Sprog og kultur

Pas på dansk

Sprog er et særtræk ved mennesket og en af de stærkeste identitetsmarkører. Vi udtrykker bedst vore inderste tanker og følelser på det sprog, vi er vokset op med. Vi har også et særligt fællesskab med dem, vi deler sprog med. Derfor er det så væsentligt for eksempelvis det danske mindretal i Sydslesvig at bevare dansk som tale- og skriftsprog i det daglige liv samtidig med, at det danske mindretal selvfølgelig taler og skriver tysk.

Helle Solvang: Dansk Sprognævn bestemmer altså ikke over sproget

Tilføjet 06. feb 2013 - 13:39
Del nyheden

Det er ikke Dansk Sprognævn, der bestemmer over sproget. Det faktum er der faktisk mange danskere, som er overraskede over. Retskrivningsordbogen afspejler den måde, vi danskere dagligt bruger sproget på. Det mener Helle Solvang, vært i Sproglaboratoriet på P1. Hun er ikke én af dem, der beklager, at sproget flytter sig. Til gengæld er hun glødende optaget af, hvor det flytter sig hen, og hvilken fremtid det bærer i sig.

Egon Clausen – Kampen om sproget i Sydslesvig

Tilføjet 16. maj 2012 - 14:54
Del nyheden

Kampen om det danske sprog i Sydslesvig er afgjort. Dansk er ved at blive et søndagssprog, der kun anvendes ved særlige lejligheder, mens hver­dags­sproget er tysk. I danske skolegårde, danske hjem og danske foreninger tales der tysk, men det volder tilsyneladende ikke de store problemer. Man kan åbenbart godt være dansk på tysk.

Fællesskabets kulturmøde bæres af forskelligheder

Tilføjet 22. apr 2011 - 10:32
Del nyheden

Grænseforeningens kulturmødeambassadører er en gruppe af unge, der gennem deres opvækst er blevet stillet over for spørgsmål om identitet og tilhørsforhold, og lever et liv med tryghed i flere kulturer og sprog. GRÆNSEN var med tre af dem på besøg hos eleverne på Vrå Højskole.