Det tyske mindretal

Det tyske mindretal
 

I Sønderjylland bor ca. 15.000 tysksindede danske statsborgere, som regner sig til det tyske mindretal. Mindretallet kalder Sønderjylland for Nordschleswig med henvisning til, at området er den nordlige del af hertugdømmet Slesvig, som i 1920 blev delt efter folkeafstemningerne den 10. februar og 14. marts 1920, hvorefter Nordslesvig blev genforenet med Danmark.

Det tyske mindretal opfatter sig selv som tyske nordslesvigere, det vil sige som danske statsborgere med tysk identitet og stærk forankring i den sønderjyske region. Dette er parallelt med det danske mindretal i Sydslesvig, som opfatter sig selv som tyske statsborgere med dansk sindelag. Det tyske mindretal taler til hverdag ikke kun tysk, men også dialekten sønderjysk.

Det tyske mindretals historie beskrives på Deutches Museum Nordschleswig i Sønderborg.

Bund Deutscher Nordschleswiger
Slesvigsk Parti
Deutsche Schul- und Sprachverein