For sydslesvigere

 

Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen. Derfor støtter foreningen også, at børn og unge fra det danske mindretal i Sydslesvig opbygger gode kontakter til familier, uddannelsesinstitutioner m.v. i Danmark. Men altid ud fra håbet om, at de unge vender tilbage til hjemstavnen i Sydslesvig.