UDTALELSE FRA DE SØNDERJYSKE GRÆNSEFORENINGER

Tilføjet 27. sep 2011 - 13:31
Del nyheden

De fem sønderjyske grænseforeninger holdt i går den 26. september 2011 et møde om den uenighed, der har afspejlet sig i de jyske mediers debatspalter.

Det sidste halve års tid har der verseret en debat i JydskeVestkysten og Flensborg Avis, hvor forskellige holdninger til forslaget om et forsoningsmonument på Dybbøl er givet til kende, foruden uenighed om tyske soldaters deltagelse i den årlige mindedag for Slaget på Dybbøl den 18. april og anvendelsen af begrebet Slesvig.

I går aftes mødtes bestyrelsesmedlemmer for de fem sønderjyske grænseforeninger på Rebbøl-centeret og blev enige om en fælles udtalelse: 

  • Meningsforskellene mellem hovedforeningen og f.eks. Grænseforeningen for Sønderborg skyldes langt hen ad vejen dårlig kommunikation.
     
  • Med hensyn til forsoningsmonumentet er man enige om, at det ikke skal placeres på Dybbøl.
     
  • Vedr. de tyske soldaters deltagelse i mindefesten på Dybbøl er der enighed om, at Grænseforeningens formand Finn Slumstrup opfordres til at skrive til kommandanten på Sønderborg Kaserne og anmode ham om at nytænke arrangementet. Foranlediget af adskillige henvendelser fra medlemmer opfordres kommandanten til at undgå, at soldater deltager i mindehøjtideligheden bærende våben og i kampuniform.
     
  • Budskabet m.h.t. anvendelse af navnet Slesvig, som Grænseforeningen har brugt  til et af sine projekter, har ikke været klart nok. Det burde have fremgået mere klart, at det aldrig har været tanken, at navnet Slesvig skulle erstatte begrebet Sønderjylland.


Forsamlingen glædede sig over, at initiativet til sikring af Dybbøl Mølle er kommet godt fra start, og medlemmerne opfordres til at støtte indsamlingen.

Foreningerne takker for modtagne tilkendegivelser i forbindelse med den diskussion, der har været om ovennævnte emner.

Underskrevet de fem formænd i Sønderjylland:
Sigrid Andersen, Agerskov
Jens Andresen, Branderup
Andreas Brandenhoff, Rebbøl
Erik Heissel, Vendbjerg
Christian Kronika, Broager