Undervisning

Her på siden finder du Grænseforeningens gratis undervisningstilbud, der henvender sig til ungdomsuddannelserne og de ældste klasser i grundskolen i samfundsfag, dansk, historie, kulturforståelse, sprogfag mm. Undervisningsmateriale målrettet grundskolen finder du her.

Vores tilbud er udarbejdet af gymnasielærere og lærebogsforfattere, og vores undervisningsmaterialer lever op til læreplanens krav.

Det dansk-tyske grænseland har nok aldrig været mere relevant i en undervisningssammenhæng end nu. Grænsekontrol, flygtninge og Udkantsdanmark er bare nogle af de aktuelle emner, der relaterer sig til grænselandet. Men også i forhold til mere traditionelle temaer som identitet, kulturmøde, mindretal, fordomme, grænser og medborgerskab er grænselandet interessant at bruge i undervisningen.

 

Grænselandet i undervisningen 

IetGrænseland.dk: Omfattende, digitalt undervisningssite, der også findes på tysk og understøttes af et gratis undervisningshæfte

Elevambassadørerne: Gymnasielever fra de tre mindretalsgymnasier i grænselandet går i dialog om identitet, sprog, grænser, kulturmøde og mindretal

Kulturmødeambassadørerne Et korps af unge bindestregsdanskere, der går i dialog om identitet og danskhed med de ældste klasser i grundskolen

Temadag på dit gymnasie: Foredrag, workshops og aktiviteter for både elever og lærere

Studietur i grænselandet: Tag eleverne med på opdagelse i det dansk-tyske grænseland i en til fem dage. Vi hjælper med at tilrettelægge turen

Leksikon og kildetekster: Grænseforeningens digitale leksikon med over 2000 artikler giver oplysning om grænselandets historie, kultur og natur

 

 

IetGrænseland.dk

 

På undervisningssitet IetGrænseland.dk, og dets tyske pendant ImGrenzgebiet.de, finder du et bredt udvalg af opgaver, kilder og relevante links. Her er alt det, du har brug for, når du vil inddrage grænselandet i din undervisning. Du vælger selv, om du vil bruge de foreslåede forløb eller selv strikke et sammen. Opgaverne kan bruges på kryds og tværs af de forskellige temaer. Der er også en lille quiz og forslag til rollespil. Så det er bare at gå på opdagelse. 

Gå på opdagelse IetGrænseland.dk. Undervisningssitet kan kombineres med det tosprogede undervisningshæfte Sameksistens i grænselandet/Gemeinsames Leben im Grenzgebiet, der kan bestilles hos Grænseforeningen. Desuden lægger sitet sig op ad bogen ”Grænseland – krig og kulturmøde”. Den kan købes hos Forlaget Columbus.

Mobil i et grænseland_0.png

IetGrænseland.dk er et omfattende undervisningssite, der kan anvendes både på computere og bærbare enheder

 

Elevambassadørerne

Grænseforeningens Elevambassadører er et team af elever fra de to danske gymnasier i Sydslesvig og det tyske gymnasium i Aabenraa, der besøger gymnasieklasser og de ældste grundskoleklasser, hvor de fortæller deres personlige historier om at vokse op i et mindretal og går i dialog om emner som identitet, sprog, grænser, kulturmøde og mindretal.

Igennem mere end 10 år har Grænseforeningens Elevambassadører besøgt over 100 skoler, og flere af skolerne er blevet faste samarbejdspartnere.

Besøget struktureres, så det passer ind i de fag og det tema, klassen arbejder med.

Elevambassadørerne tilbyder også oplæg og rundvisning på de tre mindretalsgymnasier i grænselandet.

Læs mere og book et besøg på Elevambassadørernes hjemmeside.

Elevambassadør forside_0.png

På Elevambassadørernes hjemmeside kan man booke spændende oplæg af unge fra det danske og det tyske mindretal

 

Kulturmødeambassadørerne

Grænseforeningens Kulturmødeambassadører (KMA) er et landsdækkende dialogkorps bestående af 40 flerkulturelle unge, der med udgangspunkt i personlige fortællinger om at vokse op med flere sprog og kulturer faciliterer dialogmøder og skriver blogindlæg.

Formålet med dialogkorpset er dels at oplyse om mindretal og det dansk-tyske grænseland, dels at vise at det er muligt at føle sig dansk samtidig med at man også føler sig knyttet til andre sprog og kulturer, der er i ens bagage.

Kulturmødeambassadørerne går i dialog med de ældste klasser i grundskolen.

Læse mere på Kulturmødeambassadørernes hjemmeside.

KMA_1.png

På Kulturmødeambassadørernes hjemmeside kan man booke oplæg og læse Kulturmødebloggen, som flerkulturelle unge står bag

 

Temadag ”På rejse ietGrænseland”

Grænseforeningen tilbyder en temadag på 3-8 timer. Udgangspunktet er det dansk-tyske grænseland og områdets mindretal. Det overordnede tema kan handle om sprog, identitet, grænser mm. Det konkrete perspektiv aftales med den enkelte skole.

Temadagen indeholder mindst to af følgende tre elementer:

  1. Fælles foredrag

  2. Workshop og aktiviteter for eleverne

  3. Faglige inputs til lærerne

Foredraget er med til at give et indblik i det dansk-tyske grænselands udvikling og vil have både en historisk og en nutid vinkel. Det vil dermed have et alment dannende perspektiv.

Eleverne vil i workshops få mulighed for at møde unge fra mindretallene i grænselandet (Elevambassadørerne), blive stillet over for relevante dilemmaer og møde forskellige udfordringer, der både giver dem faglige inputs og som kan få dem til at reflektere over egen identitet og udvikling. Her er ung-til-ung læring og feedback i centrum.

Lærerne vil få et indblik i de mange muligheder, der er for at inddrage grænselandet i undervisningen og hvorfor det er relevant, også i andre fag end historie. Der er desuden forskellige spil og udfordringer, som kan være til inspiration for den didaktiske tilgang.

Temadagen kan være for hele skolen, for en årgang eller for en særlig faggruppe.

Læs mere i folderen På rejse i et grænseland.

Sider fra infohæfte På rejse i et grænseland 010917.jpg

 

Studietur ietGrænseland

Grænseforeningen og Jaruplund Højskole udbyder mulighed for at komme på studietur til Sydslesvig.

  • Tur en dag uden overnatning

  • Tur to dage med en overnatning

  • Tur tre dage med to overnatninger

  • Tur fire til fem dage med tre til fire overnatninger

Målgruppen er elever på ungdomsuddannelserne der arbejder med eller har interesse i grænselandet og vil arbejde med dette område i tysk, historie, samfundsfag, kultur, geografi, religion eller idræt.

Tilbuddene har fokus på mennesker og medborgerskab i grænselandet og det at have identitet i flere kulturer og sprog.

Der er mulighed for at sammensætte programmet og vælge blandt de listede ideer til indhold, så studieturen bedst understøtter elevernes undervisning.

Læs mere i flyeren På studietur i et Grænseland.

Sider fra infohæfte studietur 010917.jpg

 

Leksikon og kildetekster

På Grænseforeningens hjemmeside finder du et omfattende leksikon med over 2000 artikler om historie, kultur og natur. De stedbeskrivende artikler kan også tilgås fra et interaktivt kort over grænselandet.

Desuden indeholder leksikonet kildetekster om grænselandets historie fra 1500-tallet til i dag. 

Leksikon.png

Grænseforeningens digitale leksikon indeholder over 2000 artikler.

 

Vil du bestille en temadag, et besøg af Elevambassadørerne, komme på studietur eller bare have lidt flere oplysninger, så kontakt Grænseforeningens pædagogiske konsulent Gunvor Vestergaard, gv@graenseforeningen.dk.

Tilbage til toppen af siden.