Kalender

Nordjylland

Aalborg, Aalborg Grænseforening

Gitte Hougaard Werner Grænsekontrol, dobbelt statsborgerskab og andet nyt fra Sydslesvig
27. februar 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Gitte Hougaard Werner er næstformand i Syd­sles­­vigsk Forening (SSF) og har i flere år været formand for årsmødeudvalget. Hun er læreruddannet (i Danmark) og har i mange år arbejdet som lærer ved det sydslesvigske skolevæsen og er nylig blevet skoleleder. Hun er således en person, der har fingeren på pulsen hvad angår livet i Sydslesvig, både i den nære hverdag og i toppen af organisationerne i Sydslesvig. Gitte er født i Danmark og flyttede med sine forældre til Sydslesvig og Eckernförde. Faderen var lærer og havde fået arbejde dér.  Flytningen var - i første omgang - modvilligt: Hun ville ikke forlade sine venner, hun kunne ikke det tysk sprog og ”Sydslesvig var ikke engang på noget officielt landkort”. Men alligevel kom hun i 1980 til Sydslesvig, gik først på Jes Kruse Skolen i Eckernførde og senere på Duborgskolen i Flensborg  - og blev rigtig glad for at bo i Sydslesvig! Hun tog hendes uddannelse i Kiel, men kom tilbage sammen med hendes tyske forlovede. Hun blev lærer og leder på Vestermølle Skole (med 23 elever!), og har som sagt også engageret sig i både SSF og Årsmødeudvalget. Der vil være mulighed for spørgsmål og dialog efter hendes oplæg.

René Rasmussen: Frontliv, faneflugt og fangelejr - Sønderjyder i verdenskrigen 1914 - 1918
27. marts 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Ved 1. Verdenskrigs udbrud i 1914 var Sønderjylland en provins i Det Tyske Kejserrige. Derfor blev mænd fra hele landsdelen indkaldt til tysk krigstjeneste. I foredraget vil René Rasmussen fortælle om krigsudbruddet og soldatertilværelsen i skyttegravene, om deserteringer og flugten over den danske grænse - og om de særlige krigsfangelejre, som de allierede indrettede til de dansksindede sønderjyder.

Foredraget starter med krigsudbruddet i august 1914. Krigsudbruddet kom som et chok. Vi følger de sønderjyske regimenter ind i krigen og de første slag, indtil Vestfronten stivner i en stillingskrig. Livet og døden i skyttegraven skildres bl.a. ved lydklip med sønderjyske krigsveteraner. Deserteringerne begynder, men det er ikke så let at komme i sikkerhed over Kongeåen til Danmark – med mindre man har en stedkendt hjælper.

Foredraget slutter med de særlige krigsfangelejre for danske sønderjyder, som entente magterne lod indrette – hvor fangerne havde helt specielle forhold.

René Rasmussen er museumsinspektør på Sønderborg Slot med speciale i det dansk-tyske grænselands historie fra ca. 1800 til i dag. Han stod bl.a. for Sønderborg Slots nye, permanente udstilling om Sønderjylland under tysk styre 1864-1920, der åbnede i 2013. Og ligeledes for Dannevirke Museums store udstilling om det danske mindretals historie, der åbnede i 2011.

Han er desuden manden bag hjemmesiden www.denstorekrig1914-1918.dk, der formidler historien om sønderjyderne og Sønderjylland under Første Verdenskrig. Med langt over én million sidevisninger er den én af de mest besøgte historiske hjemmesider i Danmark.

René Rasmussen har skrevet mange bøger og artikler om grænselandets historie; han har lavet film, apps og hjemmesider, og var i 2015 vært for en TV-serie på 10 afsnit om Syd- og Sønderjyllands historie 1850-1950 på TVSYD.

Endelig er han en efterspurgt foredragsholder, som vi kan nyde i aften, som er kendt for at krydre sine foredrag med autentiske film- og lydklip – og masser af humor!

 

 

Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Mette Bock fortæller
24. april 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Ved regeringsomdannelsen i november 2016 blev Grænseforeningens daværende formand Mette Bock kultur- og kirkeminister.  Derfor trak hun sig som formand for Grænseforeningen. Ny formand blev Jens Andresen, som vi faktisk havde som foredragsholder i september 2016. Dér talte han om det grænseoverskridende arbejde i det Sønderjyske, med de muligheder og besværligheder der, er når to kulturer mødes og arbejder sammen.

Til trods for at Mette er en meget travl person - og det ikke mindre efter hun er blevet minister - har hun alligevel holdt fast i hendes løfte (som blev afgivet mens hun var Grænseforeningens formand endnu) om at kigge forbi og fortælle om hendes arbejde.

Vi kan derfor i aften høre om hendes nye arbejde, om hvordan hun i hendes nuværende stilling kan præge synet på Sydslesvig, og hvilke muligheder hun har for at påvirke situationen i Sydslesvig. Aftenen afsluttes med generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.

Hans Nejsum: Hvidsten Kro`s historie, familien Fiil og Hvidstengruppen
25. september 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

I aften har vi fornøjelsen af at høre den pensionerede lærer og lokalhistoriker Hans Nejsum levere et meget levende og spændende foredrag om en vigtig del af Danmarks historie. Nemlig Hvidstensgruppen, som var en af de markante modstandsgrupper under 2. Verdenskrig. 

Navnet fik de efter Hvidsten Kro - derfor kommer Hans også ind på selve Hvidsten Kro`s historie og om, hvordan familien Fiil kom ind i billedet. Det vil sige hvordan Gudrun og Marius Fiil arbejdede som kropar fra 1925 til 1944.

Og derefter hvordan Marius blev leder af Hvidstengruppen, om gruppens arbejde fra 1943 til 1944, og hvordan de til sidst blev opdaget, arresteret og henrettet.

Sjoerd Both Krigens ændrede ansigt - dens væsen og nuværende udseende
30. oktober 2017 - 19.00 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Bliv udfordret og inspireret af aftenens foredragsholder, tidligere kommandør i det hollandske søværn Sjoerd Jacob Johannes Both. Hvad er krig egentlig for en størrelse og hvordan skelner man mellem venner og fjender? Er nationalstaten stadig relevant eller skal vi forlade os på overstatslige organisationer som EU? Hvordan skal Danmark bevares og forsvares? Aftenens foredrag fremlægger et lidt anderledes syn på fænomenet krig og verdens aktuelle tilstand, krig og fred, nationalstatens og stormagternes rolle og truslen der udgår fra yderliggående ikke statslige aktører og grupperinger. Mange spørgsmål, få svar, men forhåbentlig meget stof til eftertanke! Sjoerd Both har blandt meget andet været chef for NATO’s flådesamarbejde i Middelhavet og næstkommanderende for CTF 151, en amerikansk ledet international flådestyrke i Aden bugten. Han har undervist maritim strategi og operationer på det hollandske forsvarsakademi. Efter at være gået på efterløn i 2011 arbejder han som freelance maritim sikkerhedsrådgiver og som instruktør og fartøjsfører i marine­hjemmeværnet. Foredraget afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Juleafslutning: Gaardsangerne fra Aalborg
27. november 2017 - 19.30 - Vejgaard Bibliotek, Hadsundvej 35

Sang er sundt - det vil sige at vi i aften bliver rigtig meget sunde. En nærmere introduktion er nærmest overflødig. Gruppen består af 7 medlemmer og en sav. Og vi kan garantere, at de vil give en god og levende underholdning med musik og anekdoter. Der vil både være noget til smilebåndet og stemmebåndet. Vi sørger så for at der er mulighed for at købe kaffe og julekager. Og så synger vi det gamle år ud og julen ind - lige så højt, frisk og festligt som sidste år - sjældent har der været gladere sang i lokalet.

Mariagerfjord, Grænseforeningen Mariagerfjord

Generalforsamling
27. marts 2017 - 19.30 - "Højvang", Hobrovej 62, 9560 Hadsund.

Generalforsamling.  Dagsorden iflg. vedtægterne.

Tur til Sydslesvig
11. maj 2017 - 08.00 - Afgang Hadsund/Randers

Tur til Sydslesvig (Christianslyst) 11.-13.maj bl.a. til Jaruplund. højskole, Frederiksstad (sejltur), Roter Haubarg og Isted-løven. Hjemkomst lørdag aften, Pris 1900 kr (enk.vær. + 150 kr).     Tilmelding og betaling senest søndag d. 9.april - tlf. 61274175.

Thy og Mors, Grænseforeningen for Thy og Mors

Hvem er mindretallet idag?
23. februar 2017 - 15.30 - Sjørringvold Efterskole, Vorupørvej 60, Sjørring, Thisted.

Konsulent Henry Bohm, Bredsted, fortæller om, hvordan han oplever mindretallet. Er der kun et eller er der flere, der ikke vil det samme? Hvem er mindretallet i dag?

Generalforsamling og sang.
29. marts 2017 - 19.00 - Galtrup Musik- og Idrætsefterskole, Povlsen Dals Vej 17, Ø. Jølby.

Generalforsamling med dagsorden iflg. vedtægterne. Efterfølgende foredrag om ”De Forbudte sange” og Det Sønderjyske Kaffebord ved tidl. museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg Slot. Arrangeres sammen med Foreningen Norden og Folkeuniversitetet

Vendsyssel, Grænseforeningen Vendsyssel

Generalforsamling og underholdning
27. april 2017 - 19.30 - Sognegården, Sønder Vråvej 11, 9760 Vrå

Dagsorden iflg. vedtægterne. Underholdning er ikke fastlagt. Gratis adgang

Midtjylland

Aarhus, Grænseforeningen

Der Nordschleswiger – det tyske mindretals avis
27. marts 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Gwyn Nissen, årgang 63, er født og opvokset i Aabenraa. Han har det dansk-tyske grænseland ind under huden: Gwyn Nissen har gået i tysk skole, har spillet håndbold i den tyske klub og fodbold i den danske forening, er uddannet på den tyske avis Der Nordschleswiger og har arbejdet 21 år på den danske avis JydskeVestkysten. Siden 2013 er han tilbage på det tyske mindretals avis, nu som chefredaktør i et dansk-tysk mediehus. Holder talrige oplæg om medier, det tyske mindretal og det dansk-tyske forhold. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Udvandring fra Sønderjylland og Danmark 1850 -1920
24. april 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Sønderjylland/Nordslesvig var i anden halvdel af 1800-tallet et af de kraftigste oversøiske udvandringsområder i Europa. Det skyldtes ikke alene religiøse og økonomiske grunde som i kongeriget, men også det politisk-nationale pres. Netop dette gør emnet vanskeligt at behandle, da den tyske statistik – måske bevidst – var mangelfuld. Henning Bender er fhv. leder af Udvandrerarkivet i Aalborg. Og han vil berette om de nordslesvigske oversøiske udvandrere og om hvem de var og hvorfor, hvornår og hvordan de udvandrede. Han vil også vise egne fotografier fra de steder de slog sig ned. Oftest hvor de bedst kunne markere sig som danske. Foredrag inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Grænser for Europa
25. september 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Fhv. udenrigsminister Per Stig Møller udreder de udenrigspolitiske udfordringer i det 21. århundrede, som han anskuer dem: udenrigs- og sikkerhedspolitikken må i dag ses i et bredere globalt perspektiv end under den kolde krig. Hvor fokus før var på den direkte militære trussel mod Danmark, handler udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag i langt højere grad om at tage højde for grænseoverskridende udviklingstræk, som f.eks. miljø og klima, migration, terrorisme og lokale konflikter. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Forsamlingshuse - en dansk kulturarv
9. oktober 2017 - 19.30 - Egå Forsamlingshus, Egå Møllevej 7, 8250 Egå

Denne kulturarv er i høj grad inspireret af begivenheder og folk i de tidligere slesvigske hertugdømmer. Husene er også inspireret af grundtvigsk tænkning, og har sit udspring i de nationale strømninger, der herskede efter 1864. Professor Johs. Nørregaard Frandsen vil vise, hvilken betydning, husene har haft i den folkelige sammenhæng, der foldede sig ud på landet mellem 1880 og 1960. Tilmelding senest 4. oktober til partsch@stofanet.dk eller telefon 2361 4092. Foredrag inkl. øl, vand og snitter kr. 50,-.

Grænseoverskridende ægteskab
13. november 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

33 års tysk-dansk ægteskab har givet mange kulturelle oplevelser. I foredraget fortæller Reinhard Laszig, speciallæge i urologi om sin flugt fra den anden siden af jerntæppet, DDR, i 1972. Annie Lander Laszig, præst og foredragsholder, har i næsten 20 år været formand for Tysk-Dansk Selskab i Slesvig-Holsten og har for dette arbejde modtaget Dannebrogs-ordenen og Bundesverdienstkreuz. I sit foredrag vil hun i ord og billeder fortælle lidt om de små forskelle mellem tyskere og danskere. Foredrag inkl. vin, vand og ost kr. 50,-.

Adventsarrangement
4. december 2017 - 19.30 - Ellevang Kirkesal, Jellebakken 42, 8240 Risskov

Års- og højtidens sange samt amerikansk lotteri. Adventsarrangement inkl. kaffe og brød kr. 50,-.

Herning & Ikast-Brande kommuner, Grænseforeningen for

Generalforsamling og fortælling
19. april 2017 - 19.30 - Herning Friskole, H. C. Ørstedsvej 68, Herning.

Vi begynder med selve generalforsamlingen, derefter bliver det tid til kaffe!

Den laver vi i styrelsen hjemmefra, medens man selv bedes medbringe kaffebrød i fornødent omfang…

Efter kaffen får vi besøg af pensioneret øvelsesskolelærer Ole Due fra Nørre Nissum.

Ole er født i Agerskov, og vil fortælle os om: ”Den Kolde Krig, med fokus på Cuba krisen i oktober 1962” eller som Ole selv mere præcist formulerer det:

 

”Fra Jerntæppetale til Berlintale – en fortælling om Den kolde Krig, da den var allerkoldest. Her bliver der især lagt vægt på Cubakrisen i oktober 1962, da Verden stod på afgrundens rand. ”

Horsens og omegn, Grænseforeningen for Horsens og omegn

Teatertur til Flensborg og besøg på Skibsfartmuseet
9. marts 2017 - 09.45 - Flensborg

Eftermiddag og aften begynder med besøg, rundvisning og kaffe på Skibsfartsmuseet i Flensborg. Herfra går turen til restaurant Hellas, hvor vi som tidligere skal spise. Her vil der også være lidt tid til grænseindkøb. Dernæst går turen til ”Det lille Teater” hvor forestillingen ”Adressat ubekendt” begynder kl. 19.30. Den omhandler en situation, hvor to nære venner kommer i politisk/etiske dilemmaer, den ene bor i USA, den anden i München, da Hitler overtager magten, og begge ejer et firma i fællesskab! Prisen pr. deltager er kr. 400,00 Tilmelding senest 15. februar 2017. til Svend Bonefeld tlf. 7561641.   Jens Nørgaard tlf. 50959280. Eller Kirsten Rykind-Eriksen, (kreds 20.) Afgang bus Horsens rutebilstation kl. 13.00  Opsamling i Vejle kl. 13.30. Transportcentret(mødepladsen ved motorvejen) Kolding kl. 14.00. Afkørsel 65 Kolding syd

Generalforsamling og Sydslesvigudvalget
26. april 2017 - 19.00 - Klostergården

Efter afvikling af Grænseforeningens årlige generalforsamling er foreningen vært ved et par stykker smørrebrød. Derefter har vi inviteret Kim Andersen, Formand for Sydslesvigudvalget til at fortælle om arbejdet der, hvor emnerne bl.a. vil være om det danske mindretals situation, om baggrunden for Sydslesvigloven, en orientering om den dansk/tyske relation og om de foreløbige forberedelser til fejringen af 100 års jubilæet.

 

 

Kreds 21. Grænseforeningerne i Ringkøbing amt

Ferie for Alle
24. februar 2017 - 10.00 - Messecenter Herning

Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening vil fortsætte med 8. udgave af arrangementet. Så fredag – lørdag og søndag 24., 25. & 26. februar, er vi atter på plads i Messecenter Herning. Kom og få svar på stort set alt, vedrørende Grænseforeningen, Sydslesvigsk Forening, Flensborg Avis, Sydslesvigske Feriebørn, Lejrskolehjemmet Vesterled og meget andet… fra konsulenter og frivillige i de 3 lokale Grænseforeninger. Man kan få de lokale foreningers program – og melde sig ind på stedet…! Man kan ligeledes melde sig som Feriebørnsvært eller Udvekslingsdeltagende familie pr. omgående…!

Kredsgeneralforsamling
3. april 2017 - 18.00 - Ringkøbing

Kredsgeneralforsamling hos Grænseforeningen for Ringkøbing og Omegn Stedet for seancen til senere tilgå jer. Vi starter med mad, og holder derefter kredsens generalforsamling. Tilmelding til Kredsformanden, senest mandag den 26. marts. Meget gerne på mail.

Årsmøde på Vesterled
9. september 2017 - 12.00 - Vesterled, Sdr. Hauervig

Lørdag den 9. september kl. 12:00 i den første efterårsmåned…

 

Årsmøde/Sensommermøde/Folkemøde på Lejrskolehjemmet ”Vesterled”, i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit, ca. 9 km. syd for Hvide Sande.

Kom og vær med, ved denne festdag i vores ”fælles” sommerhus. Vesterled er jo ejet i fællesskab af Grænseforeningerne i tidligere Ribe Amt og Grænseforeningerne i tidligere Ringkøbing Amt, som står sammen om at drive denne lejrskole beliggende i den frie natur midt mellem Hav og Fjord.

 

Vi havde hele 75 tilmeldte i 2015, så flytningen til september, blev godt modtaget, derfor fortsætter vi med denne afvikling af Årsmødet.

 

Årsmødetaleren i 2017 er endnu ikke på plads, men vi skal nok finde en til tjansen!

Kredsformanden vil gerne orientere nærmere om Vesterled, Støtteforeningen og Årsmødet.

Det koster kr. 150,- (eller 20 €) at deltage i middagen og det øvrige traktement. Vælger man først at komme til selve Årsmødets begyndelse kl. 14.00 – får man kaffen på Husets regning…

Randers og omegn, Grænseforeningen for Randers og omegn

Generalforsamling
30. marts 2017 - 19.00 - Helligåndshuset, Lille Sal

Generalforsamling - dagsorden er udsendt. Kaffe. Herefter ser vi: Siegfried Matlok interviewer kulturhistorikeren Inge Adriansen, som netop er fratrådt efter 45 år som museumsinspektør ved Museet på Sønderborg Slot. Et TV-interview fra dk4-udsendelsesrækken: ”Dansk-Tysk med Matlok”

De faderløse af Finn Egeris Petersen
19. april 2017 - 19.00 - Helligåndshuset, Lille Sal

Præst ved Den danske Menighed i Sct. Jørgen–Mørvig i Flensborg, Finn Egeris Petersen, fortæller om sin roman fra 2016, ”De faderløse”. Om bogens handling oplyser forlaget: Romanen tager sit udgangspunkt i Sydslesvig i byerne Tønning og Slesvig og dækker årene 1937-1950. Vi følger drengene Wilhelm og Kars i deres opvækstår under og omkring 2. Verdenskrig. Wilhelm er en kunstnerisk begavet dreng med en nazistisk far, der meget mod sin vilje indrulleres i de nazistiske ungdomskorps "Jungvolk" og "Hitlerjugend" og til sidst sendes til Østfronten. Drengenes historier fortælles parallelt, men forenes til sidst, da de to hovedpersoner mødes efter krigen med Kars´ far som den store fællesnævner. Fælles for begge drenge er dog, at deres fædre er fraværende, henholdsvis fysisk og åndeligt. Romanens overordnede tema er "Det Tredje Riges" storhed og fald, og det danske mindretals eksplosive vækst og stagnation efter krigen. Finn Egeris Petersen: 1989-2000 præst i Arrild/Toftlund i Sønderjylland, 2000-2008 i Den danske Menighed i Paris og fra 2008 i Den danske Menighed Sct. Jørgen-Mørvig i Flensborg.

Udflugt til Sydslesvig torsdag 11/5 – lørdag 13/5
11. maj 2017 - 09.00 - Randers Arena

Arrangør: GF-Mariagerfjord. Vi bor og spiser på Christianlyst og kører ud derfra. 11/5 kl. 9.00: Afgang fra Randers Arena. Formiddagskaffe ved bussen - Ejer Bavnehøj
Frokost og rundvisning på Jaruplund Højskole. Indkvartering og aftensmad på Christianslyst. 12/5: Frederiksstad (sejltur) – frokost i Paludanushuset. Kaffebord på Roter Haubarg. Aftensmad og aftensang på Christianslyst. 13/5: Istedløven - Flensborg Harreslev Danske Kirke v. Bente og Peter Hillebrecht Sporskifte Danske Forsamlingshus v. Kay von Eitzen (frokost). Kaffe og indkøb hos Fleggaard. Hjemtur med aftensmad på Løsning Kro. Tilmelding senest 9/4 t til Erik Overgaard tlf.32180186, erik@keovergaard.dk Pris 1900 (fuld forplejning og entreer, excl.drikkevarer) - enkeltværelse + 150 kr. Betaling senest 10/4 (angiv navn) til:
Jutlander Bank: reg.nr 9338 kontonr. 3220141526

Grundlovsmøde
5. juni 2017 - 15.00 - Sct. Clemens Kirke

Kultur- og kirkeminister Mette Bock, Horsens, holder grundlovstalen. Fællessang og korsang, gratis kaffebord. Sct. Clemens Kirke og Grænseforeningen
samarbejder om det årlige grundlovsmøde. Vejret bestemmer, om vi skal være ude eller inde.

Danmark – Werner Bests forsøgsland
4. oktober 2017 - 19.00 - FOF, J.V. Martins Plads 1, 8900 Randers C

Foredrag af Niels-Birger Danielsen, Roskilde. Entré for GF-medlemmer: 50 kr. ”Da Werner Best ankom som rigsbefuldmægtiget til København 5. november 1942, ventede københavnerne sig det værste. Bests ry var løbet forud for ham, og han havde fået tilnavnet 'Blodhunden fra Paris', hvor han havde været krigsforvaltningschef siden 1940.....” Niels-Birger Danielsen, født i Randers og student fra Randers Statsskole, cand.phil. i historie med speciale i besættelsestidens historie, forfatter og journalist.
Medforfatter til ”Gestapochefen. Karl Heinz Hoffmann – den kultiverede nazist”, forfatter til biografien "Werner Best – tysk rigsbefuldmægtiget i Danmark 1942-1945" og "Modstand - Frihedskampens rødder 1933-1942".

Ringkøbing og omegn, Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn

”Det danske mindretals rolle i det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde”.
23. februar 2017 - 19.30 - Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Formand for SSF, Jon Hardon Hansen, Sild, vil i sit foredrag belyse ”Det danske mindretals rolle i det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde”. Sønderjylland er udkant i Danmark. Slesvig-Holsten er udkant i Tyskland. Hvordan kan det danske og det tyske mindretal gøre den dansk-tyske grænseregion til et attraktivt sted at leve for de kommende generationer? I samarbejde med Folkeuniversitet. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail / tlf. 29268943 senest 20. februar

Forfatter og historiker Morten Møller, Svendborg, fortæller
16. marts 2017 - 19.30 - Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Den prisvindende forfatter og historiker Morten Møller, Svendborg, fortæller med udgangspunkt i sin anmelderroste bog ”Ellen og Adam” om direktørdatteren Ellen Schou, som i 1930'erne rejser til Sovjetunionen, bliver hemmelig kurer og gift med norske Adam. En dokumentarisk historie om politisk radikalisering og ideologisk forblindelse. I samarbejde med Folkeuniversitetet. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 13. marts.

Forårsmøde
20. april 2017 - 19.00 - Vedersø Kirke

Efter en kort andagt ved Christian Ulrich Terp i Vedersø Kirke fortsætter aftenen med kaffebord i Vedersø Kulturcenter (tidligere Sognegården). Efter kaffen overtager ”DE EVENTYRLYSTNE” med et program om Skagensmalerne i sange og ord, toner og billeder og med fællessang. En god musikalsk oplevelse venter os denne aften. Fællesarrangement med Grænseforeningen Skjern/Tarm/Videbæk, Foreningen Norden og Husmoderforeningen. Pris: 100 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 17. april.

Aftentur til Hover
18. maj 2017 - 17.30 - Museumspladsen

Vi mødes på Museumspladsen og tager bussen til Hover, et landsogn som har meget at byde på. Guidet tur, hvor vi undervejs stifter bekendtskab med Hover kirke (med i kulturkanon), shelterpladsen i Hoverdal Plantage, Hover Fritids- og Kulturcenter, Kvindelunden, den smukt istandsatte gamle skole ved Hover Å (bevaringsprisen 1990), Etatsråd Alfred Sørensens gravhøj i området omkring Munks Plantage. Et besøg hos Søren Sørensen i Muldbjerg, der har en imponerende samling af veterantraktorer og veteranbiler. Vi slutter af i Muldbjerg Mølle, som nu anvendes til koncerter samt et årligt julemarked. Pris: 150 kr. for bus og traktement. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest mandag den 15. maj.

Sommerturen går i juni måned til Sverige
12. juni 2017 - 08.00 - Stockholm

Der planlægges en tur til Sverige/Stockholm i tiden fra den 12. juni til 17. juni 2017. Program udarbejdes. Turen er i samarbejde med Foreningen Norden.

Grillaften i Egeris
17. august 2017 - 17.00 - Afgang i bus fra Museumspladsen

Bussen kører os til Møllehytten i Egeris, hvor Peder Christensen fortæller om stedet og egnen, og mens grillen brænder til, er der mulighed for at komme op  i det nye udsigtstårn i skoven eller gå en tur langs bækken ned til Vorgod Å. Bagefter er der gang i grillen og Jonna og Bo Trelborg har igen forberedt lækker aftensmad efterfulgt af kaffe og kage. Pris: 150 kr. Tilmelding til til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 14. august.

Generalforsamling og ”Sangens fortælling og fortællingens sang”.
21. september 2017 - 18.00 - Medborgerhuset, Brogaardsvej 2, Ringkøbing.

Traditionen tro starter aftenen med fælles middag, og efter en kort generalforsamling overtager højskolelærer Jacob Vestager Tybjerg, Uldum, aftenen med sit sprudlende indslag:”Sangens fortælling og fortællingens sang”. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 18. september.

Københavnertur
25. oktober 2017 - 08.00 - Afgang med bus.

København i oktober.  Vi påtænker en tur til København  den 25. - 26. oktober med besøg på bl.a. Grænseforeningens hovedkontor , Folketinget med rundvisning ved Grænseforeningens landsformand Mette Bock samt evt. teater, musik eller museumsbesøg. Program udarbejdes. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk.

Adventsmøde
29. november 2017 - 19.30 - Aktivitetscentret, Fjordparken, Holmelunden 10, Ringkøbing.

Vi starter aftenen med glögg og klejner. Herefter vil Willy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. I samarbejde med Grænseforeningen for Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 80 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com / tlf. 2926 8943 senest 26. november.

Juletur til Flensborg
5. december 2017 - 08.00 - Afgang i bus fra Museumspladsen

Kører vi på vores traditionelle tur til den julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Der bliver et fælles programpunkt i byen, og der bliver mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - husk særskilt tilmelding hertil! Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Turen er i samarbejde med Grænseforeningen i Skjern/Tarm/Videbæk. Pris: 160 kr. Tilmelding til pmjohannsen@gmail.com /tlf. 2926 8943 senest 1. december.

Silkeborg-Hammel og omegn, Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Sydslesvigudvalget og generalforsamling
6. marts 2017 - 19.00 - Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Foredrag ved medlem af sydslesvigudvalget Christian Juhl. Christian Juhl er valgt til folketinget for Enhedslisten, ganske vist ikke i Silkeborg, men han er stadig bosiddende i Silkeborg, hvor han har været erhvervsaktiv i mange år. Christian Juhl har altid interesseret sig for mindretal. Det bliver spændende at høre, hvad han og hans parti mener om vore nationale mindretal. Efter foredraget er der generalforsamling ifølge vedtægterne. Kaffe/the med brød: 50 kr.

Skanderborg og omegn, Grænseforeningen for Skanderborg og omegn

Sangaften med Johan Herold
15. marts 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Årets første sangaften under ledelse af Johan Herold og under medvirken af lokale kor. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Generalforsamling og fortælling
3. april 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Vi forventer deltagelse fra vores venskabsforbindelse i Skovlund – Valsbøl og efter generalforsamlingen og kaffen vil Johan Herold tale om: Hvorfor kan vi fejre 120 års jubilæum i år, når Grænseforeningen først oprettedes i 1920”?

Udflugt til Sydslesvig
7. juni 2017 - 08.00 - Sydslesvig

Årets udflugt går til Sydslesvig. Vi begynder med at besøge Cricket- og Kunstcenter Mikkelberg ved Husum og fortsætter til Nordens Venedig, Frederiksstad, hvor vi tager på kanalrundfart og har tid til at nyde det smukke torv med de mange fine gavlhuse. Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Folkemøde på Ejer Bavnehøj
27. august 2017 - 11.00 - Ejer Bavnehøj

Friluftsgudstjeneste klokken 11.00 ved sognepræst Benedikte Baggesgård. Kl. 13.00 velkomst ved Grænseforeningens formand Mette Bock. Det øvrige program præsenteres senere.

Efterårsmøde om Jeppe Aakjær
18. september 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Foredrag ved forfatter og foredragsholder Bjarne Nielsen Brovst om Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl. Marie Bregendahl var Aakjærs første kone, opvokset i hans hjemstavn. De flyttede til København, hvor de levede i fattigdom og blev skilt efter få år. Marie Bregendahl blev ligeledes forfatter, men mindre kendt. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

120 års fødselsdagsfest med Mette Bock
6. oktober 2017 - 18.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Middag med festtale ved Grænseforeningens formand Mette Bock, underholdende indslag med musik og sang. Tilmelding kan ske til Doris Nielsen tlf.: 86571361.

Sangaften med Johan Herold
25. oktober 2017 - 19.30 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Årets anden sangaften under ledelse af Johan Herold og under medvirken af lokale kor. Entré inkl. kaffe/te og kage 30 kr.

Gudstjeneste, Halfdan Rasmussen, Gøg og Gogge, Storm P mm.
12. november 2017 - 14.00 - Kirkecentret ved Skanderup Kirke

Fællesarrangement med Menighedsrådet. Gudstjeneste ved sognepræst Heidi Torp klokken 14.00 Derefter kaffe og foredrag ved Lillian Hjort-West, Bornholms Højskole, ”Rundt i den humoristiske verden”. En rundrejse med Halfdan Rasmussen, Victor Borge, Gøg og Gokke, Storm P., Osvald Helmuth, Johannes Møllehave og andre, der skaber glæde.

Skiveegnens Grænseforening

"Sydslesvig og Norden".
21. februar 2017 - 19.00 - Skives bibliotek

Chefredaktør for Flensborg avis Jørgen Møllekær taler om "Sydslesvig og Norden".

Generalforsamling og fortælling
30. marts 2017 - 19.00 - Resen sognegård

Skiveegnens grænseforening holder årsmøde. Her vil lektor Ole Due, Nr. Nissum tale om "Sønderjylland under krig og genforening"

"Jørgen Bukdahl - en nordisk og europæisk åndshøvding"
25. april 2017 - 19.00 - Skives bibliotek

Filosof Rasmus Vangshardt, København, taler om "Jørgen Bukdahl - en nordisk og europæisk åndshøvding"

Studietur til Sydslesvig
15. september 2017 - 07.00 - Aabenraa, Kobbermølle, Jaruplund mm.

15.-17. september 2017  fra Skive kl. 7.00, Holstebro 8.00, hedeager kirke Herning 9.00, Vejle DTC 10.00 Pendlerplads v/afk. 63 Bramdrupdam. Ankomst Åbenrå kl. 11.30

I Åbenrå besøger vi Bladhuset med den fælles dansk-tyske avisredaktion fremvist af gen.sekr Uwe Jessen. Vi får en sandwich fra Lagkagehuset og vises rund på Brundland slot og på Kobbermøllen ved Kruså af fhv. forskningsleder, arkivar Lars Henningsen. Vi spiser og overnatter på Jaruplund højskole hos forstander Dressø. Lørdag vil vicepræsidenten for de europæiske mindretal Dieter Küssner guide os igennem Vestslesvig fra Meldorf til Husum kirke og Mikkelbjerg. Søndagen er forbeholdt Helligåndskirken med Bjørn Nørgaards kunst. Det er provst Viggo Jacobsens danske hovedkirke i sydslesvig. Derefter besøger vi museumbjerg med Nordeuropas fineste Jugendsamling og en Nolde afd. Vi ser kirkegården med Istedløven og evt. det danske centralbibliotek m.m. På vejen hjem gør vi ophold ved grænsen. Forventet hjemkomst ved aftentiden den 17. september. Mere udførligt program senere.

Prisen for turen bliver 1.999,- kr.  Tilmelding sker til DSUK i Viborg stifts rejsekonto                                                reg. 7500 konto 7019682  ved at betale et depositum på 200,- kr. Navn og e-mail. adr. bedes anført.

mvh. Henrik Forman tlf. 60729017 e-mail: hforman46@gmail.com, som er arrangør for Skiveegnens grænseforening, Folkekirken i udlandet og Salling kirkehøjskole.

Mads Callesen "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland"
28. september 2017 - 19.30 - Skive sognegård

Sognepræst Mads Callesen fortæller om "Min opvækst i Åbenrå og Sønderjylland". Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem Grundtvigs forum.

Anke Spoorendonk fortæller
24. oktober 2017 - 19.00 - Skives bibliotek

Delstatsminister i Slesvig-Holstein Anke Spoorendonk  taler om:  "Min tid som politikker".

Skjern-Tarm-Videbæk Egnen, Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen

Min tid i Nord-Norge
21. februar 2017 - 19.00 - Kirkehuset, Kirkegade, Tarm

Denne aften fortæller Peder-Henning Søderstjerna, Lønborg, om sine år som præst i det nordligste Norge. Vi hører om de oplevelser og udfordringer, som livet i Lofoten og Fauske giver. Der bliver også vist billeder fra den fantastiske natur deroppe. Der bliver Sønderjysk Kaffebord!! Pris 75 kr. incl. kaffe, men har                             du kage med er aftenen gratis

Generalforsamling
26. marts 2017 - 14.00 - DHE, Skolebyen 11, Skjern

BEMÆRK NY DATO
Først bliver vi vist rundt og får fortalt om den store og kreative skole. Derefter er der generalforsamling og kaffebord. Efter kaffen viser vi et diasshow: Året der gik. Peder Christensen har haft kameraet med til de mange arrangementer vi har haft, og det er der blevet mange rigtig gode billeder ud af.

Besøg på Skjern Papirfabrik
4. april 2017 - 19.00 - Papirfabrikken, Birkvej 14, Skjern

Virksomheden er Danmarks eneste papirfabrik. Den forarbejder udelukkende papirmaterialer af genbrugspapir. De store maskiner kører i døgndrift 360 dage om året og producerer årligt 60.000 tons karton og papir. Vi bliver vist rundt på den store fabrik i mindre hold og under kaffen er der mulighed for at få uddybet indtrykkene. Begrænset deltagerantal. Tilmelding nødvendigt: bo.trelborg@gmail.com  9737 5270-5192 0900 Pris 75 kr.

Forårsmøde
20. april 2017 - 19.00 - Vedersø Kirke

Vi begynder i Vedersø Kirke, hvor der er en kort andagt ved Christian Ulrik Terp, Som før ansættelsen sidste forår i Vedersø var præst for den danske menighed i Slesvig. Derefter er der kaffe i Vedersø Kulturcenter og efterfølgende underholder: DE EVENTYRLYSTNE med et program om Skagensmalerne i sange og ord, toner og billeder og med fællessang. En god musikalsk oplevelse venter os denne aften. Pris 100 kr. Tilmelding til: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 17/4

Forårstur
19. maj 2017 - 19.00 - Kulsøen, Nr. Viumvej, Troldhede

Denne aften er der mulighed for at få en guidet vandretur rundt om Kulsøen eller at blive kørt med Skovtrolden til Bertel Jensens dyrehave. Begge ture slutter fælles med kaffebord ved Kulsøen. Da der er begrænset plads på Skovtrolden (20 personer) er tilmelding hertil nødvendigt: bo.trelborg@gmail.com  97375270 Pris: Kulsøen m. guide: 50 kr. Dyrehaven m. Skovtrolden: 90 kr.

De danske årsmøder i Sydslesvig
9. juni 2017 - 16.00 - Sydslesvig

Årsmøderne begynder flere steder fredag aften. Vi mødes fra vort område i Tarp, hvor vi først går en tur langs Trene Å, inden der er hyggeligt samvær omkring grillen. Dagen slutter med aftensang og kaffe for os og de lokale i kirken. Lørdag formiddag er der debatmøde på Flensborghus og om eftermiddagen er der fest i vor venskabsby, Ladelund. Søndag morgen er der flaghejsning, andagt og morgenkaffe i Sporskifte. Derefter kan man deltage i de store årsmøder i Flensborg eller Slesvig. Vi sørger for forplejning og overnatning. Man kan deltage i enkelte dele af årsmødearrangementerne, som man har lyst til. Årsmødeprogrammet kan ses på http://syfo.de/aarsmoede/

Tilmelding til: bo.trelborg@gmail.dk

Grillaften og tur langs Omme å
16. juni 2017 - 18.30 - Ørbækvej 22, Hoven

Hos Birthe og Poul Johnsen, der bor lige ned til den smukke Omme Å. Her går vi først en tur på engen, mens grillen brænder til. Så er der lækker aftensmad, og vi slutter med kaffe og kage. Pris 75 kr. inkl. mad og drikke.

Udflugt til Sydslesvig
26. august 2017 - 07.15 - Skjern Tekniske skole, kl. 7.15 Tarm rutebilstation 7.25

Udflugten går i år til Flensborg-området. Det første vi besøger, når vi har passeret grænsen, er Kobbermølle Industrimuseum. Det er lige istandsat og nyopstillet, og er et meget spændende oplevelsessted. Det er også her vi spiser vores frokost. Inde i Flensborg-centrum besøger vi Romhuset Braasch, som er det eneste sted i Flensborg, hvor der fremstilles rom.  Ud over at blive vist rundt, er der også smagsprøver på deres fine rom. Næste stop er Det Danske Generalkonsulat, hvor generalkonsulen giver eftermiddagskaffe. Derefter ser vi Istedløven, som nu står på sin oprindelige plads på den gamle kirkegård i Flensborg. Og så går det mod Ladelund, hvor vi skal have aftensmad, inden vi begynder hjemturen.  Tilbage ca. 21,45. Pris: 550 kr. for medlemmer – 600 kr. for andre – alt incl. Tilmelding til turen snarest, da der normalt er venteliste.

 

Nygaards Afrika
21. september 2017 - 18.00 - Nr. Lydumvej 110, Lydum, 6830 Nr. Nebel

Storvildtjæger Niels Nygaard byder os velkommen og fortæller om sine jagter inden vi får en dejlig middag med masser af flæskesteg. Derefter viser han og rundt på de 400 m, hvor de mange dyr og trofæer er udstillet. Her er bl.a. ”de 5 store” dyr fra Afrika, som det eneste sted i Nordeuropa. Hvert dyr har en historie, som kun Niels Nygaard kan fortælle. Pris 225 kr. inkl. middag og kaffe. Tilmelding senest fredag den 15. september til: bo.trelborg@gmail.com 9737 5270 – 5192 0900

1. Verdenskrig
9. oktober 2017 - 19.00 - Seniorcenteret, Holger Danskes Plads 4, 1 sal, Skjern

En aften med breve og effekter fra 1. verdenskrig. Annette Kofoed viser og fortæller om sine breve, postkort og billeder fra sønderjyske soldater, som deltog på Vestfronten under krigen på tysk side. Der bliver også tid til at andre kan fortælle om medbragte effekter og små beretninger fra 1. verdenskrig. Pris 75 kr. incl kaffe (har man effekter med er aftenen gratis).

Tur til København
25. oktober 2017 - 08.00 - Afgang med bus.

Den 25. og 26. oktober  sammen med Ringkøbing. Med bl.a. besøg på Grænseforeningens hovedkontor og rundvisning i Folketinget ved Mette Bock. Nærmere herom senere

Adventsmøde
29. november 2017 - 19.30 - Aktivitetscenteret, Holmelunden 10, Ringkøbing

Vi starter aftenen med gløgg og klejner. Herefter vil Villy Egmose, afbrudt af en kaffepause, bringe os i den helt rigtige adventsstemning med fællessang, spil og causeri. Pris 80 kr. Tilmelding: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 26/11

Juletur til Flensborg
5. december 2017 - 08.30 - Skjern Rutebilstation

Den traditionelle tur til det julepyntede Flensborg med kaffe og rundstykker undervejs. Det bliver et fælles programpunkt i byen og mulighed for fællesspisning i ”Borgerforeningen” - Husk særskilt tilmelding hertil. Efter at have gjort Flensborg på egen hånd kører vi hjemad kl. 17.00. Pris 160 kr. Tilmelding til: pmjohannsen@gmail.com , tlf. 2926 8943 senest 1/12

Viborgegnen, Viborgegnens Grænseforening

Om Luthers Kamp og Luthers kærlighed
21. februar 2017 - 19.30 - Ans sognegård, Søndermarksgade 2, 8643 Ans

Cand.theol  og forfatter Peter Værum  giver  en fri fortælling med sjove detaljer:  Om Luthers Kamp og Luthers kærlighed .  Aftenens fortæller påstår, at  der  skal en fortæller til ligesom i gamle dage, før  vi  forstår,  at den lærde munk  trådte op imod den katolske kirke samt de fleste af landets fyrster - og  som ældre oplevede kærligheden på sin egen reformatoriske måde.  Arrangeret  af foreningen Norden på  Kjellerupegnen sammen med Ans-Grønbæk Menighedsråd

Generalforsamling og sang
15. marts 2017 - 19.30 - Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, 8800 Viborg

Generalforsamling i Viborgegnens Grænseforening med dagsorden efter vedtægterne. Efter kaffen underholder Karen Marie Ravn (fortæller) og Thorben Sparre (klaver) med temaet  Foråret i højskolesangbogen og  salmebogen.

Sjælland

Dianalund og Stenlille, Sønderjysk Forening for Dianalund og Stenlille

Flemming B. Muus, containere og Kattrup.
22. februar 2017 - 19.30 - Degneparken, Degneparken 1, 4293 Dianalund

Foredrag. Henning Bonde og Finn Jensen har gjort det igen! Denne gang handler foredraget om Flemming B. Muus, containere og Kattrup.

Generalforsamling
4. april 2017 - 19.30 - Degneparken, Degneparken 1, 4293 Dianalund

Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen fortæller Ernst Hansen om sine mange års interesse for og arbejde med grænselandet, bl. a. sine 18 år som formand for vores lokalforening.

Fuglebjerg og Hyllested, Grænseforeningen for Fuglebjerg og Hyllested

Generalforsamling
20. april 2017 - 18.30 - Missionshuset, Korsørvej 15, 4250 Fuglebjerg.

Generalforsamling. Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen fællessang og kaffebord. Billedserie fra Sydslesvig. Entre inkl. 3 stk. smørrebrød samt øl, vand, kaffe, te og kage kr. 100,-. Tilmelding nødvendig senest 11. april til Erling Nielsen.

Guldborgsund, Grænseforeningen for Guldborgsund og omegn

Generalforsamling og SSF`s generalsekretær
7. marts 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Ordinær generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen holder generalsekretær for Sydslesvigsk Forening (SSF) Jens A. Christiansen foredrag.  SSF er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation med 24 tilsluttede foreninger. Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme dansk og nordisk kultur samt at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig. Det danske mindretals medlemmer opfatter sig selv som danske sydslesvigere, tyske statsborgere – med dansk identitet. Alle er velkomne.

 

Tur til Thorsvang Samlermuseum
20. maj 2017 - 13.00 - Thorsvang Samlermuseum i Lendemarke ved Stege

Fællesarrangement. Grænseforeningen Guldborgsund, Grænseforeningen Lolland samt Nykøbing F. –aftenskoler arrangerer tur til Thorsvang Samlermuseum i Lendemarke ved Stege. Museet er baseret på Henrik Hjortkærs helt unikke samling af gamle ting og sager. Prisen er 60 kr. Vi kører i egne biler og mødes kl. 13.00 i Thorsvang. Vi drikker kaffe samme sted. Efter kaffen kører vi til Damsholte kirke, hvor Henning Due-Hansen fortæller om Danmarks eneste landsbykirke i rokokostil.

 

Niels Hanriksen og den gamle løve
2. oktober 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Foredrag af Niels Henriksen: ”En gammel løve krydser sit spor”. Om Istedløvens bevægede historie, dens ophavsmand, hvilke tanker der lå bag ideen om monumentets tilblivelse - om løvens lange rejser mellem Flensborg, Berlin, København og tilbage til Flensborg igen. Hvad repræsenterer den nu? Niels Henriksen er inkarneret sønderjyde, født i Bredebro. Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne.

 

Mette Bock og fremtiden i Grænseforeningen
13. november 2017 - 19.00 - Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

Grænseforeningens landsformand Mette Bock taler om ”Grænseforeningen nu,  i fremtiden og efter 2020, hvor foreningen bliver 100 år” . Betaling for kaffe og kage 30 kr. Alle er velkomne

 

Gørlev og Høng, Grænseforeningen for Gørlev og Høng

Generalforsamling og fortælling
22. marts 2017 - 19.30 - Høng Gymnasium, Hovedgaden 2, 4270 Høng.

Generalforsamling. Efter generalforsamlingen fortæller Peter Hering og Hans-Peter Nissen om den dansk-tyske grænse, krydret med sjove og finurlige enkeltheder og mærkelige og usædvanlige detaljer om grænsen. Vi hører også om andre europæiske og oversøiske grænsedragninger. Foredraget ledsages af fotos, som de to har taget ved mere end 20 besøg ved grænsen, hvor de kender hver eneste grænsesten.

 

Kreds 6 - Vestsjælland

Kredskursus
18. marts 2017 - 09.30 - Fuglebjerg Missionshus, Korsørvej 15, 4250 Fuglebjerg

Kredskursus i kreds 6, Vestsjælland. Taler: Chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis. Emne: ”Flensborg Avis som moderne brobygger til Danmark”. Taler: Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen. ”Markering af 100-året for Genforeningen”. Morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe. Pris kr. 100,-. Nærmere program ved henvendelse til kredsformanden. Tilmelding nødvendig senest 11. marts 2017 til kredsformand Erling Nielsen.

Kredsgeneralforsamling
18. maj 2017 - 18.00 - ”Værkerne”, lokale 202, Frederiksvej 27, 4180 Sorø.

Kredsgeneralforsamling. Vi starter med smørrebrød og hyggeligt samvær. Efter generalforsamlingen taler fhv. direktør i Grænseforeningen, Niels Henriksen, Sorø. Emne: ”En gammel løve krydser sit spor”. Tilmelding nødvendig senest 10. maj 2017 til kredsformand Erling Nielsen.

Lolland, Grænseforeningen for Lolland

Generalforsamling
20. marts 2017 - 19.00 - Sognets Hus, Kirkestræde 6, 4930 Maribo

Generalforsamling: Dagsorden ifølge vedtægter.

Efterfølgende  hyggeligt samvær med turistchef Marie Louise Friedrichsen.

Fællesarrangement til Thorsvang Samlermuseum og Damsholte kirke
20. maj 2017 - 13.00 - Thorsvang Alle 7, 4780 Stege

Lørdag den 20. maj kl. 13.00: Fællesarrangement.


Grænseforeningen Guldborgsund og Lolland besøger Thorsvang Samlermuseum, Thorsvang Allé 7, 4780 Stege.
Vi kører i egne biler.
Entre og kaffe 60 kr.
Kaffen drikkes på museet.
Museet er baseret på Henrik Hjortkærs helt unikke samling af gamle ting og sager.
Man tror ikke sine egne øjne, når man ser alle genstandene på hele Danmarks Samlermuseum, Thorsvang; museet, der aldrig bliver færdigt, og et vigtigt stykke Danmarkshistorie, som nu bliver fortalt gennem et utal af objekter.


Efter kaffen kører vi til Damsholte kirke, hvor Henning Due-Hansen fortæller om Danmarks eneste landsbykirke i rokokostil. Den ligger i Damsholte på Vestmøn i det småbakkede landskab tæt ved godset Marienborg.

 

Sydslesvigtur
23. juni 2017 - 00.00 -

3 -dages tur til Sydslesvig den 23-25 juni 2017.

 

Det tyske mindretal i Sønderjylland
24. oktober 2017 - 19.00 - Sognets Hus, Kirstræde 6, 4930 Maribo


Det tyske mindretal (BDN) i Sønderjylland ved formanden Hinrich Jürgensen, Tinglev.


I Sønderjylland bor omkring 15.000 mennesker (svarende til seks procent af befolkningen), der tilhører det tyske mindretal. Mindretallet kalder Sønderjylland også for Nordslesvig (Nordschleswig), til minde om den tid, hvor området var den nordlige del af hertugdømmet Slesvig. Mindretallet ser sig selv i dag som et vigtigt element i det gode naboskab mellem tyskere og danskere i grænselandet. Tidligere konflikter er overvundne, og det tyske mindretal er – sammen med mindretallene syd for grænsen – et godt eksempel på fredelig sameksistens af mindretal og flertal i Europa.
Alt dette og meget mere fortæller Hinrich Jürgensen om, så der venter os en spændende aften.
Pris: 50 kr.
Mandag den 14. november kl. 19.00: Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing Falster.

 

 

Næstved, Næstvedegnens Grænseforening

Generalforsamling
22. februar 2017 - 19.00 - VISP (VIdenscenter for Specialpædagogik) Birkebjerg Alle 3, Næstved.

Dagsorden iflg. vedtægter. Efter generalforsamlingen er der smørrebrød, øl og vand samt kaffe/te. Derfor gerne tilmelding. Velkommen til en hyggelig aften med
fællessang og socialt samvær. Bestyrelsen vil også gerne høre forslag og ønsker til kommende arrangementer.

”På rejse i et Grænseland”
18. april 2017 - 19.00 - Vordingborg Gymnasium & HF, Chr. richards Vej 45, Vordingborg

Foredrag ved pædagogisk konsulent Gunvor Vestergaard. De fleste danske gymnasieelever ved ikke, at der i Sydslesvig – midt i en tysk hverdag – lever et dansk mindretal på omkring 50.000 mennesker. Ifølge Gunvor Vestergaard, der er pædagogisk konsulent i Grænseforeningen, har de unge i grænselandet nogle erfaringer i forhold til temaer som integration, identitet og fordomme, der er relevante i gymnasiet.  Gunvor har de seneste år stået for udarbejdelsen af flere undervisningsmaterialer til gymnasier og folkeskoler. Hun vil gennem foredraget belyse den nye fortælling om Grænselandet. Gunvor Vestergaard er cand. mag i samfundsfag, idræt og film- og medievidenskab. Ansat som pædagogisk konsulent i Grænseforeningen. Arbejdsmæssige fokusområder er unge og undervisning. Er bl.a. med til at koordinere og uddanne Elevambassadører. Det er unge fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet, der tager rundt på danske gymnasier og fortæller om det at komme fra et mindretal. Gunvor Vestergaard (f. 1964) er født og opvokset i Aabenraa og har dermed et personligt kendskab til det dansk-tyske grænseland. 

For at lette transporten kan vi arrangere fælleskørsel. Ring på tlf. 55 73 26 35 eller send en mail til  larsbjerre2@outlook.dk hvis du bor nær eller i Næstved og vil køre med til Vordingborg - eller mail til Herbert Silz, herbert.silz@gmail.com hvis du bor på Møn eller vil vide mere om arrangementet.


 

Ringsted og omegn, Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Generalforsamling og tur til Sydslesvig.
27. februar 2017 - 19.30 - Aanlægspavillionen, Tvær Alle 5, Ringsted

Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter kaffen fortæller Mogens Larsen om den kommende tur til Sydslesvig, som arrangeres i samarbejde med FOF.

Roskilde, Gl. Roskilde Amts Grænseforening

Forårsmøde.
2. marts 2017 - 19.00 - Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Kim Greiner holder foredrag med titlen: ”Silkevejen og Usbekistan”. Kim Greiner er en rigtig eventyrer, han er medlem af Topas Globe-trotterklub, og han har rejst i over 42 forskellige lande på 6 kontinenter. Hans beskrivelse af foredragets indhold lyder: Vi skal først høre om Silkevejen, der gik fra Kina til Konstantinopel. Derefter tager vi til Usbekistan og besøger de gamle karavanebyer Bukhara og Sarmakand med bygninger som i 1001 nats eventyr og kvinder i farverige klædedragter, og vi får et strålende guldsmil, da formuen sidder i munden. Fælles kaffebord og hyggeligt samvær. Pris 50 kr. for medlemmer. Andre 75 kr.

Generalforsamling og Kulturmødeambassadører
25. april 2017 - 19.00 - Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4:

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag: 

    Ændring af foreningens navn til ”Midtsjællands Grænseforening”

5. Valg af næstformand og kasserer.

6. Valg af mindst 1 bestyrelsesmedlem-forslag til nye medlemmer ønskes.

7. Valg af 1 revisor

8. Valg af 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen hyggeligt samvær hvor foreningen er vært ved ost og rødvin. Herefter får vi besøg af Kulturmøde Ambassadørene med et program om: Grænselandets erfaringer – kan vi bruge dem til noget. Kulturmøde ambassadørerne er bindestregsdanskere. Vi består af en blanding af unge mennesker fra mindretallene i grænselandet, og etniske minoriteter fra det øvrige Danmark. Vores opgave er, at bidrage til en større viden om og anerkendelse af forskellige minoriteter på tværs af forskellige grupper i samfundet. Dette gør vi igennem dialogmøder. Kulturmødeambassadørprojektets primære formål er at bidrage til en øget sammenhængskraft i Danmark.

Besøg på Jægerspris Slot
26. august 2017 - 10.45 - Jægerspris Slot. Slotsgården 20, 3630 Jægerspris

Guidet rundvisning. Vi mødes udenfor slottet. Rundvisningen starter kl. 11.00 og varer ca. en time. Hvis I vil nyde en bid mad eller en kop kaffe på slottets cafe, bedes dette oplyst ved tilmeldingen, så bestiller vi plads. Dette er for egen regning. Pris for deltagelse i rundvisningen: medlemmer 50 kr. andre 75 kr. Tilmelding til Miriam Stender senest 12. august 2017. miriam@graensen-roskilde.dk eller telf. 40 61 66 45

Sangaften og Gule Ærter.
26. oktober 2017 - 18.00 - Kirke Saaby Forsamlingshus Fanøvej 1, 4060 Kirke Saaby

Efterårsmøde. Sangaften og Gule Ærter. Vi starter med at spise gule ærter, derefter synger vi sammen med Sawaraby koret og deres dirigent Anders Danman. Pris for gule ærter og kaffe 150,- kr. Drikkevarer er for egen regning Tilmelding til Miriam Stender senest 9. oktober 2017. miriam@graensen-roskilde.dk eller telf. 40 61 66 45

Slagelse og omegn, Sønderjysk Forening for Slagelse og omegn

Generalforsamling
19. marts 2017 - 14.00 - Slagelse Bibliotek Stenstuegade 1-3, 4200 Slagelse. Lokale 1.

Generalforsamling. Debat om foreningens fremtid. Foreningen er vært ved kaffe/the og kage.

Sorø, Grænseforeningen i Sorø

Foredrag og generalforsamling
18. april 2017 - 19.00 - ”Værkerne”, Frederiksvej 27, Sorø

Foredrag og Generalforsamling. Erik Lindsø er kendt og skattet som foredragsholder overalt i Danmark. Han er medlem i vores forening, da han jo bor her i Sorø. I mange år var han redaktør af Grænseforeningens blad ”Grænsen”, og i dag giver han sit bud på den udvikling, som Grænseforeningen har undergået her på det seneste. Han kalder sit indlæg ”Fra grænsebevarende til grænse­overskridende”. - Efter foredraget er Grænseforeningen i Sorø traditionen tro vært for sine medlemmer ved et Ost & Rødvins-bord, og aftenen afsluttes med afholdelsen af vor ordinære generalforsamling, hvor­til der separat vil blive indkaldt i god tid.

Syddanmark

Ejby - Asperup og omegn, Grænseforeningen for Ejby - Asperup og omegn

Generalforsamling
9. marts 2017 - 14.30 - Trine Bang Andersen, Åkanden 3, 5592 Ejby

Generalforsamling.
 

Esbjerg kommune - Ribe, Esbjerg og Bramming, Grænseforeningen for Esbjerg Kommune

Vintermøde
26. februar 2017 - 14.00 - Sognegården, Nørregade 52. Bramming

Fællesmøde med Grundtvigsk Højskoleforening i Bramming. Foredragsholder er Torben Bramming, sognepræst i Ribe. Han holder foredraget - Tretvunden snor brister ikke så let - om nødvendigheden af en ny folkelighed og en ny kirkelighed.
 

Faaborg-Midtfyn, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn

Generalforsamling samt Kærlighed og terror i Stalins Moskva
9. marts 2017 - 19.00 - Ferritslev Friskole, Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev

Generalforsamling (dagsorden efter vedtægter) samt foredrag om 

Kærlighed og terror i Stalins Moskva

Med udgangspunkt i sin anmelderroste bog "Ellen og Adam" fortæller forfatter og historiker Morten Møller om direktørdatteren Ellen Schou, som i 1930'erne rejser til Moskva og bliver hemmelig kurer i kommunismens tjeneste. Mens hundredtusinder henrettes i Sovjetunionen, rejser Ellen til udenlandske hovedstæder med dobbeltbundede kufferter og store pengebeløb. Mens naboer og kolleger forsvinder under de voldsomme udrensninger, føder Ellen en datter midt i Stalins Moskva. Knap 80 år senere forsøger denne datter at blive klogere på, hvem hendes mor egentlig var, og i Morten Møllers bog er det blevet til en anderledes beretning om politisk radikalisering i et Europa på randen af krig. "Ellen og Adam" blev i 2015 kåret som Årets Historiske Bog, og Morten Møller modtog i 2016 Søren Gyldendal Prisen for sit faglitterære forfatterskab.

Entré 50 kr. (incl. kaffe og kage)

Som dybest brønd: Jeppe Aakjær og Carl Nielsen i samspil
18. maj 2017 - 19.30 - Carl Nielsen-salen, Carl Nielsen-skolen, Lumbyvej 98, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Foredrag v. prof. Johs. Nørregaard Frandsen

Omkring 1900 brød kunstnere som Carl Nielsen, Jeppe Aakjær, Johannes V. Jensen, Marie Bregendahl, Johannes Larsen, Fritz Syberg og Anne Syberg igennem med nye måder at skildre virkeligheden på. Fynske Carl Nielsen og jyske Jeppe Aakjær fandt således hinanden i et kunstnerisk samspil, der blev til guld i dansk sangskat. I foredraget skildrer Nørregaard Frandsen sider af Aakjærs digtning og hvordan Nielsen og han samarbejdede. Desuden indkredses de særlige erfaringer, der prægede de to som repræsentanter for en generation af kunstnere, vi i dag kalder ’det folkelige gennembrud’. Foredraget former sig som en fortælling med eksempler og anekdoter.

Fredericia og Middelfart, Grænseforeningen Fredericia og Middelfart

Generalforsamling og sang
22. marts 2017 - 19.30 - Trinitatis Sognegård, Danmarksgade 61, 7000 Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne. Kaffebord, fællessang og spillemandsmusik.

Bustur til Rendsborg
14. september 2017 - 08.30 - Fredericia Banegård

En guidet tur med Gerhard Hansen, tidligere præst for Rendsborg og omegns danske menigheder. Udførligt program følger i Grænsen i 2017.
Prisen bliver ca. 500 kr. Tilmelding og betaling senest 1. september til Marie Fink-Nielsen på tlf. 40 92 77 42 eller mail: Marie.Fink.Nielsen@gmail.com. Opgiv venligst telefonnummer og mailadresse ved tilmelding.

Fyn, Grænseforeningerne på Fyn

Udflugt til Christiansfeld mm.
20. maj 2017 - 08.00 - Christiansfeld

Programmet er først besøg i Christiansfeld, der sidste år kom på Unesco's verdenskulturarvsliste. Der vil være guidet rundvisning i byen og i brødremenighedens lokaler. Frokost på Brødremenighedens hotel. Derefter besøg ved mindestenen for Chr. X's ridt over grænsen i 1920, besøg på Genforeningsmuseet samt hjemkørsel via Hejlsminde og Skamlingsbanken.

Opsamling Nyborg (Toldbodgade) kl. 8.00, Dalumhallen kl. 8.30, Middelfart (Stavrby skov rasteplads) kl. 9.00

Pris (incl. frokost og 2 x kaffe m. brød): 600 kr. for medlemmer, 675 kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding og betaling senest 1. maj på konto 2019 7785627094 og til Karen Berg Hansen tlf. 6260 1153 / 2366 8552 eller Grete Ranum ylf. 6531 4831.

Haderslev, Grænseforeningen Haderslev

”Det dansk-tyske grænseland - en europæisk model for sameksistens mellem mindretal og flertal?”
9. marts 2017 - 19.00 - Skrydstrup Forsamlingsgård

Jørgen Kühl, rektor ved A.P.Møller Skolen i Slesvig, cand.phil. og ph.d. i historie, kendt for sit kendskab og engagement i mindretalsforhold, anerkendt for utallige publikationer og konferenceindlæg ved universiteter m.v. vil med sin omfattende viden delagtiggøre os i et spændende emne. Entrè/kaffe: Medlemmer/ikke medlemmer: 80 kr./100 kr.

”Med fingeren på pulsen for danskheden i Sydslesvig” og generalforsamling
30. marts 2017 - 19.00 - Hoptrup Efterskole

Jon Hardon Hansen, formand for SSF, præst for den danske menighed på Sild. Efter ti år som næstformand i SSF (Sydslesvigs kulturelle forening) valgt som formand i 2013. Med sit mangeårige aktive og anerkendte virke i bagagen vil vi få en aktuel orientering suppleret med tanker for fremtiden.                                                -  Efter kaffepause (80 kr.) afholdes ordinær generalforsamling.

Kolding og omegn, Grænseforeningen for Kolding og omegn

Generalforsamling
8. marts 2017 - 19.00 - Kvarterhuset, Junghansvej 121, 6000 Kolding

Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen fortæller Grænseforeningens konsulent, Claus Jørn Jensen, om hvad der rør sig i foreningen af løst og fast. Kaffebord med boller og lagkage.

 

Tur til Skibsfartmuseet og Det lille Teater i Flensborg
9. marts 2017 - 08.00 - Flensborg

Fælles bustur for Kreds 20. Bussen starter i Horsens og samler op i Vejle og Kolding. Vi besøger Skibsfartsmuseet, der ligger lige ved siden af Flensborghus. Her får vi en rundvisning og kaffe. Herfra går turen til Restaurant Hellas i Wassersleben, hvor vi spiser aftensmad. Bagefter er der tid til grænseindkøb inden vi fortsætter til Det Lille Teater, hvor vi kl. 19,30 skal se forestillingen: ”Adressat ubekendt”. Den omhandler en situation, hvor to nære venner, Einstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932, og kommer ud i politisk/etiske dilemmaer. Den ene bor i USA, den anden i München, da Hitler overtager magten, og begge ejer et firma i fællesskab.
Pris pr. deltager: 400 kr, som skal indbetales på konto 7160-0001481824

Afgang med bus fra Horsens rutebilstation kl. 12.30. Opsamling i Vejle kl. 13.00 ved Transportcentret. Opsamling i Kolding ved afkørsel 65 Kolding Syd kl. 13.30.

Tilmelding og betaling senest den 23. februar til Svend Bonefeld tlf. 75 61 64 11 eller Jens Nørgaard tlf. 50 95 92 80.

Arrangør: Horsens Grænseforening i fællesskab med Kreds 20.

Cykeltur rundt om Nybøl Nor
24. juni 2017 - 09.00 - P-Pladsen bag Kongeaamuseet

Vi kører i bil til Gråsten. Her ser vi slotskirken og cykler dernæst rundt om Nybøl nor. Vi stopper undervejs og ser på smuk natur og historiske steder. Den medbragte madpakke spises undervejs og vi slutter af med fælles kaffe, når vi når tilbage til Gråsten. Her vil vi også se slotsparken. Tilmelding senest 17. juni på tlf.: 75 58 33 10 eller 75 58 33 05 (helst efter kl. 17) NB! Det vil være muligt at deltage i turen i bil.

 

Lottoaften i Gelting
3. november 2017 - 19.00 - Wilhelmstrasse 8, 24 395 Gelting

Vores venskabsforbindelse i Gelting inviterer til deres traditionsrige lottoaften med små og store præmier, samt med chance for at lære tallene op til 100 på plattysk. I pausen kan man købe mad og drikkevarer. Af hensyn til aftaler om samkørsel beder vi om tilmelding senest søndag den 29. oktober på tlf. 75 58 33 05 eller kogw@stofanet.dk

Kreds 20 - Sammenslutningen af Grænseforeninger fra Horsens til Kolding

Tur til Skibsfartmuseet og Det lille Teater i Flensborg
9. marts 2017 - 12.00 - Forskellige opsamlingssteder

Fælles bustur for Kreds 20. Bussen starter i Horsens og samler op i Vejle og Kolding. Vi besøger Skibsfartsmuseet, der ligger lige ved siden af Flensborghus. Her får vi en rundvisning og kaffe. Herfra går turen til Restaurant Hellas i Wassersleben, hvor vi spiser aftensmad. Bagefter er der tid til grænseindkøb inden vi fortsætter til Det Lille Teater, hvor vi kl. 19,30 skal se forestillingen: ”Adressat ubekendt”. Den omhandler en situation, hvor to nære venner, Einstein og Schulse udveksler breve over Atlanten i 1932, og kommer ud i politisk/etiske dilemmaer. Den ene bor i USA, den anden i München, da Hitler overtager magten, og begge ejer et firma i fællesskab.
Pris pr. deltager: 400 kr, som skal indbetales på konto 7160-0001481824. Afgang med bus fra Horsens rutebilstation kl. 12.30. Opsamling i Vejle kl. 13.00 ved Transportcentret. Opsamling i Kolding ved afkørsel 65 Kolding Syd kl. 13.30. Tilmelding og betaling senest den 23. februar til Svend Bonefeld tlf. 75 61 64 11 eller Jens Nørgaard tlf. 50 95 92 80.

Årsmøde i Kreds 20
30. marts 2017 - 19.00 - Vingsted Mølle, Vingstedvej 58 7182 Bredsten

Marianne Brink Jensen fortæller om Sydslesvigske børns ferierejser til Danmark fra 1949 til 1974. Marianne Brink Jensen er cand.mag. i historie og dansk og adjunkt på Business College Syd. Hun har lige skrevet speciale om sydslesvigske feriebørn 1949-1974, hvor hun til dels har opholdt sig på Det danske centralbibliotek i Flensborg. Derfra fik hun kontakt til tidligere leder af Feriekontoret og tidligere feriebørn. Tilmelding senest den 23. marts til Kirsten Rykind-Eriksen på mail rykind@bbsyd.dk eller tlf. 40 26 54 89.

Medlemsmøde Kreds 20
17. august 2017 - 17.00 - Christianskirken, Christiansvej 4, 7000 Fredericia

Bjørn Nørgaards udsmykning af Christianskirken fremvises af kirkens guide kl. 17-18. Derefter serveres to stk. smørrebrød, øl, vand, te, kaffe og kage i kirkens mødelokale. Pris 50 kr. Samtidig afholdes almindeligt møde. Tilmelding til Kirsten Rykind-Eriksen senest den 10. august til Kirsten Rykind-Eriksen på mail rykind@bbsyd.dk eller tlf. 40 26 54 89

Kreds 22 - Sammenslutningen af Grænseforeninger i Sydvestjylland

Kirkevandring i Sydslesvig
20. maj 2017 - 10.00 - Sydslesvig

Grænseforeningerne i Sydvestjylland Kirkevandring i Midtsydslesvig med guide provst Viggo Jacobsen m.fl. Danske Sømands- og Udlandskirker, Ribe stift indbyder i samarbejde med Grænseforeningerne i Sydvestjylland til ”Kirkevandring i Midtsydslesvig”. Denne gang fokuserer vi på Midtsydslesvig, og lokale guider er provst Viggo Jacobsen og de lokale danske præster. Vi mødes kl. 10:00 i Den danske kirke for Læk og omegn, Osterstrasse 5, D 25917 Leck, hvor vi drikker formiddagskaffe og har orientering ved pastor Henriette Knudsen. Derefter kører vi til Ladelund, hvor vi ser gravpladsen for omkomne i koncentrationslejr Ladelund, bl.a. mange hollændere fra byen Putten – vi besøger også INFO-lokalerne ved kirken. Derefter tager vi til kroen i Ladelund - i gåafstand - her serveres en let middag – pris ca. 100,- kr. Efter middagen kører vi til Valsbøl danske kirke (Valsbølhus), Kirchenweg 17, D 24980 Walsbüll. Pastor Finn Rønnow orienterer om arbejdet. Næste holdt på turen bliver Den danske kirke i Tarp, Harkielweg 2, D 24963 Tarp. Her orienterer pastor Theresia Treschow-Kühl om arbejdet. Der er bestilt eftermiddagskaffe med æblekage på restaurant ”Kiek in”, Sankelmark, Bundesstrasse 76, D 24988 Oversee. Afslutningsvis bliver der mulighed for et besøg i Den danske kirke i Jaruplund, også her orienterer pastor Theresia Treschow-Kühl om arbejdet. Programmet forventes afsluttet inden kl. 16:00. Tilmelding skal ske senest 10. maj 2017 til Ib Ansgar Jensen, tlf. 21 99 91 49 eller mail: ansgar@esenet.dk

Nr. Nebel og omegn, Grænseforeningen for Nr. Nebel og omegn

Ej kamp blot for dagligt brød og generalforsamling
9. maj 2017 - 14.00 - Kulturhuset, Nr. Nebel

Foredrag ved Bodil Raakjær Jensen, Nymindegab. ".... ej kamp blot for dagligt brød." Fortælling om en grænselandsskæbne. I forbindelse hermed afholdes generalforsamling. Forslag til generalforsamlingen, afleveres til bestyrelsen senest 14 dage før.

Udflugt til "Kongernes Jelling"
1. juni 2017 - 10.00 - Nr. Nebel

Turen kommer i juni, men datoen er desværre ikke fastsat, men kommer i avisen i god tid før. Start fra Nr. Nebel ca. kl. 10.00. Vi kører til Hopballe kro, hvor vi får en lækker frokostbuffet med sild, tarteletter, flere lækre Hopballe kyllingeretter, samt kage og spændende oste. Efter frokosten kører vi til Kongernes Jelling, hvor vores guide holder et meget spændende foredrag med lysbilleder og vider og fortæller os om alt det spændende vi også kan se udenfor. Derefter bliver der rig mulighed for på egen hånd at gå rundt i området og fordybe sig i historien alt efter interesse og bentøj, samt gå ind og se den smukt restaurerede kirke. Vi drikker buskaffe inden vi forlader Jelling. På turen hjem kører vi ind over Åst, Billund, Grene Sande og Varde. Forventet hjemkomst kl. 17.30. Prisen er ca. 430,oo og dækker Bufet på Hopballe kro, entre, guide og buskaffe/brød. Nærmere oplysninger ved formanden.

Tur til Vesterled
6. september 2017 - 19.00 - Vesterled, Sdr. Hauervig

Snak sammen om samkørsel og så mødes vi til et par hyggelige timer i fællesskab med folkene fra Holsted og som sædvanlig et par flinke lærere som altid.

Sangeftermiddag
24. oktober 2017 - 14.00 - Plejehjemmet i Nr. Nebel

Sangeftermiddag

Nyborg og Kerteminde, Grænseforeningen for Nyborg og Kerteminde

Generalforsamling og breve fra sønderjyske soldater.
8. marts 2017 - 19.30 - ”Bastionen” ( tidl. Borgerforeningen), Nørrevoldgade 63, Nyborg

Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter generalforsamlingen, serveres der kaffe med sønderjysk hjemmebagt brød. Tidligere skoleinspektør Ole Sørensen vil igen i år, holde et af sine foredrag om breve fra sønderjyske soldater m.m.

Udflugt til Sønderjylland
20. maj 2017 - 08.00 - Toldbogade mm.

Bl.a. med rundvisning i Brødremenighedens lokaliteter, samt Grænsemuseet. Brødremenigheden har sin oprindelse i 1415 i Bøhmen, hvor menigheden, efter Johan Huss´ blev brændt på bålet, blev mere eller mindre opløst og udvandrede til andre steder i Europa. Under Chr. VII fik de lov til at oprette en menighed og by på Tyrstrup gårdes jord i 1753, og gav byen navn efter kongen, Christiansfeld.
Kl. 08.00          Afgang Nyborg (Toldbodgade).
Kl. 08.30          Dalumhallen.
Kl. 09.00          Middelfart rasteplads (Staurby skov)
                        Formiddagskaffe. (Hylkedal)
                        Rundvisning i Brødremenighedens lokaliteter, samt Christiansfeld by.
Kl. 13.00          Frokost på ”Brødremenighedens hotel".
Efter frokost besøg ved mindestenen for Chr. X’s ridt over grænsen til Sønderjylland i 1920. Besøg på Grænsemuseet. Genforenings- og Grænsemuseet viser hvad der skete op til, og under genforeningen. Eftermiddagskaffe med kage. Hjemkørsel via Hejlsminde og Skamlingsbanken og ad den gamle hovedvej til Nyborg.
Kl. ca. kl. 19.00                   Hjemkomst i Nyborg.
Pris for medlemmer 600,00, ikke medlemmer 675,00
Tilmelding og betaling senest den 1. maj 2017 på konto: 2019 – 7785627094, til Karen Berg Hansen tlf. 6260 1153/2366 8552, eller Grete Ranum tlf. 653 14831.
Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Grænseforeningerne på Fyn.

2 dags tur Slien rundt
10. august 2017 - 08.00 - Nyborg

Torsdag den 10. – fredag d. 11. august
Torsdag:
Vi kører mod Slesvig med stop ved Hylkedal. Hvorfra turen fortsætter, på nordsiden af Slien (Slesvig fjord). Vi krydser fjorden ved Mysunde, hvor et af slagene fra 1864 foregik, videre over Slibroen vender vi tilbage til nordsiden af Slien. På et passende sted indtager vi deltagernes egen medbragte frokost og fortsætter til Tysklands mindste købstad Arnæs, med bl. a. besøg på Arnæs kirke m.m. Her drikke vi vores eftermiddagskaffe. Fra Arnæs og Kappel overnatning på det danske kursuscenter Christianslyst med middag og samvær om aftenen.
Fredag:
Efter morgenmad kører vi over broen, og kører langs sydsiden af Slien mod Slesvig. Undervejs besøg på Louiselund, Landgreve Karl af Hessens slot med en spændende anlagt have. Ved frokosttid, ankommer vi til Slesvig, hvor vi skal indtage frokost på den spændende og historiske kro, Goschs Hof, der ligger i Slesvig-bydelen Frederiksberg. Udover en lækker frokost kan vi nyde en masse billeder og andre rariteter. Efter frokost bliver der mulighed for at besøge Slesvig Domkirke, bydelen Holm, eller gå på egen hånd indtil turen igen går mod Danmark. Inden afgang drikker vi eftermiddagskaffe sammen med medlemmer af venskabskredsen i Slesvig.
Pris for medlemmer kr. 2200.00 ikke medlemmer kr. 2345,00. Tillæg for enkeltværelse kr. 75.00.

Prisen dækker: Bus, formiddagskaffe, logi og aftensmad, morgenmad samt frokost og eftermiddagskaffe om fredagen, samt rundvisning i Slesvig. Alle drikkevarer udover kaffe for egen regning

Bindende tilmelding og betaling til konto 6880-0001059541 senest 1. juni.

Tilmelding hos Grete Ranum tlf: 6531 4831 eller Kurt Taanquist tlf. 4016 3571.

Rødding - Vejen Grænseforening

Teatertur FORESTILLINGEN ER AFLYST PÅ GRUND AF SYGDOM
2. marts 2017 - 18.30 - Det Lille Teater, Marienstr. 20, Flensborg

Vi skal se forestillingen: ”Adressaten ubekendt”. Kom og vær med til en dejlig fælles teateroplevelse med gode skuespillere i det lille hyggelige teater midt i Flensborg. Vi planlægger samkørsel i egne biler. Alle er velkomne. Pris kr. 80. Sidste frist for tilmelding er den 21. februar til Kaj på tlf. 74841631/61748343, Dirk tlf. 74848971 eller til Hans Harald på tlf. 51542075 eller mail: hhs111@gmail.com

 

 

Generalforsamling og foredrag
16. marts 2017 - 19.30 - Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole, Kongeåvej 34, Vejen

Spændende historisk foredrag ved cand. mag Jesper Kikkenborg, Skibelund. Jesper er en blændende fortæller, og det er derfor en oplevelse at høre ham. Herefter er der gratis kaffe og dejlig kage. Efter kaffen holdes generalforsamling efter vedtægterne. Det er vigtigt at alle møder op og støtter foreningen, som støtter det danske mindretal i Sydslesvig.

Svendborg og omegn, Grænseforeningen for Svendborg og omegn

En mistet barndom i krigens Hamborg
15. marts 2017 - 19.30 - Sct. Jørgens Sognegård, Brydegårdsvej 15 i Svendborg

Ingrid Larsen har levet sin barndom i Hamborg under 2. verdenskrig. Hele hendes kvarter blev udbombet af de allirede. I 1943 kom hun for første gang til Danmark, for at leve et nogenlunde normalt liv. Efter 8 uger kom hun igen tilbage til Hamborg, og var der til krigens afslutning i 1945. Senere fandt hun sin mand på Fyn og bor nu i Nyborg. Efter foredraget afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Kaffe med brød kr. 50,- Tilmelding til Minna Bøgebjerg senest den 11. marts på telefon 6225 2223 eller på mail: grothdam@mail.dk

Sønderborg, Grænseforeningen for Sønderborg

” Danskhed og sprog i Sydslesvig”.
29. marts 2017 - 19.00 - Knøs Gård, Hørup

Foredrag ved rektor Jørgen Kühl, A.P.Møller-Skolen, det danske gymnasium i Slesvig. Titlen på foredraget er "Danskhed og sprog i Sydslesvig" - et særdeles aktuelt emne lige nu! Der serveres kaffe/kage. Trio 1-2-3 medvirker. Entre 35kr. og Tilmelding til kifanoe@gmail.com eller 61778515 senest 18. marts og Alle er velkomne.

 

Generalforsamling og fortælling
25. april 2017 - 19.00 - Idrætshøjskolen, Sønderborg

Generalforsamling ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen serveres kaffe og lagkage. Tidligere lektor på Duborg-Skolen og forfatter Karin Johannsen-Bojsen fortæller om sin opvækst i Flensborg. Trio 1-2-3 underholder. Der serveres kaffe og lagkage.

Tur til Sild
17. juni 2017 - 08.00 - Sønderborg

Heldagstur til Sild. Sild er Tysklands største ø i Nordøen. Vi sejler fra Havneby på Rømø til List. Vi kører en tur rundt på hele Sild for ved selvsyn at opleve øens mangfoldige natur og de 12 landsbyer med hver deres unikke charme. En lokal guide, medlem af det danske mindretal på øen, vil følge os på turen. Undervejs vil repræsentanter fra mindretallet fortælle os om institutioner og hverdagen på øen. Yderligere oplysninger følger.

Tur til vestkysten
9. september 2017 - 08.00 - Sønderborg

Oplev nogle af seværdighederne på Vestkysten. Turen starter med besøg på Zeppelinmuseet ved Tønder, der rummer en stor samling af fotografier og genstande fra perioden 1914-18, hvor Tønder husede en af kejserrigets store luftskibsbaser. Derefter kører vi gennem marsken til Ballum, hvor mange huse er blevet renoveret med tilskud fra A.P.-Møller-Fonden. Vi indtager frokosten på Kvægagergård. Gårdens ejer vil fortælle os om ”Spor i marsken”, om naturen, kulturhistorien, marskbønder og andre mennesker. Vi kommer på turen forbi kirker, gennem marsken til diget og vadehavet.

Adventsarrangement
30. november 2017 - 19.00 - Knøs Gård, Vestervej 1-3, Hørup

Kom og syng julen ind med Aase Peitersen, Flensborg ved klaveret.
Kaffe med kløben.

 

 

Billedresultat for Knøs Gård, Hørup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tønder Amts Grænseforening

Pers Awten.
21. februar 2017 - 19.00 - Emmerlev Klev

Båltale v. Claus Melbye fra Vadehavscenteret i i Vester Vedsted. Derefter kaffebord og samvær på Hohenwarte, hvor Claus Melbye vil tale om emnet: Vadehavet 2017. Mødet arrangeres sammen med Højer Lokalhistoriske Forening.

Koncert
17. marts 2017 - 19.00 - Bredsted danske Skole

Østre Gasværk har såvel Kim Larsen – som Gasolin-numre på programmet. Koncerten arrangeres af SSF langs den sydslesvigske vestkyst, og Tønder Amts Grænseforening arrangerer en bus fra Sæd Grænse til Bredsted. Tilmelding til Jens Andresen  7483 5360 eller jensandresen@bbsyd.dk  senest d. 10. marts.

Generalforsamling
18. april 2017 - 19.30 - Løgumkloster Forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægterne. I forlængelse af generalforsamlingen er der foredrag ved  Peter Hansen. Peder Hansen er leder af Regionskontoret i Padborg og vil tale om: Det grænseoverskridende samarbejde.

 

Sangaften
22. maj 2017 - 19.30 - Klægager i Ballum.

Årets sangaften vil blive ledet af højskolelærer Janne Wind fra Ryslinge og vil sikkert blive en forårsoplevelse af  de bedre i de flotteste omgivelser.

Sommerudflugt
1. juli 2017 - 09.00 - Grænseovergangen ved Sæd

Vi tager på tur til Manø og Ribe. Hvis vejret og tidevandet tillader det, udvides turen med et besøg på Koresand, hvor man kan opleve kun at være omgivet af sand, vand, muslinger og sæler. Den endelige plan for turen bekendtgøres senere. Turen arrangeres sammen med SSF for Sydtønder Amt.

Vejle Vesteregn, Grænseforeningen for Vejle Vesteregn

Fortælling og generalforsamling
16. marts 2017 - 19.00 - Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182 Bredsten

Anja Rykind-Eriksen: ”Herfra min verden går…” Anja Rykind-Eriksen, forstander på Rødding Højskole, fortæller ud fra titlen om at være vokset op i Harreslev, om sin familie, det danske mindretal, hendes møde med danskerne og deres forbehold over for udlændinge. I samarbejde med Folkeuniversitet-Vejle. Efter kaffen er der ordinær generalforsamling ifølge vedtægterne.

Kulturmøde og danskhed!
4. april 2017 - 19.00 - Roberthus, Aftensang 2, 6040 Egtved

Lissi Holm: Om at vokse op med to kulturer i 1950’ernes Sønderjylland og Grænseforeningens Kulturmødeambassadører. En debataften om at vokse op med to eller flere kulturer og om, hvad der kendetegner det danske. Fortællinger ved Lissi Holm, der voksede op i Sønderjylland, og Grænseforeningens kulturmødeambassadører, der kommer fra henholdsvis det danske og tyske mindretal og indvandrermiljøer. Arrangementet er i forbindelse med Fest & kulturuge i gl. Egtved kommune.      Betaling kr. 50 for kaffe/the med brød. 

Familie-sprog-festival på Christianslyst i Sydslesvig
28. april 2017 - 10.00 - Christianslyst 1, Nottfeld,. D-24392 Süderbrarup.

Festlige familiedage for børn, unge og voksne, arrangeret af Grænseforeningen og SSF. Vi skal boltre os på dansk og tysk gennem forskellige aktiviteter af fysisk og kreativ karakter for at blive bedre til hinandens sprog og få nye venskaber. For børn 5-12 år og voksne. Pris: Kr. 1.000 for en familie op til fire personer, der dækker kost, logi og aktiviteter.  For yderligere deltagere betales kr. 200 for hver person. Program og tilmelding hos Kirsten Rykind-Eriksen, mail: rykind@bbsyd.dk, tlf. 4026 5489, senest den 1. marts 2017.

 

Venskabsbesøg i Sydslesvig
16. september 2017 - 08.30 - Afgang med bus fra Bredsten Kirke, Kirkegade 7, 7182 Bredsten

Udflugt: Dannevirke Museum, Mikkelberg Nordiske Kunstcenter i Hattstedt Arrangeret af SSF i Lyksborg, St. Solt og Hanved.  Program: Ankomst kl. 10 til Mikkelberg, hvor vi får en guided rundvisning. Middagsmad.Kørsel til Dannevirke Museum, servering af kaffe m.m. inden hjemturen. Udflugten arrangeres, så den egner sig til at tage børn eller børnebørn med. Pris ca. kr. 350. Tilmelding senest den 8.9. til Kirsten Rykind-Eriksen.

Spil dansk dag
26. oktober 2017 - 19.30 - Vandel Efterskole, Grindstedvej 37, 7184 Vandel

Koncert med Phønix GO’ Dansk Folkemusik. Når Phønix går på scenen er der garanti for en stor oplevelse for både børn og voksne! En koncert med Phønix oser af energi, timing og et visuelt stærkt nærvær. Deres musik har rødder i den danske og skandinaviske sang- og musiktradition, som de bringer mod nye horisonter med en nutidig og unik klang. Bandet har optrådt i store dele af verden og modtaget to Danish Music Awards for albummet "Folk" i 2008 og to for albummet "pigen & drengen" i 2002. I samarbejde med Vandel Efterskole. Entre og kaffe kr. 80.

Hovedstaden

Hillerød, Hillerød Grænseforening

Mød Kulturmødeambassadørerne
30. marts 2017 - 19.30 - Frivilligcenter Hillerød, Fredensvej 12 c, Hillerød.

Vi får besøg af Grænseforeningens Kulturambassadører. Unge fra det danske, tyske og frisiske mindretal og etniske mindretal i Danmark fortæller om det at leve med to sprog og to kulturer. Det, nogle kalder en ”bindestregs-identitet” i dagligdagen. En aften med nye oplevelser! Entre 40 kr. inkl. kaffe/kage, gæster 60 kr.

Generalforsamling
26. april 2017 - 19.30 - Nordisk Lejrskole og Kursuscenter.

Vi afholder vores generalforsamling, og der vises billeder fra turen til Sønderjylland/Sydslesvig i 2016. (Fotos må meget gerne sendes på mail til Arne Würtzen på: wyrtzen@mail.dk )  Vi håber desuden at kunne fortælle mere om årets tur 1.-4. september. Deltagelse gratis for medlemmer, gæster 60 kr.

Dagsudflugt til det gamle grænseland, Skåne
23. maj 2017 - 08.00 - Scandlines Terminal i Helsingør

Vi besøger bl.a. Lund Domkirke, Falsterbo Kirke, Lille Rödde Hembygdsgård og Tekstilmuseum, Dalby Kirke og det svenske sejrsmonument i Lund sammen med den dansk-svenske guide Ingrid Dora Jarnbjer. Pris, incl. færge, udflugt, frokost og eftermiddagskaffe er 500 kr. for medlemmer, 550 kr. for gæster. Tilmelding efter ”Først til mølle”, og senest  26.4. på bent@panikrejser.dk eller 4825 2511

Hørsholm, Grænseforeningen Hørsholm

”De urolige år – Grænselandets historie 1933-1955”
20. april 2017 - 19.30 - Hørsholm Sognegård, indgang fra Ridebanen

Foredrag og generalforsamling. Museumsinspektør ved Sønderborg Slot Axel Johnsen taler om ”De urolige år – Grænselandets historie 1933-1955”. Der gik nogle gevaldige bølgeskvulp hen over grænselandet i de 22 år fra Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933 til 1955, hvor H.C. Hansen og Konrad Adenauer underskrev de berømte København-Bonn Erklæringer. I 1930’erne sluttede det tyske mindretal i Nordslesvig sig politisk til det nye nazistiske styre og forlangte til gengæld at få grænsen flyttet tilbage til Kongeåen. I Nordslesvig reagerede befolkningen med en omfattende mobilisering. I Kongeriget blev der også mobiliseret. Grænseforeningen oplevede i 1930’erne kolossal fremgang og blev nu stærk nok til at gå i offensiven. De mest synlige udtryk var indvielsen af en dansk skole i Tønning ved Ejderens nordbred i 1935 og udgivelsen af Claus Eskildsens bestseller Dansk Grænselære i 1936. Grænsen blev ikke flyttet – hverken i 1933, 1939 eller 1940. Først efter befrielsen i maj 1945 kom der pres på den, men denne gang var det mindretallet i Sydslesvig og aktivister på den danske højrefløj, der ville flytte den. Det førte til en langstrakt politisk krise, der kulminerede med statsminister Knud Kristensens spektakulære fald i 1947. Krisen sluttede i Danmark i 1949, men i Sydslesvig var spændingerne mellem mindretal og de nye slesvig-holstenske delstatspolitikere for store til at de kunne overvindes så hurtigt. I 1955 greb København og Bonn regulerende ind. Det var imidlertid ikke enden på den urolige tid i grænselandet. I bedste fald var det begyndelsen til enden. Axel Johnsen er Ph.D. i historie og tysk. Efter seks år som museumsinspektør på Koldinghus er han nu rykket til Sønderborg Slot, hvor han efterfølger Inge Adriansen. Han er i øvrigt i færd med at skrive Grænseforeningens historie med henblik på udgivelse i forbindelse med 100 års fødselsdagen i 2020.

 

 

København og Frederiksberg, Grænseforeningen for København og Frederiksberg

Generalforsamling 2017
26. april 2017 - 19.00 - Ndr. Fasanvej 124 B, st.tv., Frederiksberg.
Alle medlemmer af afdelingen for København og Frederiksberg er velkomne. Af hensyn til kaffebordet beder vi om tilmelding til gkf@graensekf.dk Følg også med på hjemmesiden http://graensekf.dk/

Københavns Vestegn, Grænseforeningen Københavns Vestegn

Besøg i Folketinget
15. marts 2017 - 15.45 - Christiansborg

Besøg i Folketinget, hvor Mette Bock vil vise rundt. Tilmelding senest 24. februar til Gunner Lorenzen - tlf. 4484 4527 eller e-mail: mar-gun@hotmail.com

Generalforsamling
26. april 2017 - 19.00 - Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, Glostrup

Generalforsamlling. Glostrup Præstegård p.t. er under ombygning og muligvis ikke bliver klar. Endelig besked gives til de tilmeldte. Tilmelding senest 24. april på tlf. 4484 4527 eller e-mail: mar-gun@hotmail.com

Sydslesvigtur
22. september 2017 - 08.00 - Sydslesvig

22.-24. september 2017 - Sydslesvigtur til Clay Keramikmuseum, Middelfart, besøg på Knivsbjerg, heldagstur til Helgoland, Museum Unewatt og Lyksborg Slot. Program udsendes i februar 2017 til alle vore medlemmer. Tilmelding på 4484 4527 eller e-mail: mar-gun@hotmail.com