grænselandet

Hvor ligger Grænselandet?

Grænselandet refererer til landområdet nord og syd for den dansk-tyske grænse. På den danske side af grænsen ligger Sønderjylland med Sønderborg og Aabenraa som de største byer, og på den tyske side af grænsen ligger Sydslesvig med Flensborg i nord og Slesvig i syd.

Karl Otto Meyer døde 7. februar 2016. Foto: Lars Salomonsen

Søren Espersen bor i Køng på Sydsjælland, hvor oprørslederen Svend Gønge holdt til under Svenskekrigene i 1600-tallet. Selv ser han sig ikke som oprører, selv om hans udtalelser om et ”Danmark til Ejderen” i 2017 skabte en del oprør, især i de tyske medier: ”Jeg blev da fuldstændig overrasket over, at de tog sådan på vej, og jeg kan stadigvæk ikke forstå al den opstandelse over noget, som er så simpelt”, siger Søren Espersen, der mener, man bør skelne mellem genforeningshåbet og den realpolitiske virkelighed. Foto: Thomas Tolstrup

Søren Espersen: "Jeg ville forråde mig selv, hvis jeg ikke havde et genforeningshåb"

Tilføjet 05. okt 2018 - 16:54
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: Søren Espersen (DF) kom i politisk modvind i Tyskland, da han i et dansk tv-program i 2017 erklærede, at han håbede på et “Danmark til Ejderen”. Magasinet Grænsen har mødt Søren Espersen, der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn, for at få ham til at uddybe sit synspunkt forud for markeringen af Genforeningen i 2020.

Magasinet Grænsen har spurgt Dieter Pust, Christian Jürgensen, Siegfried Matlok, Flemming Mayer, Bertel Haarder og Hinrich Jürgensen om de har et genforeningshåb.

Har du et genforeningshåb?

Tilføjet 05. okt 2018 - 16:05
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: I 2020 markeres 100-året for Nordslesvigs genforening med Danmark. Har du et genforeningshåb, når det gælder Sydslesvigs genforening med Danmark?

”Det er en tysker, Kvik”, sagde grisehandler Larsen i skikkelse af skuespilleren Buster Larsen i tv-serien Matador, og så undlod hunden Kvik at røre pølsen. Lige som i Matador er man med til at fastholde gamle fjendebilleder, når man taler om et genforeningshåb. ”Det kan principielt bringe det dansk-tyske forhold i fare”, siger grænselandsforsker Martin Klatt.

Grænseregionsforsker: Genforeningshåbet kan bringe det dansk-tyske forhold i fare

Tilføjet 05. okt 2018 - 15:57
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: Lektor Martin Klatt, Syddansk Universitet, kritiserer, at Søren Espersen (DF) formulerer, at han håber på et “Danmark til Ejderen”. “For det første er det urealistisk, og for det andet bringer det tvivl om Danmarks udenrigspolitik”, siger han

Karl Otto Meyer (1928-2016) havde et håb om en genforening frem til den dag, han gik bort.

Karl Otto Meyer håbede til det sidste

Tilføjet 05. okt 2018 - 15:36
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: Den sydslesvigske politiker og fhv. chefredaktør på Flensborg Avis Karl Otto Meyer (1928-2016) nærede hele sit liv et genforeningshåb, og han nægtede at afgive en loyalitetserklæring over for den tyske stat.

Grænseforeningens hovedstyrelse forsamlet i Aarhus i 1929 med billede af Dybbøl Mølle i baggrunden. Nummer tre fra venstre (siddende) er rektor H.P. Hansen, der var formand for Grænseforeningen fra 1926 til sin død i 1942. Axel Johnsen fremhæver H.P. Hansen som en af de formænd, der havde succes med at finde en linje i krydsfeltet mellem et til tider meget aggressivt Tyskland, et stærkt defensivt Danmark og et mindretal i Sydslesvig, der hele tiden drømte om at komme hjem til Danmark.

Det brændende genforeningshåb, der brændte ud

Tilføjet 05. okt 2018 - 15:20
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: Forfatter Axel Johnsen, ph.d., der er afdelingschef i Viden & Samlinger ved Museum Sønderjylland, er i færd med at skrive en bog om Grænseforeningen, der kan fejre sit 100-års jubilæum i 2020. Han har indvilget i et smugkig i bogen og at løfte lidt af sløret for, hvordan genforeningshåbet er kommet til udtryk gennem de 100 år

Uffe hin Spage er en dansk sagnhelt, der er skildret hos bl.a. Saxo. Uffe hin Spage er den danske kong Vermunds søn. Vermund er gammel og blind og kan ikke kæmpe mod den udfordrende sakserkonge. Uffe skildres som den sløve og dorske yngling. Men pludselig vågner han op og tilbyder at kæmpe mod to saksere på én gang ved en holmgang på en ø i Ejderen. Med slægtsklenodiet, sværdet Skrap, besejrer han saksernes prins og dennes bedste kæmpe. “Det var Skrap, der klang”, siger den blinde og glade far og rykker sig bort fra Ejderens vande, som han ville have begået selvmord i. Fortællingen er et centralt sagn i dansk nationalhistorie og er blevet brugt i det langvarige modsætningsforhold til tyskerne (“Danmark til Ejderen”), og Uffe er blevet tolket som en særlig dansk helt på linje med f.eks. Holger Danske. Kilde: Den Store Danske Encyklopædi. Foto: Wikimedia Commons.

Ejderpolitikken kort fortalt

Tilføjet 05. okt 2018 - 14:48
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: Fra "Ejderprogrammet" til Søren Espersens genforeningshåb.

Mor Danmark genforenes med sin datter på broen over Kongeåen. En af de mest kendte afstemningsplakater forud for folkeafstemningerne i 1920. Fremstillet af maleren Joakim Skovgaard.

Historien bag digtet om den røvede datter, der kom frelst tilbage

Tilføjet 05. okt 2018 - 14:25
Del nyheden
TEMA OM GENFORENINGSHÅBET: Den 11. november er det 100 år siden, Første Verdenskrig blev afsluttet, og sønderjyderne fik løfte om Genforening med Danmark. Forfatteren Henrik Pontoppidan skrev i de uger sit senere så berømte digt: “Det lyder som et eventyr”. Læs Christian de Fine Lichts essay om digtets tilblivelse.

"Jeg har tænkt på, om jeg ikke trænger til et fjumreår. Det har jeg aldrig haft. Jeg var 18 år, da jeg begyndte at studere teologi, og jeg blev præst, da jeg var 26, og så har det ene taget det andet", siger Viggo Jakobsen, der går på pension 1. december. Han er her fotograferet i Helligåndskirken i Flensborg. Foto: Emil Kastrup Andersen

”Der er mange, der har det svært”

Tilføjet 23. aug 2018 - 10:25
Del nyheden
At være provst i Sydslesvig gennem 25 år har været en udelt glæde, men der har også været svære ting. Ikke mindst fattigdommen i Tyskland har Viggo Jacobsen fået tæt på. Og så er det vanskeligt at få danske præster til at søge embede i Sydslesvig

Elevudveksling gennem projektet Feriebarn.dk er en oplagt mulighed for, at danske elever kan få afprøvet deres tyske, mener Carl Kinze, der er næstformand i Tysklærerforeningen for Grundskolen

”Grænselandet er en usleben diamant for tyskundervisningen i grundskolen”

Tilføjet 23. aug 2018 - 10:17
Del nyheden
Når Tysklærerforeningen for Grundskolen holder Tysklærerdag 2018 i Flensborg til november er det med særligt fokus på de mange muligheder, grænselandet giver for både danske elever og lærere, når det gælder det tyske sprog. Det siger foreningens næstformand, Carl Kinze, der organiserer uddannelses- og netværksarrangementet i samarbejde med Grænseforeningen