Sprog og kultur

Pas på dansk

Sprog er et særtræk ved mennesket og en af de stærkeste identitetsmarkører. Vi udtrykker bedst vore inderste tanker og følelser på det sprog, vi er vokset op med. Vi har også et særligt fællesskab med dem, vi deler sprog med. Derfor er det så væsentligt for eksempelvis det danske mindretal i Sydslesvig at bevare dansk som tale- og skriftsprog i det daglige liv samtidig med, at det danske mindretal selvfølgelig taler og skriver tysk.

Anne-Marie Fischer-Rasmussen: ”Deutschunterricht in Dänemark”. IFB Verlag Deutsche Sprache GmbH, 2017. 70 sider, 200 kr.

Tyskundervisningen er i forandring

Tilføjet 31. aug 2017 - 11:49
Del nyheden
BOGANMELDELSE: Tyskundervisningen i Danmark skal styrkes gennem reformer. Men vil forandringerne leve op til forventningerne? Det spørgsmål belyses i en aktuel bog

"De gode erfaringer fra Slesvig kan helt klart bruges rundt omkring i Europa", siger Ruairidh Tarvet, skotsk forsker med speciale i skandinaviske forhold. Han er ved at lægge sidste hånd på et ph.d.-projekt om identitet og sprog med udgangspunkt i de unge i det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland. Foto: Flemming Jeppesen

"Tænk hvis grænselandet turde stå ved den opfattelse, at sprog og kultur læres over tid", skriver Knud-Erik Therkelsen, generalsekretær i Grænseforeningen, i sin klumme.

"Det danske sprog er presset, for i mange familier er hjemmesproget tysk" skriver Mette Bock, formand for Grænseforeningen fra 2014-2016, i sin lederen. Foto: Thomas Tolstrup

Foto: Polfoto

Den dag, jeg fik min identitet

Tilføjet 17. feb 2015 - 12:13
Del nyheden

Interview med forfatteren Knud Romer om hans vej til at finde fred med sin blandede kulturelle baggrund, som blev startskuddet på hans forfatterskab