historie

Fortid, nutid, fremtid

Historie er dels viden og fortælling om menneskers fortid, dels selve fortiden. Men historie er så meget mere end det. Som den franske filosof Simone Weill har sagt: ”Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden og egner sig ikke til at forme fremtiden”.

Fedder Feddersen er landmand i Rørkær ved Tønder og dertil digegreve. Foto: H. O. Gabelgaard

Den, der ikke vil dige, må vige

Tilføjet 30. maj 2018 - 09:21
Del nyheden
I Sønderjylland bærer ti mænd på en helt særlig titel og varetager et helt særligt, livsvigtigt hverv. Digegreverne måtte dog læse om det i avisen, da syv af de gamle diger i Sønderjylland for nyligt blev fredet

”Ewich tosamende ungdelt”, lyder det i Ribebrevet, hvori den danske kong Christian I. udsteder løfter til Slesvig og Holstens stormænd. August Thomsen (1815-1886): ”Christian I. aflægger ed på at holde Ribebrevet 1460”. Ca. 1857. Olie på lærred. 43 x 53 cm. Foto fra bogen: Museum Sønderjylland & Historisk Samfund for Als og Sundeved, 2017.

”Under Sandet” fra 2015 satte fokus på de tyske mineryddere ved den jyske vestkyst efter Anden Verdenskrig. John V. Jensen, der er museumsinspektør ved VardeMuseerne, står bag en ny udstilling om denne minerydning på Tirpitz Museum i Blåvand. Udstillingen åbner efter planen i februar 2019.

Tyske soldater lægger pigtråd nær Toftlund. Credit: Foto i privateje, trykt med tilladelse fra ejerne.

Da verdenskrigen kom til Sønderjylland

Tilføjet 12. feb 2018 - 15:30
Del nyheden
Omfattende værk skildrer virkningerne af Første Verdenskrig i et sønderjysk sogn. Toftlund Sogn blev i 1916 base for tyskernes anlægning af Sikringsstilling Nord, der skulle forsvare den tyske grænse mod briterne. Der boede et betydeligt tysk mindretal i Toftlund, men forfatterne bogen betragter den som entydigt dansk

Foto: Scanpix.

Genforeningssten frem i lyset

Tilføjet 12. feb 2018 - 15:07
Del nyheden
Da Nordslesvig i 1920 kom tilbage til Danmark, blev der rejst en stor mængde genforeningssten rundt omkring i landet inden for en kort årrække. Fra 1920 til 1938 blev der således rejst i alt 561 genforeningssten. Dermed er Genforeningen den ene begivenhed på dansk jord, der findes flest mindemærker over i Danmark.

"Hvis nogen vil påstå, at der ikke sker fremskridt i denne verden, så skal de bare følge det dansk-tyske grænseland."

Storværk om skoledramaerne i Sydslesvig

Tilføjet 08. dec 2017 - 10:48
Del nyheden
Sydslesvigeren Hans Andresen, der selv har arbejdet på de danske skoler i en menneskealder, viser både, hvor store konflikterne har været på det danske mindretals skoler, og hvor meget bedre sameksistensen er blevet.

I Den Gamle By kan man se kopier af flere historiske juletræer, herunder familien Lehmanns fra 1811 (tv.) og Peter Fabers fra 1848 (th.), det år, han skrev ”Højt fra træets grønne top” og ”Den tapre Landsoldat”. Samme år vandt Dannebrog frem på de danske juletræer. Foto: Den Gamle By

Juletræet fortæller danmarkshistorie

Tilføjet 08. dec 2017 - 09:51
Del nyheden
Juletræet er et relativt ungt fænomen i Danmark. Alligevel har det skiftet karakter, siden det i starten af 1800-tallet blev indført i det danske kongerige. Juletræet kom fra Holsten, og i dets udvikling kan man aflæse mange af de omvæltende begivenheder, der har præget Danmark i det 19. og 20. århundrede

Statsborgerskab til salg

Tilføjet 13. okt 2017 - 11:24
Del nyheden
”Økonomiske borgere” kaldes rige personer fra hele verden, der køber statsborgerskaber for at få større mobilitet, skattefordele og adgang til nye, globale markeder. Som modydelse for et nyt pas investeres store summer i det nye land.

Vestkystens historie er gemt under sandet

Tilføjet 13. okt 2017 - 10:42
Del nyheden
Det nye Tirpitz-museum er bygget under sandet i klitterne ved Blåvand og integreret med en gammel bunker. Museet, hvis arkitektur har fået verdensomspændende omtale, fortæller om menneskers liv ved vestkysten, særligt under 2. Verdenskrig

I Højer rager den gamle vindmølle i hollænderstil op i det flade marsklandskab. Den blev bygget i 1857 og er den højeste af sin art i Nordeuropa. Sammen med byens andre velbevarede bygninger fortæller den om liv og levned i Tøndermarsken gennem tiden. Foto: Oxfordian Kissuth/Wikimedia Commons

Kulturmiljøer kender ingen grænser

Tilføjet 31. aug 2017 - 11:42
Del nyheden
Et nyt forskningsprojekt kortlægger kulturmiljøer i Danmarks yderområder. Kulturmiljøerne kan styrke kommunerne med unikke fortællinger om egn og mennesker, men de kender hverken til kommune- eller landegrænser