To foreningskonsulenter

Har du erfaring med frivillige og vil du være med til at forny og udvikle en stærk, landsdækkende forening?

Grænseforeningen er en stor folkeoplysende organisation, der støtter danskheden i grænselandet, bl.a. ved at bringe erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland i spil i forhold til nutidens kulturmøder.

Med ansættelsen af to foreningskonsulenter i sekretariatet over tre år ønsker vi at sætte yderligere ressourcer ind på at styrke Grænseforeningens ca. 60 lokalforeningers evner til at udvikle sig i takt med tiden. Den ene konsulent får base i Grænseforeningens sekretariat i København og den anden vest for Storebælt.

Vi har udarbejdet en vision for foreningens udvikling i forbindelse med 100-året for Genforeningen i 2020, som vi glæder os til at du og den anden nye foreningskonsulent skyder i gang og sætter jeres præg på.

Kerneopgaven bliver at understøtte lokalforeningernes arbejde, facilitere udvikling og skabe fornyelse. Du vil skulle motivere frivillige, procesfacilitere og iværksætte.

Som foreningskonsulent skal du samarbejde med lokalforeningerne om at bevare en solid struktur og ledelse, et bredt udvalg af aktiviteter af høj kvalitet samt god kommunikation til både medlemmer og potentielle nye.

Du vil have en tæt dialog med lokalforeningerne og støtte dem aktivt i deres fortsatte udvikling. Du vil arbejde som proceskonsulent på en lang række konkrete udviklingsforløb i lokalforeningerne og bidrage til strategiske indsatser målrettet lokalforeninger i samarbejde med sekretariatet i København.

Din profil er

 • Solid erfaring med procesfacilitering og foreningsudvikling
 • Indgående kendskab til foreninger og bestyrelsesarbejde
 • God til at skabe og vedligeholde netværk
 • Erfaring med at tilrettelægge og stå i spidsen for strategiske indsatser
 • Dygtig til kommunikation i skrift og tale
 • Udadvendt og opsøgende
 • God koordinator og teamplayer
 • Kan indgå i kollegialt fællesskab med humør og gensidig respekt

Vi tilbyder

 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • Høj grad af fleksibilitet
 • Plads til idéudvikling
 • En arbejdsplads med ca. 15 engagerede kolleger, der brænder for det, vi laver

Ansættelsesvilkår
Stillingerne er begge tidsbegrænsede og udløber i oktober 2022. Det er fuldtidsstillinger, 37 timer pr. uge. En del heraf vil være aften- og weekendarbejde pga. arbejdet med frivillige i hele landet. 

Arbejdsstedet er for den ene foreningsmedarbejder Grænseforeningens sekretariat i Peder Skrams Gade 5, 1054 København K. Den anden kan placere sig vest for Storebælt efter aftale.

Der må forventes en del rejseaktivitet i Danmark. Kørekort nødvendigt.

Der er 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, 21 72 13 35, cjj@graenseforeningen.dk eller generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, 20 23 19 84, ket@graenseforeningen.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til ket@graenseforeningen.dk

Ansøgningsfrist d. 11. august 2019. Første runde samtaler finder sted i uge 34 og 2. runde d. 27. august.

Om Grænseforeningen
Grænseforeningen er en folkeoplysende organisation, der har som formål at støtte danskheden i grænselandet under sloganet: For en åben danskhed. Erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.

Grænseforeningen arbejder ud fra følgende ståsted:

Slogan: For en åben danskhed

Vision: Erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland er en væsentlig inspiration for sproglig og kulturel mangfoldighed i en verden under forandring.

Formål: At støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Grænseforeningen mener og siger:

 • Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også for mindretal
 • Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer.
 • Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund.
 • Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.

Læs mere på Grænseforeningens hjemmeside.