Vi har brug for hinanden

Tilføjet 31. okt 2014 - 16:44
Del nyheden

Mange forslag og ønsker til samarbejde mellem Grænseforeningen og det danske mindretal i Sydslesvig i de kommende år.

”Forholdet mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Grænseforeningen er som en Euro – den ene side har brug for den anden”. Med dette billede slog en af deltagerne ved ugens borgermøde i Flensborg fast, at der fortsat er meget, Grænseforeningen kan gøre for det danske mindretal.

Mødet var arrangeret af Grænseforeningen, som lige nu lægger strategi for de kommende år, og godt 40 deltagere var mødt op for at byde ind med ønsker og ideer.

Grænseforeningens formand, Mette Bock, indledte med et kort oplæg, hvor hun blandt andet slog på vigtigheden af, at det danske mindretal griber de chancer, der byder sig, for at fortælle danskere nord for grænsen om mindretallets relevans og aktualitet for livet nord for grænsen.

”Der har aldrig været så mange, som kender Monrad i dag. Det skal vi bruge, for ørerne er åbne og sindet er rede til at lytte”, sagde Mette Bock med reference til Ole Bornedals tv-drama, som i øjeblikket vises på DR1.

Styrk kulturmødet og venskaberne

I den efterfølgende debat foreslog flere talere, at der skulle pustes nyt liv i de venskabsforeninger, der i årenes løb har været etableret mellem byer i Danmark og syd for grænsen, fordi mødet mellem mennesker er uvurderligt for at fastholde danskernes interesse for det danske mindretal i Sydslesvig.

Vigtigheden af at etablere kulturmøder blev også fremhævet:

”Foreningslivet er på mange måder trængt. Hvad kan vi gøre for ’ikke-foreningslivet’”, spurgte en tilhører og kom med sit eget bud:

”Vi skal skabe kulturmøder. Her i Sydslesvig har vi erfaringer fra en flersproget egn. De erfaringer har vi brug for i Danmark – til at tage kulturmødet med de mange kulturer, der nu bor i Danmark.

Der er brug for Grænseforeningen

Flere talere pegede på de unges udfordringer, hvis de ønsker at studere i Danmark. Blandt andet fremhævede en, at det er besværligt at få et dansk CPR-nummer, digital signatur osv. En anden nævnte den seneste sag om, at Danmark ikke ligestiller karakterer fra en dansk skole i Sydslesvig med karakterer opnået på en skole i Danmark.

”Vi skal gøre forvaltningerne opmærksomme på problemerne for vores unge. Vi har brug for Grænseforeningen som bindeled mellem os og de danske myndigheder og politikere, sagde en af tilhørerne.

Det danske mindretal og Grænseforeningen har desuden en vigtig fælles sag i at fremme det synspunkt, at mindretalspolitik er fredspolitik:

”Erfaringerne med demokratiudvikling har vi til fælles”, sagde tilhøreren.

Grænseforeningens bestyrelse behandler strategien på sit næste møde den 29. november.