Kalender

Nordjylland

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Hans Nejsum: Hvidsten Kro`s historie, familien Fiil og Hvidstengruppen
25. september 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

I aften har vi fornøjelsen af at høre den pensionerede lærer og lokalhistoriker Hans Nejsum levere et meget levende og spændende foredrag om en vigtig del af Danmarks historie. Nemlig Hvidstensgruppen, som var en af de markante modstandsgrupper under 2. Verdenskrig. 

Navnet fik de efter Hvidsten Kro - derfor kommer Hans også ind på selve Hvidsten Kro`s historie og om, hvordan familien Fiil kom ind i billedet. Det vil sige hvordan Gudrun og Marius Fiil arbejdede som kropar fra 1925 til 1944.

Og derefter hvordan Marius blev leder af Hvidstengruppen, om gruppens arbejde fra 1943 til 1944, og hvordan de til sidst blev opdaget, arresteret og henrettet.

Sjoerd Both Krigens ændrede ansigt - dens væsen og nuværende udseende
30. oktober 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Bliv udfordret og inspireret af aftenens foredragsholder, tidligere kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Jacob Johannes Both. Hvad er krig egentlig for en størrelse og hvordan skelner man mellem venner og fjender? Er nationalstaten stadig relevant eller skal vi forlade os på overstatslige organisationer som EU? Hvordan skal Danmark bevares og forsvares? Aftenens foredrag fremlægger et lidt anderledes syn på fænomenet krig og verdens aktuelle tilstand, krig og fred, nationalstatens og stormagternes rolle og truslen der udgår fra yderliggående ikke statslige aktører og grupperinger. Mange spørgsmål, få svar, men forhåbentlig meget stof til eftertanke! Sjoerd Both har blandt meget andet været chef for NATO’s flådesamarbejde i Middelhavet og næstkommanderende for CTF 151, en amerikansk ledet international flådestyrke i Aden bugten. Han har undervist maritim strategi og operationer på det hollandske forsvarsakademi. Efter at være gået på efterløn i 2011 arbejder han som freelance maritim sikkerhedsrådgiver og som instruktør og fartøjsfører i marine­hjemmeværnet. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Juleafslutning: Gaardsangerne fra Aalborg
27. november 2017 - 19.30 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

Kulturmødet på Mors
24. august 2017 - 10.00 - Nykøbing Mors

24.-26. august: Grænseforeningen er repræsenteret ved bl.a. Kulturmødeambassadørerne

Bøsøg i Humlemagasinet
23. september 2017 - 09.00 - Rugårdsvej 51, Harndrup.

Besøg i Humlemagasinet,  Telefon 64 88 11 90, sammen med vore venskabsforbindelser. Pris: 500 kr. alt inklusive og med bus, hvis vi bliver nok. Prisen inkluderer ved min. 20 personer: Bus, entre, let frokost, kaffe og lagkage. Ankomst 12.00 Fælles velkomst Kaffe 15.30

"Humlemagasinet" er et udstillingssted med temahaver, flere museer – bl. a et dukkemuseum og museum for digteren Sigfred Pedersen og i 2017 en særudstilling om de dansk-vestindiske øer. Se gerne stedets hjemmeside www.humlemagasinet.dk

Bindende tilmelding til Jørgen Bruun Christensen, telefon 20 21 79 74 senest den 1. september.

Mindretallet før og nu
11. oktober 2017 - 15.00 - Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykøbing Mors

Debatmøde med Grænseforeningens formand, Jens Andresen, og Grænseforeningens feriebørnskonsulent, Jeppe Pers. Forskelle og ligheder i mindretallet før og nu set ud fra hver deres generation. Moderator: Ole Kobbelgaard. Kaffe/te, boller og kringle 50 kr.

Udviklingen i det dansk-tyske grænseland fra 1920 til i dag.
19. marts 2018 - 19.00 - VUC Thy-Mors, Ny Munkevej 9, Thisted.

Foredrag ved tidligere generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen: Fra mod hinanden til med hinanden. Udviklingen i det dansk-tyske grænseland fra 1920 til i dag. Mødet arrangeres i samarbejde med Thisted Frie Oplysningsforbund (TFO). Pris 100 kr for medlemmer og 150 kr for ikke-medlemmer.

 

Generalforsamling og fortælling
22. marts 2018 - 19.00 - Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring

Generalforsamling i Grænseforeningen for Thy og Mors. Efter denne foredrag ved museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg, om 1. verdenskrig og følgerne. Mødet holdes sammen med Foreningen Norden og Folkeuniversitet.

De danske Årsmøder
1. juni 2018 - 15.30 - Sydslesvig

1.-3. juni: Danske årsmøder i Sydslesvig. Som sædvanlig deltager foreningen i møderne.

Midtjylland

Aarhus, Grænseforeningen

Grænser for Europa
25. september 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Fhv. udenrigsminister Per Stig Møller udreder de udenrigspolitiske udfordringer i det 21. århundrede, som han anskuer dem: udenrigs- og sikkerhedspolitikken må i dag ses i et bredere globalt perspektiv end under den kolde krig. Hvor fokus før var på den direkte militære trussel mod Danmark, handler udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag i langt højere grad om at tage højde for grænseoverskridende udviklingstræk, som f.eks. miljø og klima, migration, terrorisme og lokale konflikter. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Forsamlingshuse - en dansk kulturarv
9. oktober 2017 - 19.30 - Egå Forsamlingshus, Egå Møllevej 7, 8250 Egå

Denne kulturarv er i høj grad inspireret af begivenheder og folk i de tidligere slesvigske hertugdømmer. Husene er også inspireret af grundtvigsk tænkning, og har sit udspring i de nationale strømninger, der herskede efter 1864. Professor Johs. Nørregaard Frandsen vil vise, hvilken betydning, husene har haft i den folkelige sammenhæng, der foldede sig ud på landet mellem 1880 og 1960. Tilmelding senest 4. oktober til partsch@stofanet.dk eller telefon 2361 4092. Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.

Grænseoverskridende ægteskab
13. november 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

33 års tysk-dansk ægteskab har givet mange kulturelle oplevelser. I foredraget fortæller Reinhard Laszig, speciallæge i urologi om sin flugt fra den anden siden af jerntæppet, DDR, i 1972. Annie Lander Laszig, præst og foredragsholder, har i næsten 20 år været formand for Tysk-Dansk Selskab i Slesvig-Holsten og har for dette arbejde modtaget Dannebrogs-ordenen og Bundesverdienstkreuz. I sit foredrag vil hun i ord og billeder fortælle lidt om de små forskelle mellem tyskere og danskere. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Adventsarrangement
4. december 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Årsmøde på Vesterled
9. september 2017 - 15.00 - Vesterledvej 76, i Sdr. Haurvig

Vesterleds bestyrelse har hermed fornøjelsen at indbyde dig/ jer til Årsmøde på Lejrskolehjemmet ”Vesterled”. Bemærk det ændrede tidspunkt!!
Husk venligst tilmelding senest fredag den 1. september til: Formand Carsten Dalgaard, Ikast Tlf.: 9715 5851 eller e-mail: carstendalgaard@mail.tele.dk, Henriette Christiansen eller Sascha von Düring Siggaard, Lejrskolehjemmet Vesterled Tlf.: 9731 5031. Ved tilmelding efter den 1. september er der ingen garanti for rødspætte!
Program Kl. 15.00: Kaffebord á la Vesterled. Derefter den organisatoriske del af Årsmødet, m. regnskaberne etc. Tidligere skoledirektør Hans Andresen, vil berette om Vesterleds historie og om hans egne oplevelser på lejrskolen. Han har ligeledes sine bøger ”Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920” med, og der bliver tid til spørgsmål til Hans Andresen. Udgivelsen af bøgerne er finansieret af Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og de to bind kan købes på stedet. Prisen er 475 kr. inkl. moms. Kl. 17.00 – kan vi så byde velkommen til Mette Bock, som vil være vores 2. Årsmøde- taler i året, hvor vi markerer 70 året for vores virke for den Sydslesvigske Folkedel. Der bliver også spørgetid. Herefter er Ordet frit for hilsener fra nær og fjern. Endelig er det blevet tid for middagen. Stegte rødspætter og jordbærgrød! Middagen koster 150 kr. eller 20 € pr. deltager, (betales på dagen).

 

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Danmark – Werner Bests forsøgsland
4. oktober 2017 - 19.00 - FOF, J.V. Martins Plads 1, 8900 Randers C

Foredrag af Niels-Birger Danielsen, Roskilde. Entré for GF-medlemmer: 50 kr. ”Da Werner Best ankom som rigsbefuldmægtiget til København 5. november 1942, ventede københavnerne sig det værste. Bests ry var løbet forud for ham, og han havde fået tilnavnet 'Blodhunden fra Paris', hvor han havde været krigsforvaltningschef siden 1940.....” Niels-Birger Danielsen, født i Randers og student fra Randers Statsskole, cand.phil. i historie med speciale i besættelsestidens historie, forfatter og journalist.
Medforfatter til ”Gestapochefen. Karl Heinz Hoffmann – den kultiverede nazist”, forfatter til biografien "Werner Best – tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945" og "Modstand - Frihedskampens rødder 1933-1942".

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

Grillaften i Egeris
17. august 2017 - 17.00 - Afgang i bus fra Museumspladsen

Bussen kører os til Møllehytten i Egeris, hvor Peder Christensen fortæller om stedet og egnen, og mens grillen brænder til, er der mulighed for at komme op  i det nye udsigtstårn i skoven eller gå en tur langs bækken ned til Vorgod Å. Bagefter er der gang i grillen og Jonna og Bo Trelborg har igen forberedt lækker aftensmad efterfulgt af kaffe og kage. Pris: 150 kr. Tilmelding til til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 14. august.

Generalforsamling og ”Sangens fortælling og fortællingens sang”.
21. september 2017 - 18.00 - Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Traditionen tro starter aftenen med fælles middag, og efter en kort generalforsamling overtager højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, Uldum, aftenen med sit sprudlende indslag:”Sangens fortælling og fortællingens sang”. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 18. september.

Københavnertur
25. oktober 2017 - 08.00 - Afgang med bus.

København i oktober.  Vi påtænker en tur til København  den 25. - 26. oktober med besøg på bl.a. Grænseforeningens hovedkontor , Folketinget med rundvisning ved Grænseforeningens landsformand Mette Bock samt evt. teater, musik eller museumsbesøg. Program udarbejdes. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk.

Adventsmøde
29. november 2017 - 19.30 - Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter aftenen med glögg og klejner. Herefter vil Willy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 26. november.

Juletur til Flensborg
5. december 2017 - 08.00 - Afgang i bus fra Museumspladsen

Kører vi på vores traditionelle tur til den julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - husk særskilt tilmelding hertil! Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Turen er i samarbejde med Grænseforeningen i Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 2926 8943 senest 1. december.

Silkeborg-Hammel og omegn, Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Folkemøde på Ejer Bavnehøj
27. august 2017 - 11.00 -

11:00 :  Friluftsgudstjeneste : sognepræst Benedikte Baggesgaard

              HOT-koret under ledelse af Lene Gudnason.

 

12:00:  Koncert ved Hjemmeværnets Musikkorps

13:00:  Velkomst: Grænseforeningens formand Jens Andresen

             Taler: Kultur- og kirkeminister Mette Bock og projektleder

                        Katrine Hoop, Sydslesvig.

             Sang: Sopran Anja Rossau.

             Gymnastik: Mumieholdet fra Vejle

             Folkedans:  Dansere fra Sydslesvig og Skanderborg

 

 

Det danske mindretal i Sydslesvig - vi gør Danmark lidt større
6. november 2017 - 13.00 - Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Det danske mindretal i Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større. I forbindelse med en storskærm-udstilling om det danske mindretal i Sydslesvig på Silkeborg Bibliotek vil vi gerne invitere dig til åbningsarrangement.Velkomst ved Sydslesvigs Forening (SSF).Oplæg om projektet feriebarn.dk og elevudveksling ved Grænseforeningen. Efter åbningen kan udstillingen ses på Silkeborg Bibliotek fra den 6.-24. november 2017 i bibliotekets åbningstid.

Sangaften med Marianne Hovgaard og Freddy Dencker
23. november 2017 - 19.00 - Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
 
Det er populært at synge sammen. Her er chancen. Under kyndig ledelse vil vi tage fat på sange, som leder tankerne hen på advent og jul. Vi vil synge de kendte sange, men også prøve kræfter med de mange nye salmer og sange, som skrives i disse år.

Glæd jer til en hyggelig og lærerig aften.

Pris for mødet incl. Kaffe/the med brød: 50kr.

 

Foreningen Norden inviterer til nytårskur
11. januar 2018 - 18.00 - Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Foreningen Norden inviterer til nytårskur med gule ærter. Nytårskuren er altid en god anledning til at mødes og ønske hinanden godt nytår.
Kl. 18.00: lækre traditionelle gule ærter med tilbehør – derefter får vi kaffe med æblekage.
Kl. 20.00: Vi læner os mætte og veltilpasse tilbage og lader os atter underholde af Pottemageregnens Cabaret- hold med ”Et smil og sang”. Tilmelding: Grethe Svendsen på tlf. 8684 6992 / 2177 9110 eller grethe.svendsen@skolekom.dk – Senest 4. januar 2018.
Pris: 200 kr incl. 1 øl eller vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og underholdning.

Foredrag ved medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl
29. januar 2018 - 19.00 - Medborgerhuset, Bindslevs Plads

’Mindretalsproblematikken’ - foredrag ved medlem af Sydslesvigudvalget Christian Juhl (MF). Christian Juhl er valgt til folketinget for Enhedslisten, ganske vist ikke i Silkeborg, men han er stadig bosiddende i byen, hvor han har været erhvervsaktiv i mange år. Christian Juhl har altid interesseret sig for mindretal og udover at han er medlem af Sydslesvig -udvalget, sidder han i Færøudvalget, Grønlandsudvalget, Nordisk Råd og Udenrigsudvalget. Det bliver spændende at høre, hvad han og hans parti mener om vore nationale mindretal og mindretalsproblematikken generelt i EU, samt om arbejdet i Sydslesvigudvalget. Kaffe/the med brød: 50 kr.

 

Foredrag: 'Frontliv, faneflugt og fangelejre' og Generalforsamling
13. marts 2018 - 19.00 - Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5 , Silkeborg

Museumsinspektør René Rasmussen, Sønderborg Slot, vil i et levende foredrag berette om feltlivet for de 30.000 sønderjyder, der deltog på tysk side i 1. Verdenskrig, hvoraf ca. 6.000 aldrig nåede hjem, men ca. 2.500 undgik krigen ved at flygte til det neutrale Danmark. Andre var heldige og faldt i krigsfangenskab og blev interneret i specielt indrettede lejre for sønderjyder, bl.a Feltham i England , Aurillac i Frankrig  m.fl.

Efter foredraget er der generalforsamling ifølge vedtægterne.

Pris for mødet incl. kaffe/the med brød: 50 kr.

 

Besøg hos vor venskabsforening Dannevirke.
5. maj 2018 - 10.00 - Slesvig

Det er jubilæumsår for samarbejdet, 50 år. Der venter os en spændende dag, hvor vores venner garanteret har lavet ekstra meget ud af arrangementet.

 

 

 

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Folkemøde på Ejer Bavnehøj
27. august 2017 - 11.00 - Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11.00 ved sognepræst Benedikte Baggesgård. Kl. 13.00 velkomst ved Grænseforeningens formand Mette Bock. Det øvrige program præsenteres senere.

Efterårsmøde om Jeppe Aakjær
18. september 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Foredrag ved forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst om Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl. Marie Bregendahl var Aakjærs første kone, opvokset i hans hjemstavn. De flyttede til København, hvor de levede i fattigdom og blev skilt efter få år. Marie Bregendahl blev ligeledes forfatter, men mindre kendt. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

120 års fødselsdagsfest med Mette Bock
6. oktober 2017 - 18.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Middag med festtale ved Grænseforeningens formand Mette Bock, underholdende indslag med musik og sang. Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Sangaften med Johan Herold
25. oktober 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Årets anden sangaften under ledelse af Johan Herold og under medvirken af lokale kor. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Gudstjeneste, Halfdan Rasmussen, Gøg og Gogge, Storm P mm.
12. november 2017 - 14.00 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00 Derefter kaffe og foredrag ved Lillian Hjort-West, Bornholms Højskole, ”Rundt i den humoristiske verden”. En rundrejse med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave og andre, der skaber glæde.

Skiveegnens Grænseforening

Studietur til Sydslesvig
15. september 2017 - 07.00 - Aabenraa, Kobbermølle, Jaruplund mm.

15.-17. september 2017  fra Skive kl. 7.00, Holstebro 8.00, hedeager kirke Herning 9.00, Vejle DTC 10.00 Pendlerplads v/afk. 63 Bramdrupdam. Ankomst Åbenrå kl. 11.30

I Åbenrå besøger vi Bladhuset med den fælles dansk-tyske avisredaktion fremvist af gen.sekr Uwe Jessen. Vi får en sandwich fra Lagkagehuset og vises rund på Brundland slot og på Kobbermøllen ved Kruså af fhv. forskningsleder, arkivar Lars Henningsen. Vi spiser og overnatter på Jaruplund højskole hos forstander Dressø. Lørdag vil vicepræsidenten for de europæiske mindretal Dieter Küssner guide os igennem Vestslesvig fra Meldorf til Husum kirke og Mikkelbjerg. Søndagen er forbeholdt Helligåndskirken med Bjørn Nørgaards kunst. Det er provst Viggo Jacobsens danske hovedkirke i sydslesvig. Derefter besøger vi museumbjerg med Nordeuropas fineste Jugendsamling og en Nolde afd. Vi ser kirkegården med Istedløven og evt. det danske centralbibliotek m.m. På vejen hjem gør vi ophold ved grænsen. Forventet hjemkomst ved aftentiden den 17. september. Mere udførligt program senere.

Prisen for turen bliver 1.999,- kr.  Tilmelding sker til DSUK i Viborg stifts rejsekonto                                                reg. 7500 konto 7019682  ved at betale et depositum på 200,- kr. Navn og e-mail. adr. bedes anført.

mvh. Henrik Forman tlf. 60729017 e-mail: hforman46@gmail.com, som er arrangør for Skiveegnens grænseforening, Folkekirken i udlandet og Salling kirkehøjskole.

Mads Callesen "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland"
28. september 2017 - 19.30 - Skive sognegård

Sognepræst Mads Callesen fortæller om "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland". Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Grundtvigs forum.

Anke Spoorendonk fortæller
24. oktober 2017 - 19.00 - Skives bibliotek

Delstatsminister i Slesvig-Holstein Anke Spoorendonk  taler om:  "Min tid som politikker".

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Udflugt til Sydslesvig
26. august 2017 - 07.15 - Skjern Tekniske skole, kl. 7.15 Tarm rutebilstation 7.25

Udflugten går i år til Flensborg-området. Det første vi besøger, når vi har passeret grænsen, er Kobbermølle Industrimuseum. Det er lige istandsat og nyopstillet, og er et meget spændende oplevelsessted. Det er også her vi spiser vores frokost. Inde i Flensborg-centrum besøger vi Romhuset Braasch, som er det eneste sted i Flensborg, hvor der fremstilles rom.  Ud over at blive vist rundt, er der også smagsprøver på deres fine rom. Næste stop er Det Danske Generalkonsulat, hvor generalkonsulen giver eftermiddagskaffe. Derefter ser vi Istedløven, som nu står på sin oprindelige plads på den gamle kirkegård i Flensborg. Og så går det mod Ladelund, hvor vi skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen.  Tilbage ca. 21,45. Pris: 550 kr. for medlemmer – 600 kr. for andre – alt incl. Tilmelding til turen snarest, da der normalt er venteliste.

 

Nygaards Afrika
21. september 2017 - 18.00 - Nr. Lydumvej 110, Lydum, 6830 Nr. Nebel

Storvildtjæger Niels Nygaard byder os velkommen og fortæller om sine jagter inden vi får en dejlig middag med masser af flæskesteg. Derefter viser han og rundt på de 400 m, hvor de mange dyr og trofæer er udstillet. Her er bl.a. ”de 5 store” dyr fra Afrika, som det eneste sted i Nordeuropa. Hvert dyr har en historie, som kun Niels Nygaard kan fortælle. Pris 225 kr. inkl. middag og kaffe. Tilmelding senest fredag den 15. september til: bo.trelborg@gmail.com 9737 5270 – 5192 0900

1. Verdenskrig
9. oktober 2017 - 19.00 - Seniorcenteret, Holger Danskes Plads 4, 1 sal, Skjern

En aften med breve og effekter fra 1. verdenskrig. Annette Kofoed viser og fortæller om sine breve, postkort og billeder fra sønderjyske soldater, som deltog på Vestfronten under krigen på tysk side. Der bliver også tid til at andre kan fortælle om medbragte effekter og små beretninger fra 1. verdenskrig. Pris 75 kr. incl kaffe (har man effekter med er aftenen gratis).

Tur til København
25. oktober 2017 - 08.00 - Afgang med bus.

Den 25. og 26. oktober  sammen med Ringkøbing. Med bl.a. besøg på Grænseforeningens hovedkontor og rundvisning i Folketinget ved Mette Bock. Nærmere herom senere

Adventsmøde
29. november 2017 - 19.30 - Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Vi starter aftenen med gløgg og klejner. Herefter vil Villy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. Pris 80 kr. Tilmelding: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 26/11

Juletur til Flensborg
5. december 2017 - 08.30 - Skjern Rutebilstation

Den traditionelle tur til det julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Det bliver et fælles programpunkt i byen og mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - Husk særskilt tilmelding hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Pris 160 kr. Tilmelding til: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 1/12

Syddanmark

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

I min farfars fotospor – om de Vestindiske Øer
28. september 2017 - 19.30 - Ringe Bibliotek (store Sal), indgang fra Centrumpladsen, 5750 Ringe

Foredrag ved Chr. Ulrik Lauridsen, Vejle om en slægtnings oplevelser på øerne, lige inden de blev solgt i 1917.

 

 

 

 

 

Foredragsholderen fortæller selv om foredraget: "Min farfar var gendarm på De dansk vestindiske øer fra 1911 – 14, og han har meget hurtigt taget sig en lille nebengeschæft som fotograf. Disse mange fotos overtog mine søskende og jeg i 1983, og der har siden vist sig en enorm interesse for disse fotos.

I mit foredrag vil jeg dels fortælle den gamle kolonihistorie dels fortælle om min farfars liv og virke som gendarm og fotograf i Ribe. Alt fortalt i ord og billede, hvor man også får en fornemmelse af, hvorledes forholdene er på de 3 øer i dag.

Foredraget har et meget personligt præg trods det, at mine kilder til foredraget udelukkende bygger på de mange postkort, som min farfar har sendt hjem til hans kæreste i Danmark."

Foredragsholderen har netop udgivet en bog ”Fra Dansk Vestindien til Ribe. I min farfars fotospor”.

Entre 50 kr. incl. kaffe og kage.

I samarbejde med Folkeuniversitetet for Ryslinge/Ringe.

Fredericia - Middelfart, Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Bustur til Rendsborg
14. september 2017 - 08.30 - Fredericia Banegård

En guidet tur med Gerhard Hansen, tidligere præst for Rendsborg og omegns danske menigheder. Udførligt program følger i Grænsen i 2017.
Prisen bliver ca. 500 kr. Tilmelding og betaling senest 1. september til Marie Fink-Nielsen på tlf. 40 92 77 42 eller mail: Marie.Fink.Nielsen@gmail.com. Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

Sydslesvigtur
23. september 2017 - 08.00 - Afgang fra P-pladsen ved Jomfrustien, 6100 Haderslev

Sæt allerede nu X i kalenderen. Se særskilt program her.
Nærmere oplysninger hos Peter Popp Andersen på 74562277 eller kapopp@outlook.dk

A. P. Møller og Sydslesvig
15. november 2017 - 19.00 - Hoptrup Efterskole, Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev

Museumsinspektør Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, fortæller.
Entre/kaffe: Medlemmer/ikke medlemmer 80kr./100kr.
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller
Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

Sangaften
18. januar 2018 - 19.00 - Vojens Musik-og Kulturhus Vestergade 20, 6500 Vojens

Karen Hanne Munk, efterskolelærer cand.mag. i musik og etnografi medlem af
Højskolesangbogsudvalget er en fast del af sæsonprogrammet. Udover fællessang vil
Karen Hanne Munk fortælle om en række af de 572 sange i 18. udgave af Højskolesangbogen.
Entre/kaffe : 80 kr.
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

Afstemningsfest
10. februar 2018 - 14.00 - Hotel Norden, Storegade 55, 6100 Haderslev

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg holder festtalen. Som fast tradition skal vi også lytte til sangkoret De Hylende Hunde fra Øster Lindet under ledelse af Ellinor Jensen suppleret med en lang række fællessange.
Entre/Kaffe: Medlemmer/ ikke medlemmer  100kr./150kr.
Tilmelding senest 2 dage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77 (mobil 20 66 76 22)

”Hvor går grænsen?” (foredrag) - derefter Generalforsamling
14. marts 2018 - 19.00 - Hoptrup Efterskole Hoptrup Hovedgade 11, 6100 Haderslev  

Biskop emeritus Karsten Nissen, Aabenraa taler, ”Hvor går grænsen ?”.  
Kaffe: Efter kaffepause (80 kr.) afholdes ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne
Tilmelding senest to hverdage før til Finn Lyster tlf. 74 52 59 79 (mobil 28 31 42 41) eller Peter Popp Andersen 74 56 22 77( mobil 20 66 76 22)

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Lottoaften i Gelting
3. november 2017 - 19.00 - Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding senest søndag den 29. oktober på tlf. 75 58 33 05 eller kogw@stofanet.dk

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Medlemsmøde Kreds 20
17. august 2017 - 17.00 - Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia

Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken fremvises af kirkens guide kl. 17-18. Derefter serveres to stk. smørrebrød, øl, vand, te, kaffe og kage i kirkens mødelokale. Pris 50 kr. Samtidig afholdes almindeligt møde. Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen senest den 10. august til Kirsten Rykind-Eriksen på mail rykind@bbsyd.dk eller tlf. 40 26 54 89

Nr. Nebel og omegn, Grænseforeningen for Nr. Nebel og omegn

Tur til Vesterled
6. september 2017 - 19.00 - Vesterled, Sdr. Hauervig

Snak sammen om samkørsel og så mødes vi til et par hyggelige timer i fællesskab med folkene fra Holsted og som sædvanlig et par flinke lærere som altid.

Sangeftermiddag
24. oktober 2017 - 14.00 - Plejehjemmet i Nr. Nebel

Sangeftermiddag

Rødding - Vejen Grænseforening

Udflugt til Egernførde og Kiel
16. september 2017 - 07.45 -

Lørdag den 16. september 2017

Meget interessant tur til Egernførde og Kiel

Vi skal besøge Jes Kruse-Skolen i Egernførde, hvor vi får en orientering om skolen og det danske mindretal. Efter besøget på skolen skal vi på en meget interessant byvandring i den spændende by som Egernførde jo er.

Efter byvandringen kører vi til Kiel, hvor vi skal på en spændende havnerundfart. Vi bliver løbende orienteret om den spændende havn. Der serveres kaffe og kage.

Deltagelsen koster kr. 350. Det eneste man skal have med er en frokostmadpakke alt andet er med i prisen.

Tilmelding til:

Kaj Knudsen 74841636/61748343

Hans Harald Sørensen 51542075

Erling Schellerup: 75392358/61764711

 

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

Tur til vestkysten
9. september 2017 - 08.00 - Sønderborg

Heldagstur til Vestkysten. Ved Tønder besøger vi Zeppelinmuseet, der rummer en stor samling genstande fra 1914-18, hvor Tønder husede en af kejserrigets store luftskibsbaser. Vi kører gennem Ballum med nyrenoverede huse til "Kvægagergård. Gårdens ejer vil fortælle os om "Spor i marsken", om naturen, kulturhistorien, marskbønder, diget og vadehavet. Her indtages frokosten. Efterfølgende kører vi gennem Højer til "Fruens Vilje", hvor vi slutter turen med sønderjysk kaffebord. Nærmere følger.

Adventsarrangement
30. november 2017 - 19.00 - Knøs Gård, Vestervej 1-3, Hørup

Kom og syng julen ind med Aase Peitersen, Flensborg ved klaveret.
Kaffe med kløben.

 

 

Billedresultat for Knøs Gård, Hørup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Venskabsbesøg i Sydslesvig
16. september 2017 - 08.30 - Afgang med bus fra Bredsten Kirke, Kirkegade 7, 7182 Bredsten

Udflugt: Dannevirke Museum, Mikkelberg Nordiske Kunstcenter i Hattstedt Arrangeret af SSF i Lyksborg, St. Solt og Hanved.  Program: Ankomst kl. 10 til Mikkelberg, hvor vi får en guided rundvisning. Middagsmad.Kørsel til Dannevirke Museum, servering af kaffe m.m. inden hjemturen. Udflugten arrangeres, så den egner sig til at tage børn eller børnebørn med. Pris ca. kr. 350. Tilmelding senest den 8.9. til Kirsten Rykind-Eriksen.

Spil dansk dag
26. oktober 2017 - 19.30 - Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel

Koncert med Phønix GO’ Dansk Folkemusik. Når Phønix går på scenen er der garanti for en stor oplevelse for både børn og voksne! En koncert med Phønix oser af energi, timing og et visuelt stærkt nærvær. Deres musik har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, som de bringer mod nye horisonter med en nutidig og unik klang. Bandet har optrådt i store dele af verden og modtaget to Danish Music Awards for albummet "Folk" i 2008 og to for albummet "pigen & drengen" i 2002. I samarbejde med Vandel Efterskole. Entre og kaffe kr. 80.

Sjælland

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Niels Hanriksen og den gamle løve
2. oktober 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Foredrag af Niels Henriksen: ”En gammel løve krydser sit spor”. Om Istedløvens bevægede historie, dens ophavsmand, hvilke tanker der lå bag ideen om monumentets tilblivelse - om løvens lange rejser mellem Flensborg, Berlin, København og tilbage til Flensborg igen. Hvad repræsenterer den nu? Niels Henriksen er inkarneret sønderjyde, født i Bredebro. Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne.

 

Mette Bock og fremtiden i Grænseforeningen
13. november 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Grænseforeningens landsformand Mette Bock taler om ”Grænseforeningen nu,  i fremtiden og efter 2020, hvor foreningen bliver 100 år” . Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

 

Gørlev og Høng, Grænseforeningen for Gørlev og Høng

Efterårsturen til Sønderjylland og Sydslesvig
5. september 2017 - 07.00 - Høng

Efterårsturen til Sønderjylland og Sydslesvig 5.-7. september. Tirsdag kører vi til Christiansfeld, Brødremenighedens by, som i 2015 er blevet udnævnt til Unesco Verdensarv. Vi har bestilt en guide, der viser rundt i byen og i nogle af Brødremenighedens huse, herunder i den ejendommelige kirke. Der bliver også tid til besøg hos firmaet ”Christiansfelder Kakkelovne”, hvis historie går helt tilbage til 1777. Vi får en rundvisning hos det berømte ovnsætterfirma. Vi vil også forsøge at komme tættere på et andet af byens ”klenodier”, honningkagerne. Hele onsdagen står i Vadehavets tegn. Først besøger vi Mandø, hvortil vi kører gennem Vadehavet med traktorbus. På Mandø går vi en tur i byen, hvor en lokal guide viser rundt og fortæller om livet på øen. Dernæst spiser vi frokost på Mandø Kro, inden vi vender tilbage til fastlandet med traktorbussen, der bringer os til det nye Vadehavscenter, som åbnede i februar 2017 som besøgscenter for ”Verdensarv Vadehavet”, der også er kommet på Unescos liste. Torsdag kører vi med lidt grænsehandel undervejs til Fynshav på Als. Vi spiser frokost på sejlturen over til Fyn, hvor vi skal besøge endnu en seværdighed. Det drejer sig om ”De Japanske Haver” ved Broby. Her får vi en orientering om haverne og lejlighed til en spadseretur i de flotte omgivelser.

Tilmelding til formanden, hvor programmet for turen kan bestilles.

 

Dansk Kirke i Sydslesvig
4. oktober 2017 - 19.30 - Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Anne E. Jensen, formand for ”Danske Sømands- og Udlandskirker” fortæller om Dansk Kirke i Sydslesvig og sin tid som medlem af Europa Parlamente

De Dansk-Vestindiske Øer
23. oktober 2017 - 19.30 - Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Historikeren Carsten Egø Nielsen holder foredrag om ”De Dansk-Vestindiske Øer”, som vi solgte for 100 år siden. Det drejer sig om en gentagelse af et foredrag, som fandt sted på Høng Bibliotek i begyndelsen af 2017, hvor salen var fyldt til sidste plads, og en del måtte gå forgæves. Nu bliver der altså en ny lejlighed til at høre dette interessante foredrag.

 

London kalder. Hilsen til Herluf og Viggo
21. marts 2018 - 19.30 - Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng

Generalforsamling i Grænseforeningen. Efter generalforsamlingen foredraget ”London kalder. Hilsen til Herluf og Viggo”. Finn Jensen og Henning Bonde fortæller om besættelsestiden ved Kattrup Gods, hvor der fandt en del våbennedkastninger sted. Nogle af de deltagende frihedskæmpere fortæller selv om deres oplevelser på nogle enestående lydbånd.

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Det tyske mindretal i Sønderjylland
24. oktober 2017 - 19.00 - Sognets Hus, Kirstræde 6, 4930 Maribo


Det tyske mindretal (BDN) i Sønderjylland ved formanden Hinrich Jürgensen, Tinglev.


I Sønderjylland bor omkring 15.000 mennesker (svarende til seks procent af befolkningen), der tilhører det tyske mindretal. Mindretallet kalder Sønderjylland også for Nordslesvig (Nordschleswig), til minde om den tid, hvor området var den nordlige del af hertugdømmet Slesvig. Mindretallet ser sig selv i dag som et vigtigt element i det gode naboskab mellem tyskere og danskere i grænselandet. Tidligere konflikter er overvundne, og det tyske mindretal er – sammen med mindretallene syd for grænsen – et godt eksempel på fredelig sameksistens af mindretal og flertal i Europa.
Alt dette og meget mere fortæller Hinrich Jürgensen om, så der venter os en spændende aften.
Pris: 50 kr.
Mandag den 14. november kl. 19.00: Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

 

 

Midtsjællands Grænseforening (subpage 17490 deleted)

Besøg på Jægerspris Slot
26. august 2017 - 10.45 - Jægerspris Slot. Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

Guidet rundvisning. Vi mødes udenfor slottet. Rundvisningen starter kl. 11.00 og varer ca. en time. Hvis I vil nyde en bid mad eller en kop kaffe på slottets cafe, bedes dette oplyst ved tilmeldingen, så bestiller vi plads.  Det er gratis at deltage i rundvisningen og det efterfølgende traktement. Tilmelding til Miriam Stender senest 12. august 2017. miriam@graensen-midtsjl.dk eller telf. 40 61 66 45

Sangaften og Gule Ærter.
26. oktober 2017 - 18.00 - Kirke Saaby Forsamlingshus Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby

Efterårsmøde. Sangaften og Gule Ærter. Vi starter med at spise gule ærter, derefter synger vi sammen med Sawaraby koret og deres dirigent Anders Danman. Pris for gule ærter og kaffe 150,- kr. Drikkevarer er for egen regning Tilmelding til Miriam Stender senest 9. oktober 2017. miriam@graensen-roskilde.dk eller telf. 40 61 66 45

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

”Relationerne mellem Flensborg og Dansk Vestindien: – Rom den ene vej, Flensborg-teglsten den anden”.
12. oktober 2017 - 19.00 - ”Værkerne” på Frederiksvej

Tidl. forskningschef, dr.phil. Lars N. Henningsen fra Studie­afdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg holder forelæsning over emnet ”Relationerne mellem Flensborg og Dansk Vestindien: – Rom den ene vej, Flensborg-teglsten den anden”. De tre små øer i Caribien, som Danmark solgte for 100 år siden,
havde i sine velmagtsdage to danske havnebyer som udgangspunkter for handels­forbindelserne: København og Flensborg. I dag er Flensborg by stadig knyttet til
rom-produktion, og i byen Charlotte Amalie på Sct. Thomas er de gule flensborgsten et markant træk i bybilledet. Lars N. Henningsen har gjort Flensborgs historiske søfartsaktiviteter til et af sine specialer, - og denne aften er naturligvis vores markering af hundredåret for Danmarks salg af øerne Sct. Thomas, Sct. Jan og Sct. Croix til USA i 1917.

Julemarked i Flensborg
9. december 2017 - 08.00 - Sorø/Flensborg

Endagstur til Flensborg i bus, - ikke mindst for at opleve den hyggelige julestemning i gågaden og foretage juleindkøb efter behov. Vi kører fra Sorø kl. 08:00. Efter en kort modtagelse i Det danske Centralbibliotek i Flensborg slippes vi løs, først i Flensborg Centrum og senere ”Citti”-butikscentret, hvorfra vi kører hjem kl. 18:00, så vi er i Sorø kl. 21:00. Prisen er beregnet til ca. 475 kr. pr. deltager.

”Självständighetsdagen” på Ålandsøerne
1. februar 2018 - 19.00 - ”Værkerne” på Frederiksvej

En anden hundredårsdag i 2017 fejres i Republikken Finland, som den 6. december på ”Självständighetsdagen” markerer løsrivelsen fra det russiske zar-rige og dermed sin endelige uafhængighed af nabomagterne Sverige til den ene side og Rusland til den anden side. Vi i Grænseforeningen er opmærksomme på den skæbne, som det nationale mindretal, befolkningen på Ålandsøerne, fik inden for grænserne af den nye nation. Så torsdag den 1. februar 2018 inviterer vi vore egne medlemmer samt medlemmerne af Foreningen NORDEN her i Sorø til en aften om Ålandsøerne. Der vil blive taget kontakt til den finske ambassade i Køben­havn for professionel assistance.

”Generationspassiar” og generalforsamling
18. april 2018 - 19.00 - ”Værkerne” på Frederiksvej

Onsdag den 18. april 2018 afslutter vi vor mødesæson med vor ordinære general­forsamling; men først lader vi aftenen begynde med en ”generationspassiar” mellem undertegnede formand her i Sorø, Niels Henriksen, og projektleder i Grænse­foreningen, Jeppe Pers - og forhåbentlig med relevante kommentarer fra jer møde­deltagere. Mødets moderator vil være Grænseforeningens foreningskonsulent Claus Jørn Jensen.  -      
Jeppe Pers er 33 år, student fra Duborg-Skolen i Flensborg og master i kommunikation og socialvidenskab fra RUC 2011. Selv er jeg 80 år og har været direktør i Grænseforeningen i femten år (1988-2003). Både Jeppe Pers og jeg har gået på Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad, og med en menneskealders afstand har min og hans far været ansat på denne skole. Vi har kaldt diskussionen ”Grænselandets puls set gennem begges liv fra deres henholdsvise skoletid og til nu. – Baggrunde og holdninger”. Mellem denne ”generationspassiar” og generalforsamlingen vil Grænseforeningen i Sorø traditionen tro være vært ved et beskedent traktement med ost og rødvin til sine medlemmer, hvortil også ikke-medlemmer er velkomne! – De skal bare betale 50 kroner per kuvert.

Studietur
13. maj 2018 - 08.00 - Sorø/Stralsund mm.

Søndag den 13. – torsdag den 17. maj 2018 afholder vi vor årlige studie- og oplevelsestur i samarbejde med ”Ingeniørforeningen i Danmark” og andre kulturelle foreninger her i byen. Denne gang går turen med bus til Stralsund i Mecklenburg med spændende afstikkere til Rügen, Greifswald, Peenemünde og Usedom. Foreløbig pris for deltagelse: Cirka kr. 4.700. - Herom senere.

Hovedstaden

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

”100 siden Genforeningen og 100 år med Grænseforeningen: Og hvad så?”
25. oktober 2017 - 19.30 - Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Jens Andresen, formand for Grænseforeningen, taler om ”100 siden Genforeningen og 100 år med Grænseforeningen: Og hvad så?” 

Når man fylder 100 år, har man vel ret til at spørge sig selv: Hvad vil man bruge de næste årtier til? Kan man bare starte på en frisk, eller har man noget i lasten, som man er nødt til at bære med sig ind i de næste 100 år? Grænseforeningen skal tilpasse sig den verden, vi lever i, men på hvilken måde? Med udgangspunkt i foreningens virke i dag, lægges der op til en diskussion om

- hvem er vore medlemmer?
- hvad forventer de af os?
- hvad forventer man af os i Sydslesvig,
- er der helt andre roller, Grænseforeningen skal spille i de kommende årtier?
Jens Andresen har været næstformand i Grænseforeningens bestyrelse siden 2005 og tiltrådte som formand i 2016, da forgængeren, Mette Bock, blev minister Han er uddannet cand.agro. og tidligere landmand. Han har bl.a. været medlem af Sønderjyllands Amtsråd (V), Region Syddanmark og kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune og formand for det grænseoverskridende samarbejde, Region Sønderjylland-Schleswig. Han er i dag bestyrelsesformand på Højskolen Østersøen, Kulturelt Forum i Tønder Kommune og Museum Holmen i Løgumkloster, hvor han også bor.

”Gesandt Cécil von Renthe-Fink – en repræsentant for den gode, gamle tyske embedsmandsstand” og generalforsamling.
25. januar 2018 - 19.30 - Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Arkiv- og Forskningsleder Mogens Rostgaard Nissen, PhD, fra Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig taler om ”Gesandt Cécil von Renthe-Fink – en repræsentant for den gode, gamle tyske embedsmandsstand”. Cécil von Renthe-Fink var tysk gesandt i Danmark i perioden 1936-1942. Det gør ham automatisk til en central skikkelse i nyere dansk historie. Han var ikke på forhånd orienteret om det tyske angreb på Danmark den 9. april 1940, men han fik afgørende indflydelse på udformningen af det dansk-tyske samarbejde, der udviklede sig i de første besættelsesuger og -måneder. Under foredraget fokuseres der på Renthe-Finks betydning, da han var Gesandt og Rigsbefuldmægtiget i Danmark. Der argumenteres for, at han fik meget stor betydning for den særlige tyske besættelsespolitik i Danmark, der fortsatte næsten uforandret gennem alle besættelsesår, også efter han blev tilbagekaldt efter den såkaldte ”telegramkrise”. Han faldt ikke i unåde i Berlin, men tilbragte de sidste krigsår som gesandt ved Marskal Pétains franske marionetregering i Vichy.
Efter foredraget afholdes ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægternes §§ 7-9, hvortil der hermed indkaldes.

 

 

”Det mangfoldige kontinent: Nationale mindretal i det 20. og 21. århundrede”
24. april 2018 - 19.30 - Hørsholm Sognegård (indgang fra Ridebanen)

Rektor ved A.P. Møller Skolen i Slesvig  taler om: ”Det mangfoldige kontinent: Nationale mindretal i det 20. og 21. århundrede”.
Danskere, frisere, katalanere, tyskere, samer, lesginer, tatarer, jøder, ruthenere, ukrainere, russer, ingrier, grækere … I Europa findes der mindst 400 forskellige nationale mindretal, og der kommer stadig nye til. I aftenens foredrag tager historikeren og minoritetsforskeren Jørgen Kühl os med på en rejse gennem det mangfoldige kontinent Europa, hvor der ud over stater og flertal findes en mangfoldighed af sproglige og nationale mindretal. Vi hører om, hvordan mindretal defineres, hvilke typer af mindretal der findes, hvordan de opstår og overlever – og hvorledes deres status er lige nu. Vi hører om, hvordan nationalitet kommer til udtryk i en globaliseret verden, hvor unge flytter bort fra traditionelle mindretalsregioner for at finde uddannelse, arbejde og lykke. Vi kommer ind på spørgsmålet om identitet og identifikation i grænselande mellem forskellige sprog og kulturer. Vi hører om konflikter og krig, men også om modeller for sameksistens og nærmest symbiose mellem mindretal og flertal. Jørgen Kühl, f. 1965, måtte på grund af sygdom melde afbud fra et programsat foredrag i sidste sæson. Det glæder vi os nu til at ”indhente”. Jørgen Kühl er PhD i historie og ekspert i dansk/tyske og europæiske mindretalsforhold. Han har skrevet 300 publikationer om emnet og holdt ca. 600 forelæsninger i Danmark og udlandet. Til daglig er han rektor for A. P. Møller Skolen i Slesvig. Desuden er han bestyrelsesformand for European Centre for Minority Issues i Flensborg, talsmand for det videnskabelige nævn ved Nordfriisk Instituut samt medlem af en række bestyrelser i Sydslesvig og Danmark.

Sydslesvigturen 2018
17. august 2018 - 09.00 - Sydslesvig

Sydslesvigturen 2018 finder sted fra fredag den 17. til mandag den 20. august. I vil I høre mere ved vore møder og i vort medlemsblad ”Grænsen”.

Københavns Vestegn, Grænseforeningen Københavns Vestegn

Sydslesvigtur
22. september 2017 - 08.00 - Sydslesvig

22.-24. september 2017 - Sydslesvigtur til Clay Keramikmuseum, Middelfart, besøg på Knivsbjerg, heldagstur til Helgoland, Museum Unewatt og Lyksborg Slot. Program udsendes i februar 2017 til alle vore medlemmer. Tilmelding på 4484 4527 eller e-mail: mar-gun@hotmail.com