grænselandet

Hvor ligger Grænselandet?

Grænselandet refererer til landområdet nord og syd for den dansk-tyske grænse. På den danske side af grænsen ligger Sønderjylland med Sønderborg og Aabenraa som de største byer, og på den tyske side af grænsen ligger Sydslesvig med Flensborg i nord og Slesvig i syd.

Sydslesvigere kan snart få dobbelt statsborgerskab

Tilføjet 11. feb 2014 - 13:20
Del nyheden

De cirka 4500 danske statsborgere som bor i Slesvig ser nu endelig ud til at kunne få dobbelt statsborgerskab. I løbet af februar påbegynder Folketinget nemlig arbejdet med de nye regler, som skal sikre større accept af dobbelt statsborgerskab.

Redaktør om Togfond: Er grænselandet for defensivt?

Tilføjet 02. feb 2014 - 11:44
Del nyheden

Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik i januar en aftale om den såkaldte Togfond – fordelingen af 23 milliarder kroner til forbedring af den offentlige transport over de næste mange år. Den offentlige transport i grænseregionen er dog stort set blevet overset i aftalen. Skyldes forbigåelsen økonomisk rationalitet, eller den udfordring, at man i grænseregionen er for defensiv i sit lobbyarbejde? Det spørgsmål rejser chefredaktør på Flensborg Avis Jørgen Møllekær.

Finn Slumstrup: Hvordan lyder Grænsens sang i dag?

Tilføjet 23. jan 2014 - 11:51
Del nyheden

Grænselandet har en helt særlig betydning. I tidligere tider klingede 'Grænsens sang' i mol, hvilket vi særligt mindes om i 2014 –150-året for Slaget ved Dybbøl. Men hvordan lyder Grænsens sang i dag? Og hvordan skal den lyde i fremtiden? Det spørger Grænseforeningens formand, Finn Slumstrup, om, i denne leder. 

Fjendebilleder og det europæiske projekt

Tilføjet 11. nov 2013 - 10:30
Del nyheden

Grænseforeningens generalsekretær, Knud-Erik Therkelsen, om fjendebilleder som primus motor for sammenhængsfølelse.

Ingen julegaver til Sønderjylland fra Christiansborg

Tilføjet 06. nov 2013 - 09:30
Del nyheden

Formanden for UdviklingsRåd Sønderjylland, Ole Daugbjerg, tror ikke på, at den regionale udvikling skal sætte sin lid til statsstøtte i år. Heller ikke selvom regionens liste over ønsker er lang og har været politikerne i hænde længe. Gang på gang smutter investeringerne nemlig uden om grænselandet, til formandens store ærgrelse.

Dannebrog og de slesvig-holstenske symboler hører sammen

Tilføjet 25. sep 2013 - 19:24
Del nyheden

Da den tyske ministerpræsident i Slesvig-Holsten, Torsten Albig fra SPD, i juni holdt årsmødetale i Flensborg, sendte han løfter til det danske mindretal om, at regeringen vil tage store skridt for at styrke mindretallets position.
Det ligner de stærkeste signaler i årtier, og Torsten Albig lovede blandt andet at arbejde for, at ligestilling for mindretallets skoler skal skrives ind i forfatningen, når den snart skal revideres. GRÆNSEN har efterfølgende talt med Torsten Albig.

Da Kiel og København trykkede hånd

Tilføjet 12. sep 2013 - 22:19
Del nyheden

Hvad kommer der ud af det, når Kiel og København, mindretallet og Danmark, mødes til en debat om mindretallets og Danmarks fremtidige rolle i en globaliseret verden? Til Folkemødet på Bornholm var svaret fokus på Kinas rolle i verden og romaers vilkår i Europa.