjenhøjde

Sted:

Ejstrupsøerne, Fasterlundvej, Skjern

Først er der mulighed for at gå en tur en af de markerede stier i det kuperede området. Bl.a.

Sted:

Trenehytten, Tarp

Vi mødes fredag eftermiddag/aften i Trene Hytten, hvor der er hyggeligt samvær omkring grillen, inden der er aftensang i Tarp danske kirke.

Sted:

Innovest, Ånumvej 28, Skjern kl. 7:15 Tarm rutebilstation 7:25

Udflugten er i år præget af 100-året for genforeningen. Derfor starter vi hvor Christian den 10. på den hvide hest red over grænsen for 100 år siden.

Sted:

Seniorgården, Torvegade 20, Tarm

Vi får denne aften besøg af Elin og Niels Finnerup fra Hoven.

Sted:

Aktivitetscenter Skjern, Nygade 48, Skjern

Vi vil denne aften se, hvad der gemmer sig af materiale fra tiden omkring genforeningen. Bl.a.

Sted:

Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Vi starter med at hygge os med klejner og glögg.

Sted:

Skjern Rutebilstation

Kaffe og rundstykker undervejs og ophold ved et grænsesupermarked. Tilbud om fællesspisning og om et programpunkt i byen.