Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Kontakter

Brobølvej 7, Blans, 6400 Sønderborg
Tlf.: 6177 8515

Kalender

Sted:

Alsion Nedre Parkering

Med bus kører vi til ”Multimar”, oplevelsescenter (Vadehavscenter) i Tønning.

Sted:

Salen på Biblioteket i Sønderborg

"Sønderjylland - Norden og de nordiske sprog". Foredrag ved Bertel Harder, medlem af Folketinget.

Sted:

Riddersalen, Sønderborg Slot

Vi fejrer vort 90-års-jubilæum med et Åbent Hus - arrangement. Der vil være paneldiskussion, taler, hyggeligt samvær og lidt godt til ganen.

Sted:

Knøs Gård, Hørup

Foredrag om Versaillestraktaten ved tidligere lektor Arne Johansen, Blans
i

Sted:

Knøs Gård, Hørup

Aase Pejtersen leder fællessang. Noter det i kalenderen! Nærmere senere!