Strukturdebat i det danske mindretal spidser til

Formand Anni Matthiesen (V), Sydslesvigudvalget, mener, at de sydslesvigske foreninger kunne organisere flere ting på en mere hensigtsmæssig måde. Foto: Tobias Selnaes Markussen

Tilføjet 27. feb 2019 - 14:43
Del nyheden

Det danske mindretal i Sydslesvig har i den senere tid diskuteret, om det danske mindretals 12 foreninger er for løst organiseret. Nu har Dansk Skoleforening for Sydslesvig, der er den største af mindretallets foreninger, bedt Folketingets Sydslesvigudvalg om at foretage en ekstern undersøgelse af foreningens struktur.

Anni Matthiesen (V), der er formand for Sydslesvigudvalget, har ved flere lejligheder og senest over for Kristeligt Dagblad i dag, den 27. februar, påpeget, at der er ting, der kunne organiseres på en mere hensigtsmæssig måde i Sydslesvig.

”Det er vigtigt, at også Sydslesvigs foreninger følger med tiden. Det svære er, at vi i udvalget ikke må blande os i foreningernes drift, men vi har pligt til at sikre, at loven bliver overholdt, når vi deler penge ud,” siger Anni Matthiesen til Kristeligt Dagblad.

Sydslesvigudvalget holder i aften møde om Dansk Skoleforening for Sydslesvigs ønske om en ekstern undersøgelse. På dagsordenen er også økonomisk misbrug i Fælleslandboforeningen for Sydslesvig, hvilket har ført til, at Sydslesvigudvalget har indstillet sin støtte. To konsulenter i Fælleslandboforeningen anklages for at have modtaget for meget løn, nære familiemedlemmer er blevet ansat uden forudgående ansættelsesprocedure og konsulenters løn fra foreningen viser sig svær at adskille fra andre private indtægter.   

Jørgen Møllekær, der er chefredaktør for Flensborg Avis, har tidligere på lederplads opfordret til en opstramning efter Moderniseringsstyrelsens princip om ”at skabe de bedst mulige rammer for en stadig mere effektiv offentlig sektor, herunder bedre styring af de statslige institutioners økonomi.”

”Skandalen i landboforeningen er dybest set et symptom på, at den måde, Sydslesvig organisatorisk er skruet sammen på, ikke er fremtidsholdbar”, skriver Jørgen Møllekær i lederen.

Formand for Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Udo Jessen, siger til Kristeligt Dagblad, at han gerne vil holde fast i den nuværende struktur med mange foreninger, der efter hans mening fremmer lokalt, frivilligt engagement. Samtidig ønsker formanden dog en ekstern undersøgelse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig og forslag til, hvordan foreningen, der har et driftsbudget på ca. 120 millioner euro, kan effektiviseres.

Anke Spoorendonk, der er fhv. minister i Slesvig-Holsten for mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) skriver i dag i en kronik i Flensborg Avis i dag, at hun er modstander af en ekstern undersøgelse af Dansk Skoleforening for Sydslesvig.  

”Armslængdeprincippet indebærer, at Folketinget træffer beslutning om rammebetingelserne for tildeling af offentlig støtte, men at politikerne afstår fra detailstyringen. Ved at lokke Sydslesvigudvalget ind i en ekstern undersøgelse af Skoleforeningen, mudres dette princip til. Det kan ikke være i udvalgets interesse”, skriver Anke Spoorendonk.