Sydslesvigloven er en succes

Tilføjet 20. nov 2015 - 10:09
Del nyheden

Når Folketinget i løbet af foråret forventes at vedtage en række ændringer af Sydslesvigloven, sker det på en lykkelig baggrund. Selve Sydslesvigloven, der forvalter det danske statstilskud til det danske mindretal i Sydslesvig, har nemlig været en succes.

Det mener Kim Andersen (V), der er formand for Sydslesvigudvalget.

”Jeg synes, Sydslesvigloven har betydet en styrkelse af båndene mellem Sydslesvig og Danmark”, sagde han på det traditionsrige årlige møde mellem sydslesvigere og folketingspolitikere på Christiansborg, Sønderjyske Allgemeine, der fandt sted torsdag.

Blandt de cirka 40 deltagerne var repræsentanter for de sydslesvigske institutioner, herunder Jon Hardon Hansen, formand for Sydslesvigsk Forening, SSF, generalsekretær Jens A. Christiansen, SSF, og Udo Jessen, formand for Skoleforeningen. Desuden deltog medlemmer af Sydslesvigudvalget og repræsentanter for det tyske mindretal i Danmark samt Grænseforeningens formand Mette Bock og generalsekretær Knud-Erik Therkelsen.

Sydslesvigloven blev vedtaget af et enigt Folketing den 23. marts 2010, efter at Rigsrevisionen havde efterlyst klarere rammer. Med Sydslesvigloven fik tilskuddet til det danske mindretal i Sydslesvig for første gang hjemmel i en lov. Tidligere havde tilskudsordningerne alene været hjemlet i en tekstanmærkning på finansloven.

Den forestående revision af Sydslesvigloven forventes at resultere i, at der i fremtiden bliver syv og ikke fem medlemmer af Sydslesvigudvalget, og at der hvert andet år skal udarbejdes en skriftlig redegørelse til Folketinget om det danske mindretal i Sydslesvig.

”Det venter jeg mig meget af på den lange bane”, sagde Kim Andersen, der forudser, at især den skriftlige redegørelse vil være med til at øge interessen for det danske mindretal i Folketinget.

Visioner for fremtiden

Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen spurgte Kim Andersen, om Sydslesvigudvalget havde særlige visioner for fremtiden.

Svaret lød, at Sydslesvigudvalget ønskede at fastholde armslængdeprincippet, og at der ydes tilskud efter ansøgning, og ikke som bloktilskud. Han udtrykte ros over for Grænseforeningens arbejde med at engagere unge på både den danske og tyske side af grænsen via de såkaldte elevambassadører, og han mente, at der var en betydelig kapacitet i Sydslesvig i forhold til at gøre det samme.

Derudover pegede Kim Andersen på et for ham at se helt centralt område.

”Vi må have fokus på dansk i dagligdagen. Sproget er kilden til dansk kultur. Her står vi i en situation, hvor der skal arbejdes mere med netop det”, sagde han og pegede også på, at Sydslesvigudvalget som noget nyt vil deltage i Folkemødet på Bornholm sammen med SSF og Grænseforeningen, og at han opfattede det som vigtigt, at Sydslesvigudvalget kom til Sydslesvig så ofte som muligt.

”Vi skal ikke bare være i god kontakt med personer i toppen af kransekagen, men med alle sydslesvigere”, sagde Kim Andersen.

Tidligere på dagen havde sydslesvigerne spist frokost med Folketingets præsidium i Snapstinget. Fredag mødes sydslesvigerne med 1. næstformand i Københavns Borgerrepræsentation, Lars Weiss.

Den to dage lange tur var arrangeret af SSF og Grænseforeningen.