Sydslesvigske elever er eftertragtede på de danske efterskoler

I 2016 vedtog undervisningsministeriet i Kiel, at 10. klasse på en dansk efterskole er adgangsgivende til gymnasierne i Slesvig-Holsten. Medlemmer af mindretallet, der er tyske statsborgere, modtager tilskud til efterskoleophold fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og kan søge om økonomisk støtte gennem Grænseforeningen. Copyright: Henning Hjort.

Tilføjet 04. okt 2017 - 10:52
Del nyheden

97 sydslesvigske elever går i indeværende skoleår på efterskole i Danmark. Det er mere end hver sjette elev fra en sydslesvigsk årgang og det højeste tal siden 1950’erne. Efterskolerne vil gerne tiltrække endnu flere sydslesvigere, for de bidrager positivt til både fællesskab og undervisning, siger formand i Efterskoleforeningen Troels Borring

Sydslesvigske elever har i generationer trivedes og udviklet sig på danske efterskoler, men nu har også efterskolerne fået øje på de kvaliteter, sydslesvigerne bidrager med:

”Efterskoleformen er stærk, blandt andet fordi vi får unge til at mødes og komme hinanden ved på tværs af sociale og geografiske skel. Sydslesvigerne tilfører efterskolerne en yderligere, international dimension: De er kulturelle brobyggere mellem danske elever og elever med mindretalsbaggrund, og de besidder en kulturel kapital i kraft af, at de i deres dagligdag er vant til frit at navigere i flere kulturer og på flere sprog,” fortæller Troels Borring.

Også fagligt står de sydslesvigske elever stærkt, og med en dansk skolegang i Tyskland i bagagen bidrager de ofte positivt til undervisningen.

”De inspirerer, motiverer og hjælper de andre elever, både med at forstå den tyske grammatik, men også til at forstå det nutidige Tyskland. De åbner en dør til et nyt kulturelt univers, der gør undervisningen, personificeret, levende og vedkommende,” siger Troels Borring.

Styrkede elever
Efterskolernes interesse i at tiltrække sydslesvigske elever ses blandt andet i, at der hvert år afholdes Efterskolernes dag i Sydslesvig, hvor 16 efterskoler deltog i år. Samtidig tilbyder efterskolerne 14 dages ophold til eleverne syd fra grænsen.

Det er to af de projekter, der udspringer af et samarbejde mellem Efterskoleforeningen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Grænseforeningen, der skal få flere sydslesvigere på efterskole i Danmark. Grænseforeningens formand Jens Andresen forklarer, at et efterskoleophold også er en god mulighed for sydslesvigske elever til at dygtiggøre sig og opleve Danmark.

”For os er det vigtigt, at Sydslesvig har en bred, meningsfyldt kontakt med Danmark. Specielt for de unge er det vigtigt, at de får mulighed for at opleve dansk kultur og sprog i Danmark. Efterskoler giver de bedste forudsætninger for at kunne udvikle sig frit og på egen hånd.

Mange gør et sandt tigerspring og tager deres erfaringer fra det grænseoverskridende møde og kompetenceløftet fra undervisningen med tilbage til Sydslesvig, til stor gavn for dem selv og deres kammerater,” siger Jens Andresen.

Et yderligere initiativ i samarbejdet om at få flere sydslesvigere på efterskole i Danmark er kontaktseminaret ”Sydslesvig: Sprog og kulturmøde”, der i år afholdes på Christianslyst i Sydslesvig 5.-6. oktober. Seminaret faciliterer systematisk sparring mellem i alt 50 danske efterskoleforstandere og -lærere og lærere fra de danske mindretalsskoler i Sydslesvig.

Målet med seminaret, der finansieres af Grænseforeningen, er at skabe direkte kontakt mellem skolerne så de kan lave aftaler om gensidige skolebesøg og modtagelse af sydslesvigske elever på korte efterskoleophold.