Venskabsbesøg i Sydslesvig

Dato
Sted

Afgang med bus fra Bredsten Kirke, Kirkegade 7, 7182 Bredsten

Udflugt: Dannevirke Museum, Mikkelberg Nordiske Kunstcenter i Hattstedt Arrangeret af SSF i Lyksborg, St. Solt og Hanved.  Program: Ankomst kl. 10 til Mikkelberg, hvor vi får en guided rundvisning. Middagsmad.Kørsel til Dannevirke Museum, servering af kaffe m.m. inden hjemturen. Udflugten arrangeres, så den egner sig til at tage børn eller børnebørn med. Pris ca. kr. 350. Tilmelding senest den 8.9. til Kirsten Rykind-Eriksen.