Temaer til dansk

Temaforslag til inddragelse af nationlae mindretal og det dansk-tyske grænseland i danskfaget

1. tema: Nationalromantikkens folkebegreb, kristendommens rolle, officiel repræsentativ
               mobiliserende lyrik.
               Treårskrigen 1848 – 50

                Tekster: Peter Faber: Den tapre Landsoldat, 1848
                                A. v. d. Recke: ”I Natten klam og kold”, 1849
                                H. P. Holst: Slumrer sødt i Slesvigs Jord, 1850

2.tema: Nederlaget 1864 som værdikrise og nationalt og eksistentielt vendepunkt.

                Tekster: Herman Bang: Tine (”Dannevirkenatten”, det dramatiske
                                værdisammenbrud ved tilbagetoget)
                                Tekstcollage fra Leif Ingvorsen: Det lyder som et eventyr, 1995
                                 (Personlige indtryk fra tiden efter 1865 og fra de dramatiske valg
                                 i 1920)

3. tema: Forløbet 1864 – 1920 som national og eksistentiel krise med særlig fokus på
               1. verdenskrig.

               Tekster: Tekster fra Leif Ingvorsen (se ovenfor)
                               Erich Erichsen: Den tavse Dansker, 1916 (soldaterbreve)
                               Willy-August Linnemann: Sangen om de lyse Nætter, 1939 (romanen
                                dækker 3 perioder: tiden før 1. verdenskrig, genforeningen og den
                                begyndende nazisme)
                                Pontoppidan: Det lyder som et Eventyr, 1918 (Genforeningssangen)

4. tema: Tiden efter 1920, herunder 2. verdenskrig, mødet med nazismen og moderniteten.

               Tekster: Birthe Blønd: Grænsegænger, 2001 (En lille piges oplevelse af krigs-
                               udbruddet, 1939)
                              Chr. Nielsen: Feltbreve til Landsmænd, 1941 (soldaterbreve fra danske i
                               tysk krigstjeneste)
                               Gynther Hansen: Det var så det, 2002 (danske nazister i Sønderjylland)
                               Gynther Hansen: Hitler, min far og mig, 1988 (danske nazister efter
                               nederlaget).
          Gynther Hansen: Bønderne, 1978 (holdninger og typer i Sønderjylland i
                                1970’erne)