Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Kontakter

Brobølvej 7, Blans, 6400 Sønderborg
Tlf.: 6177 8515

Kalender

Sted:

Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved tidligere lektor Arne Johansen, Blans ( medlem af bestyrelsen) om Versaillestraktaten, fredsaftalen, som blev indgået 1919 som afslutning på 1.V

Sted:

Knøs Gård, Hørup

Adventshygge med fællessang under ledelse af Aase Pejtersen, Flensborg.

Sted:

Broagersalen ved Broager-Hallen, Skolevej 5, Broager

I 100-året for Afstemningen i 1920 taler MF Bertel Haarder. Musikalsk underholdning ved Alssundorkestret og Broager Egnskor. Kaffe/lagkage.

Sted:

Tandslet Friskole, Ertebjergvej 2, Tandslet

En aften med og uden grænser sammen med Grænseforeningens Kulturmødeambassadører, unge

Sted:

Knøs Gård, Hørup

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som findes på vor hjemmeside. Trio 1-2-3 underholder.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe/lagkage.

Sted:

Afgang fra p-plads Nedre Alsion

Turen går til Danevirke og Hedeby. Museet viser en udstilling af det historiske voldanlæg Danevirke og det danske mindretal siden 1864.

Sted:

Knøs Gård, Hørup.

Aase Pejtersen, Flensborg leder fællessang af vinter-, advents- og julesange. Vi forbereder også andet til denne aften.