Tønder Amts Grænseforening

Kontakter

Ullerupvej 86, 6780 Skærbæk

Tlf. 2074 6088

Kalender

Sted:

Emmerlev Klev

Bål ved Emmerlev Klev, Båltale ved: Mette Bock. Derefter kaffe på Hohenwarte og Mette Bock fortsætter sin tale.

Sted:

Burkal Kirke

Gudstjeneste i Burkal Kirke ved biskop Marianne Christiansen

Sted:

Kulturhuset Emanuel i Skærbæk

Tema : Eventyr
9.30 Kaffe og rundstykker
10.00 Morgensang v/ Tove Tersbøl

Sted:

Løgumkloster Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen er der foredrag og kaffe.

Sted:

Klægager

Årets sangaften vil blive ledet af Michell Smedegaard Boysen, musiker og højskolelærer på Rødding højskole.

Sted:

Sæd Grænse

Turen går til Schackenborg, Højer, middag på Hohenwarte, eftermiddagskaffe på Klægager, Ballum Vesterende
Tilmelding til Torben Ravn : 21432390