Det digitale leksikon tager udgangspunkt i bogen "Sønderjylland A-Å" fra Historisk Samfund for Sønderjylland. Den trykte udgave af bogen kan købes her.

Slesvigske krige, De

Se Treårskrigen (1848-50) og Krigen i 1864.