Sydslesvigske Børns Ferierejser

Siden 1919 har hundredvis af sydslesvigske skolebørn og børnehavebørn hvert år været på ferieophold i Danmark. I de svære mellemkrigs- og efterkrigsår var feriebørnsarbejdet i høj grad en social opgave. Børnene skulle væk fra det hårde efterkrigsliv, hvor der var mangel på alt, og de skulle opleve Danmark, det forjættede land. Beretninger fra 1940'ernes slutning viser, hvor stærkt et indtryk mødet med Danmark gjorde på børnene. 8.000 sydslesvigske børn kom på sommerferie i Danmark i 1947, 9.900 i 1948 og ca. 10.000 i 1949. 
 

Feriebarn  Feriebarn
 

Feriebarn 1 


Feriebarn 2

Læs beskrivelse af Tønning-børn på feriebørnsrejse i 1947. I dag er opgaven mere af pædagogisk art, idet sydslesvigske børn under opholdet i Danmark lærer hjemlige danske forhold at kende og bliver fortrolige med det danske sprog. Samtidig flyttes fokus gradvist fra ferieophold til udveksling og kulturmøde ud fra den tankegang, at både sydslesvigske og rigsdanske børn har stor glæde af at lære hinanden bedre at kende.

Der er for tiden to muligheder:

Det traditionelle ferieophold (1-3 uger):
Ferieophold er på 1-3 uger, der ligger i begyndelsen af de sydslesvigske børns sommerferie. Ferierejserne organiseres af et udvalg under Grænseforeningen og Dansk Skoleforening. Ud over landet sørger de enkelte lokal-komitéer og Grænseforeningens lokalforeninger for at skaffe det nødvendige antal feriepladser. Hvert år skaffes der plads til mellem 300 og 400 sydslesvigske børn. Yderligere oplysninger og tilmelding

Ferierejserne i 2019 finder sted:

  7. juli 2019 - udrejse
14. juli 2019 - ud og hjemrejse
21. juli 2019 - hjemrejse

 

Udvekslingselev (1 uge i Danmark + 1 uge i Sydslesvig):
Mødet med Sydslesvig kan blive jeres barns første kulturrejse - et møde med en anderledes kultur, verden og familie. Jeres barn får knyttet tæt kontakt til et barn fra Sydslesvig, som har både dansk og tysk som modersmål og som lever i et samfund, der er præget af mødet mellem flere kulturer. Barnet, som tidligst kan komme af sted i 3. klasse, oplever noget nyt og bliver klog på sin egen "kultur-formue", herunder det danske sprog, som tales i værtsfamilien.

Mødet er gensidigt, så I vil den første uge have et Sydslesvigsk barn som gæst, der følger jeres familie og skolegang. Uge 2 tager jeres barn med hjem til det sydslesvigske barn. Nu følger jeres barn med i en dansk skole i Sydslesvig og møder den nye familie. Transporten aftales indbyrdes mellem den danske og sydslesvigske familie. Gæstebesøg og fritagelsen fra undervisningen aftales af familierne med skolerne.
Formidling via skolerne i Sydslesvig og Feriekontoret i Flensborg.

Se mere på: http://www.feriebarn.dk/udvekslingselev

Kontakt

Grænseforeningens foreningskonsulent
Claus Jørn Jensen
tlf.: 21 72 13 35
e-post: cjj@graenseforeningen.dk

Rejsekontoret - Flensborg:

Rejsekontorets åbningstider
Ulla Salomonsen & Sally Flindt-Hansen
Mandag – torsdag kl. 13.00-15.00 og efter aftale
tlf.: +49 461 50 47 401 / +45 4358 4108 
Mail: info@feriebarn.dk

 

Ledelsesstruktur for Sydslesvigske børns ferierejser

Arbejdsudvalgets sammensætning:

Konsulenter (lokalområder):

Tove Sørensen
Oventoften 1
8751 Gedved
tlf: 22 86 54 66
E-mail: tsgedved2549@live.dk

Bent Kauffmann
Slettebjerget 36
3400 Hillerød

tlf. 48 25 25 11
e-mail: bentk@rodekors.dk

Carl Christian Hansen
Landevejen 9
4684 Holmegård
tlf. 21 45 29 72
e-mail: carlrita@turbopost.dk

Grænseforeningen:

Jytte Nielsen
Skovengen 3
4951 Nørreballe
tlf. 50 22 67 00
e-mail: zorba@mail.tele.dk

Karen-Margrethe Møller
Christiansborg 24
8930 Randers NØ
tlf: 86 41 67 37
mobil: 21 92 11 35
e-mail: kamma@youmail.dk

Claus Jørn Jensen
Aabenraavej 22
6400 Sønderborg
mobil: 21 72 13 35
e-mail: cjj@graenseforeningen.dk

Skoleforeningen:

Eberhard von Oettingen
Skoleforeningen
D-24943 Flensborg
tlf. +49 461 50470
e-mail: eberhard.von.oettingen@skoleforeningen.org

Thomas Weinschenk
Auf der Auwiese 31.a
24983 Handewitt
tlf.: +49 1724280994
e-mail: thomas.weinschenk@dksund.de

Michael Sørensen
Karlsburg 37
24398 Winnemark
e-mail: michael@zachariah.dk
 

Suppleant til arbejdsudvalget:
Grethe Dragsbæk
Vorupørvej 193, Hundborg
7700 Thisted
tlf. 97 93 71 63
e-mail: horssea@yahoo.dk

Lokalområder:

Liste over konsulenter
Liste over suppleanter