mindretal

Dansk i Tyskland

På den tyske side af den dansk-tyske grænse, i Sydslesvig, bor ca. 50.000 dansksindede tyske statsborgere, der er organiseret i en række foreninger, bl.a. Sydslesvigs Forening (SSF), Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Dansk Skoleforening. De udgør et nationalt mindretal i Tyskland på linje med frisere, sorbere, romaer og sinti.

”I øjeblikket er der ingen EU-lovgivning, der beskytter de nationale mindretal, deres sprog og deres kultur, fordi det henhører under de enkelte medlemsstater. Det ville ikke være et problem, hvis medlemsstaterne gjorde deres arbejde, men det er ikke tilfældet”, siger Loránt Vincze. Foto: FUEN

Jens Andresen er formand i Grænseforeningen.

Kan denne mand udløse en dominoeffekt i Europa? Den catalonske præsident Carles Puigdemont under et pressemøde på Christiansborg efter sit besøg i København i januar 2018. Europa-ekspert Uffe Østergaard mener, at den catalonske separatisme vil forværre forholdet mellem nationale mindretal og EU. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Den iberiske dominobrik

Tilføjet 12. feb 2018 - 15:34
Del nyheden
Bliver den catalonske separatistbevægelse anledning til grundlæggende ændringer for mindretallenes vilkår i Europa? Eksperten Uffe Østergaard mener, at det danske rigsfællesskab kommer til at skulle lære af, hvordan den spanske regering håndterer krisen; og den tyske model kan blive løsningen, både i Danmark og i Spanien. 

Projektet Mindretallenes Hus, der nu er opgivet, skulle efter planen have haft til huse i et pakhus i Nørregade i Flensborg, der ejes af Sydslesvigsk Forening. Foto: Grænseforeningen

Lærerne på mindretalsskolerne nord og syd for grænsen vil gerne bruge begge sprog i undervisningen, men gør det alligevel sjældent. Foto: Gertrud Termansen/Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Sprogpædagogikken hos det danske og det tyske mindretal

Tilføjet 08. dec 2017 - 09:58
Del nyheden
ESSAY Mindretallenes skoleforeninger nord og syd for grænsen promoverer sunde værdier over for deres lærere, men de pædagogiske råd er til tider i modstrid med hinanden. Camilla Franziska Hansen, nyslået ph.d. på den første universitetsafhandling om pædagogiske udfordringer og potentialer på mindretallenes skoler, fortæller om sine resultater.

“Fordelene opvejer ulemperne, når det drejer sig om dobbelt statsborgerskab,” siger Eva Ersbøll, der er indfødsretsekspert og seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder. Foto: Polfoto

Dobbelt statsborgerskab er barn af globaliseringen

Tilføjet 13. okt 2017 - 11:31
Del nyheden
TEMA OM DOBBELT STATSBORGERSKAB: Folketinget er i dette efterår på vej med ny lovgivning, som giver medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig, der har tysk pas, mulighed for også at få et dansk pas. Indfødsretsekspert Eva Ersbøll gør rede for udviklingen i Europa, hvor stadig flere mindretal og borgere i det hele taget har fået mulighed for dobbelt statsborgerskab. Men der opstår også spørgsmål om identitet og loyalitet

”Statsborgerskab skal være kronen på værket, når man har vist, at man vil Danmark”

Tilføjet 13. okt 2017 - 11:29
Del nyheden
For Christian Langballe, Dansk Folkeparti, er indfødsret en hjertesag. Hans parti har kæmpet imod tildeling af statsborgerskab til udlændinge siden sin grundlæggelse, ligesom Dansk Folkeparti som eneste parti i Folketinget var imod indførelsen af dobbelt statsborgerskab i 2014. Men nu står Dansk Folkeparti i spidsen for, at der skal tildeles dobbelt statsborgerskab til det danske mindretal i Sydslesvig. Er det et paradoks?

"Man ønsker at gøre sig til bannerfører for det sandt danske – og ødelægger en af kronjuvelerne i dansk lovgivning", skriver Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen.

Lær af grænselandet i debatten om friskolerne

Tilføjet 01. okt 2017 - 13:45
Del nyheden
Det drejer sig om de muslimske friskoler, som foreslås lukket. Selv markante socialdemokrater som Christine Antorini og Dan Jørgensen foreslår, at muslimske friskoler kun kan få statstilskud, hvis mindst 50 % af eleverne er ikke-muslimske elever. Argumentationen er tynd, fordi der på trods af skærpet tilsyn på en række af skolerne ikke er fremkommet beviser for, at tilskudslovgivningen er overtrådt. Det er, som om overtrædelsen består i at være muslim.

Grænseforeningen Ungdom er blevet hædret med #RFheroes-prisen for at yde en særlig indsats for andre på årets Roskilde Festival. En sten med foreningens navn indgraveret bliver nu lagt foran Orange Scene sammen med de andre prismodtagere i en Roskilde Walk of Heroes, inspireret af Hollywoods Walk of Fame. Foto: Krists Luhaers

Fællesskabet er i højsædet

Tilføjet 31. aug 2017 - 13:00
Del nyheden
Et stærkt fællesskab kan gøre selv sortering af tomme og beskidte dåser, flasker og drikkebægre til en fantastisk oplevelse. Sådan lyder det enstemmigt fra en række unge, der har engageret sig i Grænseforeningen Ungdoms pantbod på Roskilde Festival, der i år blev hædret med prisen #RFheroes

Hans Heinrich Hansen var den første, der skrev sit navn på et stort Europakort på FUEN’s mindretalskongres i Cluj, Rumænien, i maj. Dette var startskuddet til underskriftsindsamlingen for det europæiske borgerinitiativ, Minority SafePack. Foto: Mihály László