Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Kontakter

Koordinator
Lovrupvej 28
6670 Grindsted
Tlf. 7539 2358

Sekretær/kasserer
Lindelunden 64
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 7514 4755

Kalender

Sted:

et danske hus, Alter Husumer Weg 220, D 24939 Fllensburg-Weiche (Sporskifte).

Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland og Stiftsudvalget for Danske Sømands- og Udlandskirker, Ribe stift.