SSW vil have mindretal nævnt i tysk grundlov

Landdagsmedlem Lars Harms (SSW) har sendt et brev til kansler Angela Merkel (CDU) og Martin Schultz (SPD), hvor han opfordrer til, at de nationale mindretal i Tyskland bliver nævnt i den tyske grundlov.

Tilføjet 24. jan 2018 - 12:09
Del nyheden

Hvor Grundloven i Danmark kun vanskeligt lader sig ændre, forholder det sig anderledes i Tyskland. Her foreslår landdagsmedlem Lars Harms (SSW) ifølge Flensborg Avis, at de nationale mindretal i Tyskland skal indføjes i den tyske grundlov. Lars Harms har skrevet et brev til den tyske kansler Angela Merkel (CDU) og Martin Schultz (SPD), der netop nu er i gang med forhandlinger om at danne ny regering.   

”Linke og De Grønne har allerede givet udtryk for, at de er positive over for forslaget. Står CDU og SPD også bag forslaget, er der 535 stemmer for i Forbundsdagen. Da der kun er behov for 473 stemmer (svarende til to tredjedele af det nuværende antal medlemmer af Forbundsdagen) for at ændre Grundloven, kan vi endda leve med, at godt et halvt hundrede SPD’ere eller CDU’ere enten stemmer imod eller afstår fra at stemme”, siger Lars Harms til Flensborg Avis.

I Tyskland er der fire anerkendte nationale mindretal: Sorberne, friserne, det danske mindretal og roma og sinti. Ud over at Lars Harms ønsker disse fire nationale mindretal nævnt i den tyske grundlov, ønsker han også, at mindretallenes sikres retten til at anvende deres eget sprog, når de henvender sig til myndighederne på forbunds- og deltstatsniveau. Lars Harms foreslår derfor også en ændring af den tyske retsplejelov.

”Retsplejelovens paragraf 184 fastslår tysk som rettens sprog. Eneste undtagelser er for sorbisk i deres hovedområde, og denne undtagelse bør også omfattes til at omfatte frisisk i Nordfriesland, på Helgoland og i Saterland samt dansk i amterne Rendsborg-Egernførde, Slesvig-Flensborg og Nordfrisland samt byerne Flensborg og Kiel”, siger Lars Harms til Flensborg Avis.

Lars Harms har tillige sendt en kopi af sit brev til Angela Merkel og Martin Schultz til Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther (CDU) og Ralf Stegner, der er landformand for SPD i Slesvig-Holsten.