Sønderborg Snedkerlavs lavskiste, der fortsat er i brug ved lavets sammenkomster. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Sønderborg Snedkerlavs lavskiste, der fortsat er i brug ved lavets sammenkomster. Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot. 

Privacy
Picture