Studietur til Sydslesvig

Dato
Sted

Aabenraa, Kobbermølle, Jaruplund mm.

15.-17. september 2017  fra Skive kl. 7.00, Holstebro 8.00, hedeager kirke Herning 9.00, Vejle DTC 10.00 Pendlerplads v/afk. 63 Bramdrupdam. Ankomst Åbenrå kl. 11.30

I Åbenrå besøger vi Bladhuset med den fælles dansk-tyske avisredaktion fremvist af gen.sekr Uwe Jessen. Vi får en sandwich fra Lagkagehuset og vises rund på Brundland slot og på Kobbermøllen ved Kruså af fhv. forskningsleder, arkivar Lars Henningsen. Vi spiser og overnatter på Jaruplund højskole hos forstander Dressø. Lørdag vil vicepræsidenten for de europæiske mindretal Dieter Küssner guide os igennem Vestslesvig fra Meldorf til Husum kirke og Mikkelbjerg. Søndagen er forbeholdt Helligåndskirken med Bjørn Nørgaards kunst. Det er provst Viggo Jacobsens danske hovedkirke i sydslesvig. Derefter besøger vi museumbjerg med Nordeuropas fineste Jugendsamling og en Nolde afd. Vi ser kirkegården med Istedløven og evt. det danske centralbibliotek m.m. På vejen hjem gør vi ophold ved grænsen. Forventet hjemkomst ved aftentiden den 17. september. Mere udførligt program senere.

Prisen for turen bliver 1.999,- kr.  Tilmelding sker til DSUK i Viborg stifts rejsekonto                                                reg. 7500 konto 7019682  ved at betale et depositum på 200,- kr. Navn og e-mail. adr. bedes anført.

mvh. Henrik Forman tlf. 60729017 e-mail: hforman46@gmail.com, som er arrangør for Skiveegnens grænseforening, Folkekirken i udlandet og Salling kirkehøjskole.