A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Æ ØÅ

Arveprins Knuds Kollegium

Arveprins Knuds Kollegium på Frederiksberg er for unge sydslesvigere, som skal påbegynde uddannelse eller er under uddannelse i København. Ved unge sydslesvigere forstås unge, som kommer fra Sydslesvig og har tilknytning til det danske mindretal og dets institutioner. Unge som har engageret sig i mindretalsarbejdet har fortrinsret til kollegiet.

 

Såfremt der ikke er tilsrækkelig med ansøgere fra Sydslesvig, kan der også optages unge fra det tidligere Sønderjyllands Amt. (Bemærk: Der har i de senere år været venteliste for sydslesivgske ansøgere).

Kollegiet ligger på Frederiksberg i det centrale København. Der er gode bus- og metroforbindelser og det tager ca. 10 min. på cykel at komme fra kollegiet til centrum.

 

Er du interesseret i at søge optagelse?

Læs om kollegiets historie.

 

 

Kollegiets venteliste 
    

 

 

Arveprins Knuds Kollegium

Jacobys Allé 13
1806 Frederiksberg C
Tlf. 0045 33 21 51 01

Bestyrelsesformand:
Anders Kaare
Seedorffs Vænge 30, 3 tv
2000 Frederiksberg
Tlf. privat 0045 38 86 49 87
e-post:
anders@kaare.one

Efor: 
Gunvor Vestergaard
Grænseforeningen
Peder Skrams Gade 5
Postboks 9074
1022 København K 
Tlf. arbejde 0045 33 11 30 63
Mobil: 0045 30 26 51 29
e-post: gv
@graenseforeningen.dk

 

 

Bankoplysninger

 

 

 

Huslejeindbetalinger sker til Danske Bank,
reg. nr. 0573
konto nr. 0006401554

SWIFT-BIC: DABADKKK
Eban: DK78 3000 0006 4015 54