mindretal

Dansk i Tyskland

På den tyske side af den dansk-tyske grænse, i Sydslesvig, bor ca. 50.000 dansksindede tyske statsborgere, der er organiseret i en række foreninger, bl.a. Sydslesvigs Forening (SSF), Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Dansk Skoleforening. De udgør et nationalt mindretal i Tyskland på linje med frisere, sorbere, romaer og sinti.

Henrik Skov Kristensen: “Gerningsmænd eller ofre? Erindringen i det tyske mindretal i Sønderjylland om nazismen, verdenskrigen og retsopgøret i komparativ belysning”, Historisk Samfund for Sønderjylland 2019, 399 sider, 248 kr.

Karl Otto Meyer repræsenterede Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i den slesvig-holstenske landdag fra 1971-1996. Fotos fra bogen

Karl Otto Meyer var et fyrtårn i det danske mindretals historie

Tilføjet 07. feb 2019 - 14:38
Del nyheden
BOGANMELDELSE: Hvis man vil forstå det danske mindretal og det dansk-tyske forhold bedre, kan det anbefales at læse ny bog om Karl Otto Meyer, skriver Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis

Den plakat, der er fremstillet i anledning af De Danske Årsmøder i Sydslesvig, der finder sted den 24. til 26. maj 2019, forestiller de fem nordiske svaner. En ruin af murværk skal illustrere Dannevirke, der i 2018 kom på UNESCOs Verdensarvsliste sammen med Hedeby. Årsmødeplakaten er fremstillet af billedkunstneren Inka Sigel. Foto: Udklip af årsmødeplakaten 2019    

Årsmøde med Norden som tema

Tilføjet 01. feb 2019 - 14:12
Del nyheden
Når De Danske Årsmøder i Sydslesvig løber af stablen den 24. til 26. maj 2919, bliver det med ”Norden møder Sydslesvig” som tema.

Projektleder Wienke Reimer, der selv kommer fra det danske mindretal i Sydslesvig, er i fuld gang med at skabe kontakt til europæiske unge med mindretalsbaggrund og invitere dem på et 13-ugers kursus på Jaruplund Højskole i sommeren 2020: ”Jeg har allerede fået så mange positive tilbagemeldinger”, siger Wienke Reimer, der her ses ved Nyhavn i København. En af de såkaldte Minority Labs i 2019, der går forud for højskolekurset, afholdes i København. Foto: Grænseforeningen

Et interview med Carles Puigdemont er blevet offentliggjort på 12 forskellige sprog i 18 mindretalsaviser rundt om i Europa. Mindretalsaviserne bør træde varsomt i den sag, mener professor Jørgen Kühl

Mindretalsaviser kritiseres for mikrofonholderi

Tilføjet 05. dec 2018 - 12:57
Del nyheden
18 europæiske mindretalsaviser, herunder Flensborg Avis og Der Nordschleswiger, bragte i november et stort interview med Carles Puigdemont. Men avisernes fokus på den catalanske separatistleder kan skade mindretallenes sag, mener to professorer. Chefredaktørerne fra grænselandets to mindretalsaviser afviser kritikken

Inger Merete Hansen, der blev hædret med årets Sydslesvigerpris, ses sammen med SSF-formand Jon Hardon Hansen (t.v.) og formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen (t.h.). Foto: Martin Ziemer, SSF

Kilde: "Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet". Undersøgelsen er foretaget blandt 3.656 danskere i alderen 15 år og opefter. Undersøgelsen er foretaget af analysevirksomheden Moos-Bjerre for Grænseforeningen, 2018

Danmarks soft-power: Det danske mindretal i Sydslesvig

Tilføjet 23. aug 2018 - 10:06
Del nyheden
Det danske mindretal er anerkendt som et nationalt mindretal. Dets rettigheder er fastlagt i den dansk-tyske forhandlingsprotokol af 28. marts 1955, i Bonn-Erklæringen af 29. marts 1955, i den slesvig-holstenske delstatsforfatning fra 1990 med senere tilføjelser, senest i 2014. Dertil kommer mindretalsrettigheder i henhold til Europarådets Sprogpagt fra 1992 og Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal fra 1995.

Knud-Erik Therkelsen er generalsekretær i Grænseforeningen.

De danske årsmøder i Sydslesvig afholdes i år fra 1. til 3. juni med deltagelse af en række danske og tyske ministre, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Billedet er fra årsmødet i 2017. Foto: Lars Salomonsen.

Det danske mindretal er ikke blevet glemt af danskerne

Tilføjet 30. maj 2018 - 10:32
Del nyheden
Ny undersøgelse, hvor 3.656 danskere har deltaget, viser, at kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig er stort. Det er konsulentvirksomheden Moos-Bjerre, der har foretaget undersøgelsen for Grænseforeningen

De tre bøger er udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Jaruplund Højskole, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Center for Undervisningsmidler og forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Bøgerne er gratis og uddeles som klassesæt både nord og syd for grænsen via Center for Undervisningsmidler. www. cfu-sydslesvig.de

Mindretalsidentitet i børnehøjde

Tilføjet 30. maj 2018 - 09:49
Del nyheden
Tre nye børnebøger fra Sydslesvig stiller skarpt på eksistentielle spørgsmål om identitet og tilhørsforhold