Sydslesvig

Sydslesvig

Sydslesvig ligger i Forbundsrepublikken Tyskland og er den danske betegnelse for området mellem den dansk-tyske grænse mod nord og Kielerkanalen mod syd. Mod øst afgrænses Sydslesvig af Kielerbugten og de østjyske fjorde (Flensborg Fjord, Slien, Egernførde Fjord) og mod vest af Vadehavet.

Betegnelsen "Sydslesvig" henviser til det oprindelige hertugdømme Slesvig, som på baggrund af Versailles-fredstraktaten blev delt efter en folkeafstemning i 1920 i et Nordslesvig, som tilfaldt Danmark, og som stort set svarer til de fire kommuner Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Haderslev, og et Sydslesvig, som tilfaldt Tyskland.

Læs mere om grænselandets historie her

Siden folkeafstemningerne i 1920 har der eksisteret et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig. Og på vestkysten et frisisk mindretal, som indvandrede fra de vestfrisiske øer allerede i 800-tallet.

Mindretallenes størrelse kan ikke ikke fastslås, bl.a. fordi der i henhold til København-Bonn Erklæringerne ikke sker offentlig registrering af nationalt tilhørsforhold, men det anslås at ca. 50.000 tyske statsborgere i Sydslesvig har dansk sindelag, mens antallet af tysksindede sønderjyder anslås til ca. 15.000.

Det danske mindretal i Sydslesvig er organiseret i en række organisationer og et politisk parti - læs mere her.