mindretal

Dansk i Tyskland

På den tyske side af den dansk-tyske grænse, i Sydslesvig, bor ca. 50.000 dansksindede tyske statsborgere, der er organiseret i en række foreninger, bl.a. Sydslesvigs Forening (SSF), Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og Dansk Skoleforening. De udgør et nationalt mindretal i Tyskland på linje med frisere, sorbere, romaer og sinti.

Kilde: "Danskernes kendskab til og forestillinger om mindretallet". Undersøgelsen er foretaget blandt 3.656 danskere i alderen 15 år og opefter. Undersøgelsen er foretaget af analysevirksomheden Moos-Bjerre for Grænseforeningen, 2018

Danmarks soft-power: Det danske mindretal i Sydslesvig

Tilføjet 23. aug 2018 - 10:06
Del nyheden
Det danske mindretal er anerkendt som et nationalt mindretal. Dets rettigheder er fastlagt i den dansk-tyske forhandlingsprotokol af 28. marts 1955, i Bonn-Erklæringen af 29. marts 1955, i den slesvig-holstenske delstatsforfatning fra 1990 med senere tilføjelser, senest i 2014. Dertil kommer mindretalsrettigheder i henhold til Europarådets Sprogpagt fra 1992 og Rammekonventionen om beskyttelse af nationale mindretal fra 1995.

Knud-Erik Therkelsen er generalsekretær i Grænseforeningen.

De danske årsmøder i Sydslesvig afholdes i år fra 1. til 3. juni med deltagelse af en række danske og tyske ministre, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Billedet er fra årsmødet i 2017. Foto: Lars Salomonsen.

Det danske mindretal er ikke blevet glemt af danskerne

Tilføjet 30. maj 2018 - 10:32
Del nyheden
Ny undersøgelse, hvor 3.656 danskere har deltaget, viser, at kendskabet til det danske mindretal i Sydslesvig er stort. Det er konsulentvirksomheden Moos-Bjerre, der har foretaget undersøgelsen for Grænseforeningen

De tre bøger er udgivet af Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Jaruplund Højskole, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Center for Undervisningsmidler og forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Bøgerne er gratis og uddeles som klassesæt både nord og syd for grænsen via Center for Undervisningsmidler. www. cfu-sydslesvig.de

Mindretalsidentitet i børnehøjde

Tilføjet 30. maj 2018 - 09:49
Del nyheden
Tre nye børnebøger fra Sydslesvig stiller skarpt på eksistentielle spørgsmål om identitet og tilhørsforhold

Herta Müller: Mit fædreland var en æblekerne. 224 sider. 200 kr. Gyldendal 2018. Oversat fra tysk “Mein Vaterland war ein Apfelkern” af Karsten Sand Iversen.

”I øjeblikket er der ingen EU-lovgivning, der beskytter de nationale mindretal, deres sprog og deres kultur, fordi det henhører under de enkelte medlemsstater. Det ville ikke være et problem, hvis medlemsstaterne gjorde deres arbejde, men det er ikke tilfældet”, siger Loránt Vincze. Foto: FUEN

Jens Andresen er formand i Grænseforeningen.

Kan denne mand udløse en dominoeffekt i Europa? Den catalonske præsident Carles Puigdemont under et pressemøde på Christiansborg efter sit besøg i København i januar 2018. Europa-ekspert Uffe Østergaard mener, at den catalonske separatisme vil forværre forholdet mellem nationale mindretal og EU. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

Den iberiske dominobrik

Tilføjet 12. feb 2018 - 15:34
Del nyheden
Bliver den catalonske separatistbevægelse anledning til grundlæggende ændringer for mindretallenes vilkår i Europa? Eksperten Uffe Østergaard mener, at det danske rigsfællesskab kommer til at skulle lære af, hvordan den spanske regering håndterer krisen; og den tyske model kan blive løsningen, både i Danmark og i Spanien. 

Projektet Mindretallenes Hus, der nu er opgivet, skulle efter planen have haft til huse i et pakhus i Nørregade i Flensborg, der ejes af Sydslesvigsk Forening. Foto: Grænseforeningen

Lærerne på mindretalsskolerne nord og syd for grænsen vil gerne bruge begge sprog i undervisningen, men gør det alligevel sjældent. Foto: Gertrud Termansen/Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Sprogpædagogikken hos det danske og det tyske mindretal

Tilføjet 08. dec 2017 - 09:58
Del nyheden
ESSAY Mindretallenes skoleforeninger nord og syd for grænsen promoverer sunde værdier over for deres lærere, men de pædagogiske råd er til tider i modstrid med hinanden. Camilla Franziska Hansen, nyslået ph.d. på den første universitetsafhandling om pædagogiske udfordringer og potentialer på mindretallenes skoler, fortæller om sine resultater.