Kalender

Nordjylland

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Hans Nejsum: Hvidsten Kro`s historie, familien Fiil og Hvidstengruppen
25. september 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

I aften har vi fornøjelsen af at høre den pensionerede lærer og lokalhistoriker Hans Nejsum levere et meget levende og spændende foredrag om en vigtig del af Danmarks historie. Nemlig Hvidstensgruppen, som var en af de markante modstandsgrupper under 2. Verdenskrig. 

Navnet fik de efter Hvidsten Kro - derfor kommer Hans også ind på selve Hvidsten Kro`s historie og om, hvordan familien Fiil kom ind i billedet. Det vil sige hvordan Gudrun og Marius Fiil arbejdede som kropar fra 1925 til 1944.

Og derefter hvordan Marius blev leder af Hvidstengruppen, om gruppens arbejde fra 1943 til 1944, og hvordan de til sidst blev opdaget, arresteret og henrettet.

Sjoerd Both Krigens ændrede ansigt - dens væsen og nuværende udseende
30. oktober 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Bliv udfordret og inspireret af aftenens foredragsholder, tidligere kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Jacob Johannes Both. Hvad er krig egentlig for en størrelse og hvordan skelner man mellem venner og fjender? Er nationalstaten stadig relevant eller skal vi forlade os på overstatslige organisationer som EU? Hvordan skal Danmark bevares og forsvares? Aftenens foredrag fremlægger et lidt anderledes syn på fænomenet krig og verdens aktuelle tilstand, krig og fred, nationalstatens og stormagternes rolle og truslen der udgår fra yderliggående ikke statslige aktører og grupperinger. Mange spørgsmål, få svar, men forhåbentlig meget stof til eftertanke! Sjoerd Both har blandt meget andet været chef for NATO’s flådesamarbejde i Middelhavet og næstkommanderende for CTF 151, en amerikansk ledet international flådestyrke i Aden bugten. Han har undervist maritim strategi og operationer på det hollandske forsvarsakademi. Efter at være gået på efterløn i 2011 arbejder han som freelance maritim sikkerhedsrådgiver og som instruktør og fartøjsfører i marine­hjemmeværnet. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Juleafslutning: Gaardsangerne fra Aalborg
27. november 2017 - 19.30 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.

Hvetbo Herred, Sønderjysk Forening for Hvetbo Herred (inkl. tidl. Aabybro/Brovst)

Generalforsamling
4. maj 2017 - 19.30 - Alstrup-Saltum Sognegård

Den årlige generalforsamling. Kaffe og lokal underholdning. Vi markerer Danmarks befrielse med lys i vinduerne.

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

Tur til Sydslesvig
11. maj 2017 - 08.00 - Afgang Hadsund/Randers

Tur til Sydslesvig (Christianslyst) 11.-13.maj bl.a. til Jaruplund. højskole, Frederiksstad (sejltur), Roter Haubarg og Isted-løven. Hjemkomst lørdag aften, Pris 1900 kr (enk.vær. + 150 kr).     Tilmelding og betaling senest søndag d. 9.april - tlf. 61274175.

Midtjylland

Aarhus, Grænseforeningen

Grænser for Europa
25. september 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Fhv. udenrigsminister Per Stig Møller udreder de udenrigspolitiske udfordringer i det 21. århundrede, som han anskuer dem: udenrigs- og sikkerhedspolitikken må i dag ses i et bredere globalt perspektiv end under den kolde krig. Hvor fokus før var på den direkte militære trussel mod Danmark, handler udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag i langt højere grad om at tage højde for grænseoverskridende udviklingstræk, som f.eks. miljø og klima, migration, terrorisme og lokale konflikter. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Forsamlingshuse - en dansk kulturarv
9. oktober 2017 - 19.30 - Egå Forsamlingshus, Egå Møllevej 7, 8250 Egå

Denne kulturarv er i høj grad inspireret af begivenheder og folk i de tidligere slesvigske hertugdømmer. Husene er også inspireret af grundtvigsk tænkning, og har sit udspring i de nationale strømninger, der herskede efter 1864. Professor Johs. Nørregaard Frandsen vil vise, hvilken betydning, husene har haft i den folkelige sammenhæng, der foldede sig ud på landet mellem 1880 og 1960. Tilmelding senest 4. oktober til partsch@stofanet.dk eller telefon 2361 4092. Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.

Grænseoverskridende ægteskab
13. november 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

33 års tysk-dansk ægteskab har givet mange kulturelle oplevelser. I foredraget fortæller Reinhard Laszig, speciallæge i urologi om sin flugt fra den anden siden af jerntæppet, DDR, i 1972. Annie Lander Laszig, præst og foredragsholder, har i næsten 20 år været formand for Tysk-Dansk Selskab i Slesvig-Holsten og har for dette arbejde modtaget Dannebrogs-ordenen og Bundesverdienstkreuz. I sit foredrag vil hun i ord og billeder fortælle lidt om de små forskelle mellem tyskere og danskere. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Adventsarrangement
4. december 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Årsmøde på Vesterled
9. september 2017 - 12.00 - Vesterled, Sdr. Hauervig

Lørdag den 9. september kl. 12:00 i den første efterårsmåned…

 

Årsmøde/Sensommermøde/Folkemøde på Lejrskolehjemmet ”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit, ca. 9 km. syd for Hvide Sande.

Kom og vær med, ved denne festdag i vores ”fælles” sommerhus. Vesterled er jo ejet i fællesskab af Grænseforeningerne i tidligere Ribe Amt og Grænseforeningerne i tidligere Ringkøbing Amt, som står sammen om at drive denne lejrskole beliggende i den frie natur midt mellem Hav og Fjord.

 

Vi havde hele 75 tilmeldte i 2015, så flytningen til september, blev godt modtaget, derfor fortsætter vi med denne afvikling af Årsmødet.

 

Årsmødetaleren i 2017 er endnu ikke på plads, men vi skal nok finde en til tjansen!

Kredsformanden vil gerne orientere nærmere om Vesterled, Støtteforeningen og Årsmødet.

Det koster kr. 150,- (eller 20 €) at deltage i middagen og det øvrige traktement. Vælger man først at komme til selve Årsmødets begyndelse kl. 14.00 – får man kaffen på Husets regning…

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Udflugt til Sydslesvig torsdag 11/5 – lørdag 13/5
11. maj 2017 - 09.00 - Randers Arena

Arrangør: GF-Mariagerfjord. Vi bor og spiser på Christianlyst og kører ud derfra. 11/5 kl. 9.00: Afgang fra Randers Arena. Formiddagskaffe ved bussen - Ejer Bavnehøj
Frokost og rundvisning på Jaruplund Højskole. Indkvartering og aftensmad på Christianslyst. 12/5: Frederiksstad (sejltur) – frokost i Paludanushuset. Kaffebord på Roter Haubarg. Aftensmad og aftensang på Christianslyst. 13/5: Istedløven - Flensborg Harreslev Danske Kirke v. Bente og Peter Hillebrecht Sporskifte Danske Forsamlingshus v. Kay von Eitzen (frokost). Kaffe og indkøb hos Fleggaard. Hjemtur med aftensmad på Løsning Kro. Tilmelding senest 9/4 t til Erik Overgaard tlf.32180186, erik@keovergaard.dk Pris 1900 (fuld forplejning og entreer, excl.drikkevarer) - enkeltværelse + 150 kr. Betaling senest 10/4 (angiv navn) til:
Jutlander Bank: reg.nr 9338 kontonr. 3220141526

Grundlovsmøde
5. juni 2017 - 15.00 - Sct. Clemens Kirke

Kultur- og kirkeminister Mette Bock, Horsens, holder grundlovstalen. Fællessang og korsang, gratis kaffebord. Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen
samarbejder om det årlige grundlovsmøde. Vejret bestemmer, om vi skal være ude eller inde.

Danmark – Werner Bests forsøgsland
4. oktober 2017 - 19.00 - FOF, J.V. Martins Plads 1, 8900 Randers C

Foredrag af Niels-Birger Danielsen, Roskilde. Entré for GF-medlemmer: 50 kr. ”Da Werner Best ankom som rigsbefuldmægtiget til København 5. november 1942, ventede københavnerne sig det værste. Bests ry var løbet forud for ham, og han havde fået tilnavnet 'Blodhunden fra Paris', hvor han havde været krigsforvaltningschef siden 1940.....” Niels-Birger Danielsen, født i Randers og student fra Randers Statsskole, cand.phil. i historie med speciale i besættelsestidens historie, forfatter og journalist.
Medforfatter til ”Gestapochefen. Karl Heinz Hoffmann – den kultiverede nazist”, forfatter til biografien "Werner Best – tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945" og "Modstand - Frihedskampens rødder 1933-1942".

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Aftentur til Hover
18. maj 2017 - 17.30 - Museumspladsen

Vi mødes på Museumspladsen og tager bussen til Hover, et landsogn som har meget at byde på. Guidet tur, hvor vi undervejs stifter bekendtskab med Hover kirke (med i kulturkanon), shelterpladsen i Hoverdal Plantage, Hover Fritids- og Kulturcenter, Kvindelunden, den smukt istandsatte gamle skole ved Hover Å (bevaringsprisen 1990), Etatsråd Alfred Sørensens gravhøj i området omkring Munks Plantage. Et besøg hos Søren Sørensen i Muldbjerg, der har en imponerende samling af veterantraktorer og veteranbiler. Vi slutter af i Muldbjerg Mølle, som nu anvendes til koncerter samt et årligt julemarked. Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest mandag den 15. maj.

Sommerturen går i juni måned til Sverige
12. juni 2017 - 08.00 - Stockholm

Der planlægges en tur til Sverige/Stockholm i tiden fra den 12. juni til 17. juni 2017. Program udarbejdes. Turen er i samarbejde med Foreningen Norden.

Grillaften i Egeris
17. august 2017 - 17.00 - Afgang i bus fra Museumspladsen

Bussen kører os til Møllehytten i Egeris, hvor Peder Christensen fortæller om stedet og egnen, og mens grillen brænder til, er der mulighed for at komme op  i det nye udsigtstårn i skoven eller gå en tur langs bækken ned til Vorgod Å. Bagefter er der gang i grillen og Jonna og Bo Trelborg har igen forberedt lækker aftensmad efterfulgt af kaffe og kage. Pris: 150 kr. Tilmelding til til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 14. august.

Generalforsamling og ”Sangens fortælling og fortællingens sang”.
21. september 2017 - 18.00 - Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Traditionen tro starter aftenen med fælles middag, og efter en kort generalforsamling overtager højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, Uldum, aftenen med sit sprudlende indslag:”Sangens fortælling og fortællingens sang”. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 18. september.

Københavnertur
25. oktober 2017 - 08.00 - Afgang med bus.

København i oktober.  Vi påtænker en tur til København  den 25. - 26. oktober med besøg på bl.a. Grænseforeningens hovedkontor , Folketinget med rundvisning ved Grænseforeningens landsformand Mette Bock samt evt. teater, musik eller museumsbesøg. Program udarbejdes. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk.

Adventsmøde
29. november 2017 - 19.30 - Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter aftenen med glögg og klejner. Herefter vil Willy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 26. november.

Juletur til Flensborg
5. december 2017 - 08.00 - Afgang i bus fra Museumspladsen

Kører vi på vores traditionelle tur til den julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - husk særskilt tilmelding hertil! Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Turen er i samarbejde med Grænseforeningen i Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 2926 8943 senest 1. december.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Udflugt til Sydslesvig
7. juni 2017 - 08.00 - Sydslesvig

Årets udflugt går til Sydslesvig. Vi begynder med at besøge Cricket- og Kunstcenter Mikkelberg ved Husum og fortsætter til Nordens Venedig, Frederiksstad, hvor vi tager på kanalrundfart og har tid til at nyde det smukke torv med de mange fine gavlhuse. Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Folkemøde på Ejer Bavnehøj
27. august 2017 - 11.00 - Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11.00 ved sognepræst Benedikte Baggesgård. Kl. 13.00 velkomst ved Grænseforeningens formand Mette Bock. Det øvrige program præsenteres senere.

Efterårsmøde om Jeppe Aakjær
18. september 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Foredrag ved forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst om Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl. Marie Bregendahl var Aakjærs første kone, opvokset i hans hjemstavn. De flyttede til København, hvor de levede i fattigdom og blev skilt efter få år. Marie Bregendahl blev ligeledes forfatter, men mindre kendt. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

120 års fødselsdagsfest med Mette Bock
6. oktober 2017 - 18.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Middag med festtale ved Grænseforeningens formand Mette Bock, underholdende indslag med musik og sang. Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Sangaften med Johan Herold
25. oktober 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Årets anden sangaften under ledelse af Johan Herold og under medvirken af lokale kor. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Gudstjeneste, Halfdan Rasmussen, Gøg og Gogge, Storm P mm.
12. november 2017 - 14.00 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00 Derefter kaffe og foredrag ved Lillian Hjort-West, Bornholms Højskole, ”Rundt i den humoristiske verden”. En rundrejse med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave og andre, der skaber glæde.

Skiveegnens Grænseforening

Studietur til Sydslesvig
15. september 2017 - 07.00 - Aabenraa, Kobbermølle, Jaruplund mm.

15.-17. september 2017  fra Skive kl. 7.00, Holstebro 8.00, hedeager kirke Herning 9.00, Vejle DTC 10.00 Pendlerplads v/afk. 63 Bramdrupdam. Ankomst Åbenrå kl. 11.30

I Åbenrå besøger vi Bladhuset med den fælles dansk-tyske avisredaktion fremvist af gen.sekr Uwe Jessen. Vi får en sandwich fra Lagkagehuset og vises rund på Brundland slot og på Kobbermøllen ved Kruså af fhv. forskningsleder, arkivar Lars Henningsen. Vi spiser og overnatter på Jaruplund højskole hos forstander Dressø. Lørdag vil vicepræsidenten for de europæiske mindretal Dieter Küssner guide os igennem Vestslesvig fra Meldorf til Husum kirke og Mikkelbjerg. Søndagen er forbeholdt Helligåndskirken med Bjørn Nørgaards kunst. Det er provst Viggo Jacobsens danske hovedkirke i sydslesvig. Derefter besøger vi museumbjerg med Nordeuropas fineste Jugendsamling og en Nolde afd. Vi ser kirkegården med Istedløven og evt. det danske centralbibliotek m.m. På vejen hjem gør vi ophold ved grænsen. Forventet hjemkomst ved aftentiden den 17. september. Mere udførligt program senere.

Prisen for turen bliver 1.999,- kr.  Tilmelding sker til DSUK i Viborg stifts rejsekonto                                                reg. 7500 konto 7019682  ved at betale et depositum på 200,- kr. Navn og e-mail. adr. bedes anført.

mvh. Henrik Forman tlf. 60729017 e-mail: hforman46@gmail.com, som er arrangør for Skiveegnens grænseforening, Folkekirken i udlandet og Salling kirkehøjskole.

Mads Callesen "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland"
28. september 2017 - 19.30 - Skive sognegård

Sognepræst Mads Callesen fortæller om "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland". Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Grundtvigs forum.

Anke Spoorendonk fortæller
24. oktober 2017 - 19.00 - Skives bibliotek

Delstatsminister i Slesvig-Holstein Anke Spoorendonk  taler om:  "Min tid som politikker".

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Forårstur
19. maj 2017 - 19.00 - Kulsøen, Nr. Viumvej, Troldhede

Denne aften er der mulighed for at få en guidet vandretur rundt om Kulsøen eller at blive kørt med Skovtrolden til Bertel Jensens dyrehave. Begge ture slutter fælles med kaffebord ved Kulsøen. Da der er begrænset plads på Skovtrolden (20 personer) er tilmelding hertil nødvendigt: bo.trelborg@gmail.com  97375270 Pris: Kulsøen m. guide: 50 kr. Dyrehaven m. Skovtrolden: 90 kr.

De danske årsmøder i Sydslesvig
9. juni 2017 - 16.00 - Sydslesvig

Årsmøderne begynder flere steder fredag aften. Vi mødes fra vort område i Tarp, hvor vi først går en tur langs Trene Å, inden der er hyggeligt samvær omkring grillen. Dagen slutter med aftensang og kaffe for os og de lokale i kirken. Lørdag formiddag er der debatmøde på Flensborghus og om eftermiddagen er der fest i vor venskabsby, Ladelund. Søndag morgen er der flaghejsning, andagt og morgenkaffe i Sporskifte. Derefter kan man deltage i de store årsmøder i Flensborg eller Slesvig. Vi sørger for forplejning og overnatning. Man kan deltage i enkelte dele af årsmødearrangementerne, som man har lyst til. Årsmødeprogrammet kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/

Tilmelding til: bo.trelborg@gmail.dk

Grillaften og tur langs Omme å
16. juni 2017 - 18.30 - Ørbækvej 22, Hoven

Hos Birthe og Poul Johnsen, der bor lige ned til den smukke Omme Å. Her går vi først en tur på engen, mens grillen brænder til. Så er der lækker aftensmad, og vi slutter med kaffe og kage. Pris 75 kr. inkl. mad og drikke.

Udflugt til Sydslesvig
26. august 2017 - 07.15 - Skjern Tekniske skole, kl. 7.15 Tarm rutebilstation 7.25

Udflugten går i år til Flensborg-området. Det første vi besøger, når vi har passeret grænsen, er Kobbermølle Industrimuseum. Det er lige istandsat og nyopstillet, og er et meget spændende oplevelsessted. Det er også her vi spiser vores frokost. Inde i Flensborg-centrum besøger vi Romhuset Braasch, som er det eneste sted i Flensborg, hvor der fremstilles rom.  Ud over at blive vist rundt, er der også smagsprøver på deres fine rom. Næste stop er Det Danske Generalkonsulat, hvor generalkonsulen giver eftermiddagskaffe. Derefter ser vi Istedløven, som nu står på sin oprindelige plads på den gamle kirkegård i Flensborg. Og så går det mod Ladelund, hvor vi skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen.  Tilbage ca. 21,45. Pris: 550 kr. for medlemmer – 600 kr. for andre – alt incl. Tilmelding til turen snarest, da der normalt er venteliste.

 

Nygaards Afrika
21. september 2017 - 18.00 - Nr. Lydumvej 110, Lydum, 6830 Nr. Nebel

Storvildtjæger Niels Nygaard byder os velkommen og fortæller om sine jagter inden vi får en dejlig middag med masser af flæskesteg. Derefter viser han og rundt på de 400 m, hvor de mange dyr og trofæer er udstillet. Her er bl.a. ”de 5 store” dyr fra Afrika, som det eneste sted i Nordeuropa. Hvert dyr har en historie, som kun Niels Nygaard kan fortælle. Pris 225 kr. inkl. middag og kaffe. Tilmelding senest fredag den 15. september til: bo.trelborg@gmail.com 9737 5270 – 5192 0900

1. Verdenskrig
9. oktober 2017 - 19.00 - Seniorcenteret, Holger Danskes Plads 4, 1 sal, Skjern

En aften med breve og effekter fra 1. verdenskrig. Annette Kofoed viser og fortæller om sine breve, postkort og billeder fra sønderjyske soldater, som deltog på Vestfronten under krigen på tysk side. Der bliver også tid til at andre kan fortælle om medbragte effekter og små beretninger fra 1. verdenskrig. Pris 75 kr. incl kaffe (har man effekter med er aftenen gratis).

Tur til København
25. oktober 2017 - 08.00 - Afgang med bus.

Den 25. og 26. oktober  sammen med Ringkøbing. Med bl.a. besøg på Grænseforeningens hovedkontor og rundvisning i Folketinget ved Mette Bock. Nærmere herom senere

Adventsmøde
29. november 2017 - 19.30 - Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Vi starter aftenen med gløgg og klejner. Herefter vil Villy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. Pris 80 kr. Tilmelding: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 26/11

Juletur til Flensborg
5. december 2017 - 08.30 - Skjern Rutebilstation

Den traditionelle tur til det julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Det bliver et fælles programpunkt i byen og mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - Husk særskilt tilmelding hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Pris 160 kr. Tilmelding til: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 1/12

Syddanmark

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

Som dybest brønd: Jeppe Aakjær og Carl Nielsen i samspil
18. maj 2017 - 19.30 - Carl Nielsen-salen, Carl Nielsen-skolen, Lumbyvej 98, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Foredrag v. prof. Johs. Nørregaard Frandsen

Omkring 1900 brød kunstnere som Carl Nielsen, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Marie Bregendahl, Johannes Larsen, Fritz Syberg og Anne Syberg igennem med nye måder at skildre virkeligheden på. Fynske Carl Nielsen og jyske Jeppe Aakjær fandt således hinanden i et kunstnerisk samspil, der blev til guld i dansk sangskat. I foredraget skildrer Nørregaard Frandsen sider af Aakjærs digtning og hvordan Nielsen og han samarbejdede. Desuden indkredses de særlige erfaringer, der prægede de to som repræsentanter for en generation af kunstnere, vi i dag kalder ’det folkelige gennembrud’. Foredraget former sig som en fortælling med eksempler og anekdoter.

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Bustur til Rendsborg
14. september 2017 - 08.30 - Fredericia Banegård

En guidet tur med Gerhard Hansen, tidligere præst for Rendsborg og omegns danske menigheder. Udførligt program følger i Grænsen i 2017.
Prisen bliver ca. 500 kr. Tilmelding og betaling senest 1. september til Marie Fink-Nielsen på tlf. 40 92 77 42 eller mail: Marie.Fink.Nielsen@gmail.com. Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Udflugt til Christiansfeld mm.
20. maj 2017 - 08.00 - Christiansfeld

Programmet er først besøg i Christiansfeld, der sidste år kom på Unesco's verdenskulturarvsliste. Der vil være guidet rundvisning i byen og i brødremenighedens lokaler. Frokost på Brødremenighedens hotel. Derefter besøg ved mindestenen for Chr. X's ridt over grænsen i 1920, besøg på Genforeningsmuseet samt hjemkørsel via Hejlsminde og Skamlingsbanken.

Opsamling Nyborg (Toldbodgade) kl. 8.00, Dalumhallen kl. 8.30, Middelfart (Stavrby skov rasteplads) kl. 9.00

Pris (incl. frokost og 2 x kaffe m. brød): 600 kr. for medlemmer, 675 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding og betaling senest 1. maj på konto 2019 7785627094 og til Karen Berg Hansen tlf. 6260 1153 / 2366 8552 eller Grete Ranum ylf. 6531 4831.

Holsted-Brørup, Grænseforeningen for Holsted-Brørup

Eftermiddagsudflugt til den gamle grænse
10. maj 2017 - 13.00 - Ved Fakta i Holsted

Genforenings og Grænsemuseet. Derefter kører vi op til Skamlingsbanken for at ny udsigten og vores medbragte kaffe. Hvis vejret tillader det, finder vi på noget i Christiansfeld. Kørsel i private biler.  Tilmelding på tlf.: 61764711  –53295540-- 20228225

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Cykeltur rundt om Nybøl Nor
24. juni 2017 - 09.00 - P-Pladsen bag Kongeaamuseet

Vi kører i bil til Gråsten. Her ser vi slotskirken og cykler dernæst rundt om Nybøl nor. Vi stopper undervejs og ser på smuk natur og historiske steder. Den medbragte madpakke spises undervejs og vi slutter af med fælles kaffe, når vi når tilbage til Gråsten. Her vil vi også se slotsparken. Tilmelding senest 17. juni på tlf.: 75 58 33 10 eller 75 58 33 05 (helst efter kl. 17) NB! Det vil være muligt at deltage i turen i bil.

 

Lottoaften i Gelting
3. november 2017 - 19.00 - Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding senest søndag den 29. oktober på tlf. 75 58 33 05 eller kogw@stofanet.dk

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Medlemsmøde Kreds 20
17. august 2017 - 17.00 - Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia

Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken fremvises af kirkens guide kl. 17-18. Derefter serveres to stk. smørrebrød, øl, vand, te, kaffe og kage i kirkens mødelokale. Pris 50 kr. Samtidig afholdes almindeligt møde. Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen senest den 10. august til Kirsten Rykind-Eriksen på mail rykind@bbsyd.dk eller tlf. 40 26 54 89

Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Kirkevandring i Sydslesvig
20. maj 2017 - 10.00 - Sydslesvig

Grænseforeningerne i Sydvestjylland Kirkevandring i Midtsydslesvig med guide provst Viggo Jacobsen m.fl. Danske Sømands- og Udlandskirker, Ribe stift indbyder i samarbejde med Grænseforeningerne i Sydvestjylland til ”Kirkevandring i Midtsydslesvig”. Denne gang fokuserer vi på Midtsydslesvig, og lokale guider er provst Viggo Jacobsen og de lokale danske præster. Vi mødes kl. 10:00 i Den danske kirke for Læk og omegn, Osterstrasse 5, D 25917 Leck, hvor vi drikker formiddagskaffe og har orientering ved pastor Henriette Knudsen. Derefter kører vi til Ladelund, hvor vi ser gravpladsen for omkomne i koncentrationslejr Ladelund, bl.a. mange hollændere fra byen Putten – vi besøger også INFO-lokalerne ved kirken. Derefter tager vi til kroen i Ladelund - i gåafstand - her serveres en let middag – pris ca. 100,- kr. Efter middagen kører vi til Valsbøl danske kirke (Valsbølhus), Kirchenweg 17, D 24980 Walsbüll. Pastor Finn Rønnow orienterer om arbejdet. Næste holdt på turen bliver Den danske kirke i Tarp, Harkielweg 2, D 24963 Tarp. Her orienterer pastor Theresia Treschow-Kühl om arbejdet. Der er bestilt eftermiddagskaffe med æblekage på restaurant ”Kiek in”, Sankelmark, Bundesstrasse 76, D 24988 Oversee. Afslutningsvis bliver der mulighed for et besøg i Den danske kirke i Jaruplund, også her orienterer pastor Theresia Treschow-Kühl om arbejdet. Programmet forventes afsluttet inden kl. 16:00. Tilmelding skal ske senest 10. maj 2017 til Ib Ansgar Jensen, tlf. 21 99 91 49 eller mail: ansgar@esenet.dk

Nr. Nebel og omegn, Grænseforeningen for Nr. Nebel og omegn

Ej kamp blot for dagligt brød og generalforsamling
9. maj 2017 - 14.00 - Kulturhuset, Nr. Nebel

Foredrag ved Bodil Raakjær Jensen, Nymindegab. ".... ej kamp blot for dagligt brød." Fortælling om en grænselandsskæbne. I forbindelse hermed afholdes generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før.

Udflugt til "Kongernes Jelling"
1. juni 2017 - 10.00 - Nr. Nebel

Turen kommer i juni, men datoen er desværre ikke fastsat, men kommer i avisen i god tid før. Start fra Nr. Nebel ca. kl. 10.00. Vi kører til Hopballe kro, hvor vi får en lækker frokostbuffet med sild, tarteletter, flere lækre Hopballe kyllingeretter, samt kage og spændende oste. Efter frokosten kører vi til Kongernes Jelling, hvor vores guide holder et meget spændende foredrag med lysbilleder og vider og fortæller os om alt det spændende vi også kan se udenfor. Derefter bliver der rig mulighed for på egen hånd at gå rundt i området og fordybe sig i historien alt efter interesse og bentøj, samt gå ind og se den smukt restaurerede kirke. Vi drikker buskaffe inden vi forlader Jelling. På turen hjem kører vi ind over Åst, Billund, Grene Sande og Varde. Forventet hjemkomst kl. 17.30. Prisen er ca. 430,oo og dækker Bufet på Hopballe kro, entre, guide og buskaffe/brød. Nærmere oplysninger ved formanden.

Tur til Vesterled
6. september 2017 - 19.00 - Vesterled, Sdr. Hauervig

Snak sammen om samkørsel og så mødes vi til et par hyggelige timer i fællesskab med folkene fra Holsted og som sædvanlig et par flinke lærere som altid.

Sangeftermiddag
24. oktober 2017 - 14.00 - Plejehjemmet i Nr. Nebel

Sangeftermiddag

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Udflugt til Sønderjylland
20. maj 2017 - 08.00 - Toldbogade mm.

Bl.a. med rundvisning i Brødremenighedens lokaliteter, samt Grænsemuseet. Brødremenigheden har sin oprindelse i 1415 i Bøhmen, hvor menigheden, efter Johan Huss´ blev brændt på bålet, blev mere eller mindre opløst og udvandrede til andre steder i Europa. Under Chr. VII fik de lov til at oprette en menighed og by på Tyrstrup gårdes jord i 1753, og gav byen navn efter kongen, Christiansfeld.
Kl. 08.00          Afgang Nyborg (Toldbodgade).
Kl. 08.30          Dalumhallen.
Kl. 09.00          Middelfart rasteplads (Staurby skov)
                        Formiddagskaffe. (Hylkedal)
                        Rundvisning i Brødremenighedens lokaliteter, samt Christiansfeld by.
Kl. 13.00          Frokost på ”Brødremenighedens hotel".
Efter frokost besøg ved mindestenen for Chr. X’s ridt over grænsen til Sønderjylland i 1920. Besøg på Grænsemuseet. Genforenings- og Grænsemuseet viser hvad der skete op til, og under genforeningen. Eftermiddagskaffe med kage. Hjemkørsel via Hejlsminde og Skamlingsbanken og ad den gamle hovedvej til Nyborg.
Kl. ca. kl. 19.00                   Hjemkomst i Nyborg.
Pris for medlemmer 600,00, ikke medlemmer 675,00
Tilmelding og betaling senest den 1. maj 2017 på konto: 2019 – 7785627094, til Karen Berg Hansen tlf. 6260 1153/2366 8552, eller Grete Ranum tlf. 653 14831.
Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Grænseforeningerne på Fyn.

2 dags tur Slien rundt
10. august 2017 - 08.00 - Nyborg

Torsdag den 10. – fredag d. 11. august
Torsdag:
Vi kører mod Slesvig med stop ved Hylkedal. Hvorfra turen fortsætter, på nordsiden af Slien (Slesvig fjord). Vi krydser fjorden ved Mysunde, hvor et af slagene fra 1864 foregik, videre over Slibroen vender vi tilbage til nordsiden af Slien. På et passende sted indtager vi deltagernes egen medbragte frokost og fortsætter til Tysklands mindste købstad Arnæs, med bl. a. besøg på Arnæs kirke m.m. Her drikke vi vores eftermiddagskaffe. Fra Arnæs og Kappel overnatning på det danske kursuscenter Christianslyst med middag og samvær om aftenen.
Fredag:
Efter morgenmad kører vi over broen, og kører langs sydsiden af Slien mod Slesvig. Undervejs besøg på Louiselund, Landgreve Karl af Hessens slot med en spændende anlagt have. Ved frokosttid, ankommer vi til Slesvig, hvor vi skal indtage frokost på den spændende og historiske kro, Goschs Hof, der ligger i Slesvig-bydelen Frederiksberg. Udover en lækker frokost kan vi nyde en masse billeder og andre rariteter. Efter frokost bliver der mulighed for at besøge Slesvig Domkirke, bydelen Holm, eller gå på egen hånd indtil turen igen går mod Danmark. Inden afgang drikker vi eftermiddagskaffe sammen med medlemmer af venskabskredsen i Slesvig.
Pris for medlemmer kr. 2200.00 ikke medlemmer kr. 2345,00. Tillæg for enkeltværelse kr. 75.00.

Prisen dækker: Bus, formiddagskaffe, logi og aftensmad, morgenmad samt frokost og eftermiddagskaffe om fredagen, samt rundvisning i Slesvig. Alle drikkevarer udover kaffe for egen regning

Bindende tilmelding og betaling til konto 6880-0001059541 senest 1. juni.

Tilmelding hos Grete Ranum tlf: 6531 4831 eller Kurt Taanquist tlf. 4016 3571.

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Tur til Sild
17. juni 2017 - 08.30 - Alsion Nedre Parkering

Heldagstur til Sild. Bussen kører os til Havneby på Rømø, hvorfra vi sejler til Sild.Om bord serveres frokost med en genstand. Vi kører en tur rundt på Sild  for ved selvsyn at opleve øens mangfoldige natur og de 12 landsbyers unikke charme. En lokal guide, medlem af det danske mindretal, vil følge os på turen. Undervejs serveres kaffe/kage. Der bliver også tid til at gå lidt rundt på egen hånd. Sidst på eftermiddagen forlader vi øen og tager med toget ad Hindenburgdæmningen til fastlandet. På hjemturen får vi sat asparges med en genstand. Hjemkomst ca. kl. 20.00. Pris: 550kr. (inkl. frokost, kaffe og aftensmad) Husk: Euro til lommepenge, da der ikke modtages kr. og Dankort på Sild. Tilmelding til Kirsten Fanø på kifanoe@gmail.com eller 61778515 Tilmeldingen er først gældende, når beløbet er indsat på konto 9797-0001119400 senest 9.juni. Først til mølle!

Tur til vestkysten
9. september 2017 - 08.00 - Sønderborg

Oplev nogle af seværdighederne på Vestkysten. Turen starter med besøg på Zeppelinmuseet ved Tønder, der rummer en stor samling af fotografier og genstande fra perioden 1914-18, hvor Tønder husede en af kejserrigets store luftskibsbaser. Derefter kører vi gennem marsken til Ballum, hvor mange huse er blevet renoveret med tilskud fra A.P.-Møller-Fonden. Vi indtager frokosten på Kvægagergård. Gårdens ejer vil fortælle os om ”Spor i marsken”, om naturen, kulturhistorien, marskbønder og andre mennesker. Vi kommer på turen forbi kirker, gennem marsken til diget og vadehavet.

Adventsarrangement
30. november 2017 - 19.00 - Knøs Gård, Vestervej 1-3, Hørup

Kom og syng julen ind med Aase Peitersen, Flensborg ved klaveret.
Kaffe med kløben.

 

 

Billedresultat for Knøs Gård, Hørup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tønder Amts Grænseforening

Sangaften
22. maj 2017 - 19.30 - Klægager i Ballum.

Årets sangaften vil blive ledet af højskolelærer Janne Wind fra Ryslinge og vil sikkert blive en forårsoplevelse af  de bedre i de flotteste omgivelser.

Sommerudflugt
1. juli 2017 - 09.00 - Grænseovergangen ved Sæd

Vi tager på tur til Manø og Ribe. Hvis vejret og tidevandet tillader det, udvides turen med et besøg på Koresand, hvor man kan opleve kun at være omgivet af sand, vand, muslinger og sæler. Den endelige plan for turen bekendtgøres senere. Turen arrangeres sammen med SSF for Sydtønder Amt.

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Familie-sprog-festival på Christianslyst i Sydslesvig
28. april 2017 - 10.00 - Christianslyst 1, Nottfeld,. D-24392 Süderbrarup.

Festlige familiedage for børn, unge og voksne, arrangeret af Grænseforeningen og SSF. Vi skal boltre os på dansk og tysk gennem forskellige aktiviteter af fysisk og kreativ karakter for at blive bedre til hinandens sprog og få nye venskaber. For børn 5-12 år og voksne. Pris: Kr. 1.000 for en familie op til fire personer, der dækker kost, logi og aktiviteter.  For yderligere deltagere betales kr. 200 for hver person. Program og tilmelding hos Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489, senest den 1. marts 2017.

 

Venskabsbesøg i Sydslesvig
16. september 2017 - 08.30 - Afgang med bus fra Bredsten Kirke, Kirkegade 7, 7182 Bredsten

Udflugt: Dannevirke Museum, Mikkelberg Nordiske Kunstcenter i Hattstedt Arrangeret af SSF i Lyksborg, St. Solt og Hanved.  Program: Ankomst kl. 10 til Mikkelberg, hvor vi får en guided rundvisning. Middagsmad.Kørsel til Dannevirke Museum, servering af kaffe m.m. inden hjemturen. Udflugten arrangeres, så den egner sig til at tage børn eller børnebørn med. Pris ca. kr. 350. Tilmelding senest den 8.9. til Kirsten Rykind-Eriksen.

Spil dansk dag
26. oktober 2017 - 19.30 - Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel

Koncert med Phønix GO’ Dansk Folkemusik. Når Phønix går på scenen er der garanti for en stor oplevelse for både børn og voksne! En koncert med Phønix oser af energi, timing og et visuelt stærkt nærvær. Deres musik har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, som de bringer mod nye horisonter med en nutidig og unik klang. Bandet har optrådt i store dele af verden og modtaget to Danish Music Awards for albummet "Folk" i 2008 og to for albummet "pigen & drengen" i 2002. I samarbejde med Vandel Efterskole. Entre og kaffe kr. 80.

Sjælland

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Tur til Thorsvang Samlermuseum
20. maj 2017 - 13.00 - Thorsvang Samlermuseum i Lendemarke ved Stege

Fællesarrangement. Grænseforeningen Guldborgsund, Grænseforeningen Lolland samt Nykøbing F. –aftenskoler arrangerer tur til Thorsvang Samlermuseum i Lendemarke ved Stege. Museet er baseret på Henrik Hjortkærs helt unikke samling af gamle ting og sager. Prisen er 60 kr. Vi kører i egne biler og mødes kl. 13.00 i Thorsvang. Vi drikker kaffe samme sted. Efter kaffen kører vi til Damsholte kirke, hvor Henning Due-Hansen fortæller om Danmarks eneste landsbykirke i rokokostil.

 

Niels Hanriksen og den gamle løve
2. oktober 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Foredrag af Niels Henriksen: ”En gammel løve krydser sit spor”. Om Istedløvens bevægede historie, dens ophavsmand, hvilke tanker der lå bag ideen om monumentets tilblivelse - om løvens lange rejser mellem Flensborg, Berlin, København og tilbage til Flensborg igen. Hvad repræsenterer den nu? Niels Henriksen er inkarneret sønderjyde, født i Bredebro. Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne.

 

Mette Bock og fremtiden i Grænseforeningen
13. november 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Grænseforeningens landsformand Mette Bock taler om ”Grænseforeningen nu,  i fremtiden og efter 2020, hvor foreningen bliver 100 år” . Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

 

Kreds 6 - Vestsjælland

”Det danske mindretal i Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større”.
4. maj 2017 - 15.30 - Dianalund Bibliotek, Sømosevej 44, 4293 Dianalund.

Åbning af vandreudstillingen ”Det danske mindretal i Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større”. Den officielle åbning foretages af Jens A. Christiansen, generalsekretær for Sydslesvigsk Forening (SSF) og konsulent Tine Andresen, SFF. Udstillingen varer fra den 4. – 30. maj og kan besøges i biblioteks åbningstid.

Kredsgeneralforsamling
18. maj 2017 - 18.00 - ”Værkerne”, lokale 202, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Kredsgeneralforsamling. Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen taler fhv. direktør i Grænseforeningen, Niels Henriksen, Sorø. Emne: ”En gammel løve krydser sit spor”. Tilmelding nødvendig senest 10. maj 2017 til kredsformand Erling Nielsen.

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Fællesarrangement til Thorsvang Samlermuseum og Damsholte kirke
20. maj 2017 - 13.00 - Thorsvang Alle 7, 4780 Stege

Lørdag den 20. maj kl. 13.00: Fællesarrangement.


Grænseforeningen Guldborgsund og Lolland besøger Thorsvang Samlermuseum, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege.
Vi kører i egne biler.
Entre og kaffe 60 kr.
Kaffen drikkes på museet.
Museet er baseret på Henrik Hjortkærs helt unikke samling af gamle ting og sager.
Man tror ikke sine egne øjne, når man ser alle genstandene på hele Danmarks Samlermuseum, Thorsvang; museet, der aldrig bliver færdigt, og et vigtigt stykke Danmarkshistorie, som nu bliver fortalt gennem et utal af objekter.


Efter kaffen kører vi til Damsholte kirke, hvor Henning Due-Hansen fortæller om Danmarks eneste landsbykirke i rokokostil. Den ligger i Damsholte på Vestmøn i det småbakkede landskab tæt ved godset Marienborg.

 

Sydslesvigtur
23. juni 2017 - 00.00 -

3 -dages tur til Sydslesvig den 23-25 juni 2017.

 

Det tyske mindretal i Sønderjylland
24. oktober 2017 - 19.00 - Sognets Hus, Kirstræde 6, 4930 Maribo


Det tyske mindretal (BDN) i Sønderjylland ved formanden Hinrich Jürgensen, Tinglev.


I Sønderjylland bor omkring 15.000 mennesker (svarende til seks procent af befolkningen), der tilhører det tyske mindretal. Mindretallet kalder Sønderjylland også for Nordslesvig (Nordschleswig), til minde om den tid, hvor området var den nordlige del af hertugdømmet Slesvig. Mindretallet ser sig selv i dag som et vigtigt element i det gode naboskab mellem tyskere og danskere i grænselandet. Tidligere konflikter er overvundne, og det tyske mindretal er – sammen med mindretallene syd for grænsen – et godt eksempel på fredelig sameksistens af mindretal og flertal i Europa.
Alt dette og meget mere fortæller Hinrich Jürgensen om, så der venter os en spændende aften.
Pris: 50 kr.
Mandag den 14. november kl. 19.00: Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

 

 

Roskilde, Gl. Roskilde Amts Grænseforening

Besøg på Jægerspris Slot
26. august 2017 - 10.45 - Jægerspris Slot. Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

Guidet rundvisning. Vi mødes udenfor slottet. Rundvisningen starter kl. 11.00 og varer ca. en time. Hvis I vil nyde en bid mad eller en kop kaffe på slottets cafe, bedes dette oplyst ved tilmeldingen, så bestiller vi plads. Dette er for egen regning. Pris for deltagelse i rundvisningen: medlemmer 50 kr. andre 75 kr. Tilmelding til Miriam Stender senest 12. august 2017. miriam@graensen-roskilde.dk eller telf. 40 61 66 45

Sangaften og Gule Ærter.
26. oktober 2017 - 18.00 - Kirke Saaby Forsamlingshus Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby

Efterårsmøde. Sangaften og Gule Ærter. Vi starter med at spise gule ærter, derefter synger vi sammen med Sawaraby koret og deres dirigent Anders Danman. Pris for gule ærter og kaffe 150,- kr. Drikkevarer er for egen regning Tilmelding til Miriam Stender senest 9. oktober 2017. miriam@graensen-roskilde.dk eller telf. 40 61 66 45

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Dagsudflugt til det gamle grænseland, Skåne
23. maj 2017 - 08.00 - Scandlines Terminal i Helsingør

Vi besøger bl.a. Lund Domkirke, Falsterbo Kirke, Lille Rödde Hembygdsgård og Tekstilmuseum, Dalby Kirke og det svenske sejrsmonument i Lund sammen med den dansk-svenske guide Ingrid Dora Jarnbjer. Pris, incl. færge, udflugt, frokost og eftermiddagskaffe er 500 kr. for medlemmer, 550 kr. for gæster. Tilmelding efter ”Først til mølle”, og senest  26.4. på bent@panikrejser.dk eller 4825 2511

Københavns Vestegn, Grænseforeningen Københavns Vestegn

Sydslesvigtur
22. september 2017 - 08.00 - Sydslesvig

22.-24. september 2017 - Sydslesvigtur til Clay Keramikmuseum, Middelfart, besøg på Knivsbjerg, heldagstur til Helgoland, Museum Unewatt og Lyksborg Slot. Program udsendes i februar 2017 til alle vore medlemmer. Tilmelding på 4484 4527 eller e-mail: mar-gun@hotmail.com