Sydslesvigudvalget stopper samarbejdet med FUEN

FUEN er paraplyorganisation for de autoktone, nationale mindretal i Europa og modtager bl.a. projektstøtte fra det tyske indenrigsministerium, EU-Kommissionen, Region Syddanmark og en række fonde. Fra 2018 vil Sydslesvigudvalget ikke længere være på listen over projektstøtte-bidragere.

Tilføjet 22. dec 2016 - 11:24
Del nyheden

Mindretalsorganisationen FUEN (Federal Union of European Nationalities) skal ikke i fremtiden regne med tilskud fra Sydslesvigudvalget, sådan som det har været tilfældet i en årrække.

Det siger Kim Andersen (V), der er formand for Sydslesvigudvalget, der onsdag orienterede de sydslesvigske foreninger om, hvilke midler de vil få stillet til rådighed til driften i 2017.

”At vi stopper det økonomiske samarbejde med FUEN, er ikke et udtryk for, at vi ikke anerkender betydningen af, at de nationale mindretal i Europa har et talerør. Men det er vigtigt at slå fast, at vi som bevilgende myndighed er nødt til at sikre, at modtagerne opfylder kravene til god tilskudsforvaltning. Vi har desværre oplevet lidt for ofte, at dette ikke har været tilfældet hos FUEN, uagtet at vi flere gange har bedt om, at der blev strammet op”, lyder det fra Kim Andersen i en pressemeddelelse, hvoraf det også fremgår, at man i Sydslesvigudvalget fornemmer, at der er sket et skifte i foreningens fokus.

”Vi kan konstatere, at man har åbnet kontorer i både Bruxelles og Berlin, samtidig med at sekretariatet i Flensborg efterhånden er ret sparsomt bemandet. Det er en intern prioritering i FUEN, som man må respektere, men de penge, vi bevilger, er nu engang afsat til danske kulturelle formål i Sydslesvig, og det mener Sydslesvigudvalget faktisk godt, man kan have sin tvivl om, om FUENS arbejde er i dag”.

FUEN vil i 2017 få bevilget et tilskud på 25.000 Euro, hvilket er halvdelen af det tilskud, som FUEN modtog i 2016, og der er i Sydslesvigudvalget enighed om herefter helt at stoppe samarbejdet med FUEN, lyder det fra Kim Andersen.

”Dybt beklageligt”

Dieter Paul Küssner, der er tidligere formand for Sydslesvigsk Forening og en af seks vicepræsidenter i FUEN, beklager dybt Sydslesvigudvalgets beslutning og henviser til, at FUENs hovedkontor fortsat er beliggende i Flensborg. Desuden peger han på, og at det tyske mindretal, friserne og det danske mindretal er repræsenteret med to af i alt seks vicepræsidenter i FUENS forretningsudvalg. Dette er en væsentlig indikator for det dansk-tyske grænselands betydning i FUEN, mener han. Endelig vil bortfaldet af den danske støtte næppe gavne frem mod 2020, hvor ”en fredelig grænsedragning og en hårdt tilkæmpet mindretalspolitik hører til grundlaget for festlighederne”, skriver Dieter Paul Küssner i en pressemeddelelse.

Sydslesvigudvalget oplyser i øvrigt, at der i alt er søgt om tilskud til drift for ca. 475 millioner kr., og at det ikke har været muligt at imødekomme alle ansøgninger fuldt ud. Det betyder, at tilskuddene til de store foreninger som Sydslesvigsk Forening, Dansk Skoleforening i Sydslesvig m.fl. kun kommer til at stige med 0,5 procent. Desuden har Sydslesvigudvalget valgt at indstille støtten til Sydslesvigsk Kultursamfund, der har formidlet legater til unge sydslesvigere. Midler, der tidligere er gået til Sydslesvigsk Kultursamfund, vil fremover blive brugt på at støtte initiativer, der skal sikre, at flere sydslesvigske unge kan komme på efterskoleophold i Danmark. Den nærmere udmøntning af disse midler vil blive aftalt sammen med Skoleforeningen og Grænseforeningen, lyder det fra Kim Andersen.